PSaní na klávesnici – talentová soutěž na OA v Trutnově

28.leden 2015

V pondělí 26. února 2015 odjeli studenti ze 3.A na talentovou soutěž v psaní na klávesnici do Trutnova, kde obsadili:

Vlastimil Cerman – 1. místo
Marie Wondráčková – 3. místo
Michal Klečka – 4. místo
Jonáš Erlebach – 5.- 6. místo.

Všichni vysoutěžili diplom, sladkou odměnu a např. flash disk a jiné hodnotné ceny.
K dosaženým výsledkům g r a t u l u j e m e!

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

21.leden 2015

Studijní obory:

Kód oboru       Název oboru       Počet přijímaných                 Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium                  30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium                  30                                    8 let

Termíny jednotných testů, které jsou jedním z kritérií přijímacího řízení, jsou

čtyřletý obor   15. 4. 2015                      náhradní termín    14. 5. 2015

osmiletý obor  16. 4. 2015                     náhradní termín    14. 5. 2015

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15.března 2015. K přihlašování je nutno použít nový formulář platný od září 2014. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme. Přihlášku ke studiu si lze stáhnout na odkazu http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Výsledky testů jsou přenositelné. Uchazeč absolvuje testy pouze jednou, zpravidla na škole uvedené na přihlášce jako první. V případě, že se škola uvedená na prvním místě testování neúčastní, účastní se uchazeč testování na škole uvedené na druhém místě.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.  (79-41-K/41)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,51 – 1,55 41
1,01 – 1,05 81 1,56 – 1,60 37
1,06 – 1,10 77 1,61 – 1,65 33
1,11 – 1,15 73 1,66 – 1,70 29
1,16 – 1,20 69 1,71 – 1,75 25
1,21 – 1,25 65 1,76 – 1,80 21
1,26 – 1,30 61 1,81 – 1,85 17
1,31 – 1,35 57 1,86 – 1,90 13
1,36 – 1,40 53 1,91 – 1,95 9
1,41 – 1,45 49 1,96 – 2,00 5
1,46 – 1,50 45 2,01 - 0

2. Účast ve vědomostních soutěžích.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Hodnocení testů

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.  (71-41-K/81)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,43 – 1,45 40
1,01 – 1,03 82 1,46 – 1,48 37
1,04 – 1,06 79 1,49 – 1,51 34
1,07 – 1,09 76 1,52 – 1,54 31
1,10 – 1,12 73 1,55 – 1,57 28
1,13 – 1,15 70 1,58 – 1,60 25
1,16 – 1,18 67 1,61 – 1,63 22
1,19 – 1,21 64 1,64 – 1,66 19
1,22 – 1,24 61 1,67 – 1,69 16
1,25 – 1,27 58 1,70 – 1,72 13
1,28 – 1,30 55 1,73 – 1,75 10
1,31 – 1,33 52 1,76 – 1,78 7
1,34 – 1,36 49 1,79 – 1,81 4
1,37 – 1,39 46 1,82- 0
1,40 – 1,42 43

2. Účast ve vědomostních soutěžích.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Hodnocení testů

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Bližší informace o pilotním ověřování a ukázkové úlohy jsou k dispozici na stránkách www.cermat.cz

Ilustrační testy budou zveřejněny tamtéž 6.února 2015.

Druhé a další kola.

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

20. 1. 2015                                            Mgr. Miroslav Šafránek

Navštívil Kafka Vrchlabí?

14.leden 2015

Literárně investigativní projekt KD Střelnice a studentek, studenta septimy Gymnázia Vrchlabí vyvrcholí výstavou prací ve foyer KD Střelnice dne 20.1.2015 v 18 hod.
Budete se moci začíst do pokračování Kafkovy Proměny, do noirové detektivky z našeho města, divadelní hry, povídek, básní ve volném verši – vše na téma Kafka a Vrchlabí.
V 19 hod. následuje představení Kafka 24 v podání Dejvického divadla Praha o posledním roce života Franze Kafky. Studenti ve skupinkách mají levnější vstupné. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Den otevřených dveří

9.leden 2015

Dne 21.1.2015 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Úspěšná premiérová účast studentů vrchlabského gymnázia v prestižní dějepisné soutěži gymnázií České a Slovenské republiky

12.prosinec 2014

Studenti maturitního ročníku Gymnázia Vrchlabí Karel Srnský, Pavlína Adolfová a Tomáš Brunclík se  zúčastnili celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Soutěž se konala v prostorách Ekonomické fakulty  Západočeské univerzity v Chebu a zúčastnilo se jí 75 gymnázií z Česka a Slovenska. Soutěž se během několika let vypracovala na prestižní událost s bohatou základnou partnerů a sponzorů. Mimo jiné přispěla i města vysílající své reprezentanty, tedy i Vrchlabí. Náročné zadání testu vypracovala řada historiků a vysokoškolských profesorů a mnozí z nich byli i osobně v Chebu přítomni. Otázky posledního kola četli v předtočených spotech premiéři České a Slovenské republiky, předsedové zákonodárných složek obou států, ministři školství obou států a další. Ministr školství ČR  Marcel Chládek  přijel soutěžící  osobně pozdravit a povzbudit a zúčastnil se i slavnostního vyhlášení výsledků.                                                                                                                                         Letošní ročník byl zaměřen na období první a druhé republiky, tzn. období let 1918 až 1939. Letos poprvé se na jaře kvůli zvyšujícímu zájmu konala i krajská kola, kde studenti vrchlabského gymnázia získali 1. místo v Královéhradeckém kraji. Tento úspěch se jim podařilo zopakovat a své prvenství mezi gymnázii Královéhradeckého kraje v celostátním kole obhájili a celkově  v soutěži obsadili 13.místo.

Děkuji studentům za jejich úsilí a úspěšnou reprezentaci vrchlabského gymnázia.

Mgr. Mirka Trojanová

Exkurze v Praze

11.prosinec 2014

V úterý 9. prosince 2014 odjely třídy 7.A a 3.B pod dohledem Mgr. Volfové a Mgr. Nové do Prahy za účelem návštěvy Hrdličkova muzea s workshopem a Botanické zahrady. Program byl zajímavý, studenti si zopakovali a prohloubili znalosti. Po zajímavé exkurzi si všichni vychutnali atmosféru vánoční Prahy a vyrazili na cestu domů. Tímto děkuji kolegyním „bioložkám“ za to, že mě s sebou vzaly jako další pedagogický dozor.

Vánoční vystoupení

9.prosinec 2014

Vážení,
s radostí můžeme oznámit, že se zase po dvou letech koná tradiční vánoční vystoupení studentů našeho gymnázia. Zveme všechny rodiče, příbuzné, bývalé i současné studenty a příznivce gymnázia do KD Střelnice ve středu 17.12.2014 od 18.00 na kulturní program písní, tanců a scének v českém, anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce. Vstupenky je možné zakoupit předem v budově gymnázia. Cena 50,- Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vánoční vystoupení

Brigáda v Trouville sur Mer – léto 2015

4.prosinec 2014

V úterý proběhlo konkurzní řízení pro měsíční brigádu v partnerském městě Trouville sur Mer. Přihlásily se čtyři studentky, které prokázaly znalosti francouzského jazyka v rámci porozumění mluvenému projevu a v situačním rozhovoru.
Po celkovém posouzení výkonů studentek a zohlednění veškerých skutečností (reprezentace školy na olympiádě z francouzského jazyka, účast na výměnných pobytech, studijní ročník, zahraniční zkušenosti aj.) byly vybrány studentky:

Barbora ZELENKOVÁ – 7.A
Monika SVOBODOVÁ – 8.A

Náhradnice: Tereza BROŽOVÁ – 7.A

G r a t u l u j e m e!

Věnuj mobil

24.listopad 2014

Máte doma starý mobilní telefon? Ještě může být užitečný!
V kabinetě biologie vybíráme nepoužívané mobily, které předáme k dalšímu využití. Funkční telefony budou zkontrolovány a předány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany, nebo do dětských domovů.Nefunkční mobily budou zrecyklovány.

Volba členů školské rady

21.listopad 2014

Zápis z volby do rady školy za Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 ze dne 12.11.2014

Dne 12.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce za školu do nové rady.

Do voleb byli nominováni dva kandidáti:

Mgr. Jaroslav Bareš a Mgr. Vladimír Hanuš

Kandidáti byli zvoleni počtem 24 přítomných pedagogů, 2 se zdrželi hlasování.

Zápis z volby do rady školy dne 18.11.2014 za rodiče a zletilé žáky Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586

Dne 18.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586 za rodiče a zletilé žáky gymnázia. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce do nové rady. Kandidáti byli nominováni pouze z řad rodičů s tím, že zástupci studentského parlamentu budou přítomni na jednání školské rady.

Do voleb byli nominováni tito kandidáti:

Alena Vitoušová, Jitka Urbanová, Dagmar Čivná, Magda Cermanová, Věra Mejsnarová a Renáta Jehličková.

Celkem hlasovalo 235 rodičů a zletilých žáků.

Po sečtení hlasů byly výsledky následující:

Věra Mejsnarová   130 hlasů                                                             Jitka Urbanová        98 hlasů
Magda Cermanová   68 hlasů
Dagmar Čivrná         62 hlasů
Alena Vitoušová       56 hlasů
Renáta Jehličková     44 hlasů

Neplatné – 18 hlasů

Nově zvolenými členy rady školy se staly Věra Mejsnarová a Jitka Urbanová.

Volební komise byla ve složení:   Mgr. Jaroslav Bareš, Mgr.Miroslav Šafránek, Mgr. Luděk Rychtr.

Ve Vrchlabí, dne 12.11.2014 a 18.11.2014

Zapsal Mgr. Miroslav Šafránek

Využíváme novou přírodovědnou laboratoř

9.listopad 2014

Partnerská ZŠ nám. Míru využívá přírodovědnou laboratoř pro měření. V říjnu, listopadu a prosinci se uskutečnily laboratorní práce, kde žáci pomocí fyzikálních čidel měřili biologické hodnoty.

Vernisáž 13.11.2014 od 15.00

6.listopad 2014

Vážení,

zveme Vás tímto na oficiální zahájení výstavy Židovské svědectví o českém století, které se uskuteční ve čtvrtek 13.11.2014 od 15.00 v budově našeho gymnázia. Výstava mapuje zejména každodenní život židovské komunity v Československu. Výstava nám byla zapůjčena Židovským muzeem v Praze, Oddělením pro vzdělávání a kulturu. Výstava je otevřena všem školám i zájemncům z řad veřejnosti až do 19.12.2014. Pro veřejnost plánujeme individuální nebo skupinové prohlídky každé pondělí od 15.00 hodin a v pátek od 14. do 16. hodin. Jakékoli dotazy Vám zodpovíme na telefonech: 499 421 584 nebo 724 585 616 nebo na emailové adrese: brozovah@gymvr.cz

Brigáda v Trouville sur Mer v létě 2015

6.listopad 2014

A je to tady…

Stejně jako v předchozích letech mají dvě studentky/ dva studenti možnost vyjet na letní měsíc do partnerského města Trouville sur Mer na brigádu.

V případě většího počtu zájemců proběhne konkurzní řízení 2. prosince 2014 od 15:00 v učebně 22. Zkouška bude složena z poslechu a ústního projevu. Datum konkurzu bude upřesněn. Při výběru studentů bude zohledněn celkový prospěch, účast na soutěžích, reprezentace školy.

Podmínkou je dosažení 18let v momentě brigády.

Zájemci, hlaste se u vyučujících francouzského jazyka do 21. listopadu 2014!

LuPa

Třídní schůzky

4.listopad 2014

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 18.11.2014 od 16.30 hod. do 18.00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Rodiče maturantů bude od 16:30 hod. v aule školy výchovná poradkyně PhDr. Miluše Kučerová informovat o maturitní zkoušce a přihláškách na vysoké školy. Poté budou následovat třídní schůzky v kmenových učebnách tříd.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Profilová část maturitní zkoušky

3.listopad 2014

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a  maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika

Estetická výchova hudební

Estetická výchova výtvarná

Zkouška v profilové části se koná ústní formou ( mimo cizí jazyk). Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Profilová zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní část.

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:

  • Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka.
  • V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného jazyka, ze kterého skládal zkoušku v části společné MZ.

Nabídka nepovinných předmětů

  1. Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky
  2. Ruský jazyk
  3. MATEMATIKA +

Zkoušku z nepovinných předmětů uvedených v bodech 1. – 3. žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Zkouška MATEMATIKA+ bude konána v souladu s pravidly CERMAT.

Termíny profilových zkoušek

Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.

Okruhy ke zkouškám profilové části

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy okruhy, které naleznete na www.gymvr.cz.

5.9. 2014

Miroslav Šafránek                                                                                                                      ředitel školy

Pedagogický sbor 2014/15

1.listopad 2014

Vedení školy:

safranek.jpg Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: ředitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Šf
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email:esafranek.jpg
Rychtr.jpg Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele, předseda komise Tv
Aprobace: M,Tv
Zkratka: Ry
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro

Email:erychtr.jpg

Výchovný poradce:

Kucerova.jpg PhDr. Kučerová Miluše
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Čj,Rj
Zkratka: Ku
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ekucerova.jpg

Učitelé (abecedně):

Bares.jpg Mgr. Bareš Jaroslav
Funkce: učitel,

člen rady školy

Aprobace: Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Třídní učitel:
3.B
Email:ebares.jpg
blazek2.jpg Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, správce LAN, LMS Moodle, CMS Wordpress
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:eblazek.jpg
Brozova.jpg Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
1.A
Email:ebrozova.jpg
Feistauerova.jpg Mgr. Feistauerová Věra
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj,Hv
Zkratka: Fe
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16

Email:efeistauerova.jpg
Hanus.jpg Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel,
předseda komise M,F,Ivt, člen rady školy
Aprobace: M,F
Zkratka:
Pracoviště:
kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel:
5.A
Email:ehanus.jpg
Holasova.jpg Mgr. Holasová Iva
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,D
Zkratka: Hi
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Email:eholasova.jpg
Hylmar.jpg Mgr. Hylmar Jaromír
Funkce:
učitel
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Hm
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email:ehylmar.jpg
Jonova.jpg Mgr. Jonová Kamila
Funkce:
učitelka
Aprobace: Nj,Čj
Zkratka: Jo
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ejonova.jpg
Klika.jpg Mgr. Klika Martin
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Třídní učitel: 8.A
Email:eklika.jpg
Paskova.jpg Mgr. Pašková Lucie
Funkce:
učitelka
Aprobace:
Fj,Čj
Zkratka:
Pa
Pracoviště:
kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
7.A
Email:
epaskova.jpg
Petrak.jpg Bc.Mgr.Ing. Petrák Milan
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Pe
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Třídní učitel: 1.B

Email:epetrak.jpg

Pivonkova.jpg Mgr. Pivoňková Alice
Funkce:
učitelka
Aprobace: Tv,Z
Zkratka:
Pv
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Email:epivonkova.jpg
Rudisova.jpg Mgr. Hana Rudišová
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,Fj
Zkratka: Ru
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:
Mgr. Veronika Rychtrová
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: Rv
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Email:
Safinova.jpg Mgr. Safínová Irena
Funkce: učitelka
Aprobace: M,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 6.A
Email:esafinova.jpg
Salvet.jpg Mgr. Salvet Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Čj,Vv
Zkratka: Sv
Pracoviště: obrazárna
Email:esalvet.jpg
Sykorova.jpg Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd
Aprobace: Bi,Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 3.A
Email:esykorova.jpg
Trojanova.jpg Mgr. Trojanová Mirka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise cizích jazyků
Aprobace: Aj,D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 4.A
Email:etrojanova.jpg
Vajova.jpg PaeDr. Vajová Blanka
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Hv
Zkratka: Vj
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d.61
Email:evajova.jpg
Volfova.jpg Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel:
4.B
Email:evolfova.jpg
Zaplatilek.jpg Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel,
předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj,On(Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel:
2.B
Email:ezaplatilek.jpg

Nepedagogičtí pracovníci:

Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:
Shonova.jpg Shonová Lenka
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:eshonova.jpg
Skolnik.jpg Vancl Leoš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna

Podzimní burza

30.říjen 2014

V sobotu 8.11.2014 se uskuteční již tradiční burza sportovních potřeb a oblečení do tanečních. Příjem zboží bude v pátek 7.11.2014 od 16 do 18,30 hod., prodej zboží v sobotu 8.11.2014 od 9 do 11 hodin. Výdej neprodaného zboží a peněz bude v sobotu od 11 do 12 hodin. Těšíme se na vaši účast!!!

Přijímací řízení na školní rok 2015 – 2016

30.říjen 2014

Ve školním roce 2015/2016 budou otevřeny:

  • 1 třída 8-letého studia 7941K/81 (30 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2015 na webových stránkách školy.

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat do kanceláře gymnázia nebo zaslat poštou nejpozději do

15. 3. 2015

Novou přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: prihlaska-ke-studiu-pro-rok-2015

Škola je zapojena do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek CERMAT.

Miroslav Šafránek                                                                                   ředitel školy

« Previous Entries