Jídelna Slovanská

27.srpen 2014

Informační schůzka pro účastníky výměnného pobytu a jejich rodiče

26.srpen 2014

Informační schůzka o výměnném pobytu ve Francii proběhne v úterý 9. září. Sraz v 17:00 v aule. Přijďte všichni, kterých se to týká!

BURZA UČEBNIC

25.srpen 2014

Vážení studenti a studentky,
tradiční zářijová burza učebnic a dalších studijních materiálů se uskuteční ve čtvrtek 11.9.2014 od 13.15 v učebně č. 21 (ve věži). Knihy na prodej noste kdykoli do našeho kabinetu. Do učebnice napište tužkou své jméno, ročník a cenu, za kterou knihu prodáváte.
S pozdravem Hana Brožová

PS: Popsané jazykové učebnice budou vyřazeny!!!

PŘÍPRAVNÝ KURZ Aj PRO STUDENTY 1.A

18.srpen 2014

Přípravný jazykový kurz pro budoucí studenty 1.A  začíná již příští týden.
Termín: 25. – 29.srpna 14.00 do 16.00 hod
Ještě je možné se přihlásit. Přineste si vyplněné průkazky na autobus k potvrzení.
Info: mirka.trojanova@centrum.cz

Europrojekt „Učíme digitálně“

11.srpen 2014Od 11.8.2014 do 30.6.2015 Gymnázium Vrchlabí partnersky realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Učíme digitálně (reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026). Projekt je spolufinancován z fondů EU. Náplní projektu bude výuka na dotykových mobilních zařízeních,  jejich nasazení do výuky a integrace nové wifi infrastruktury do školní sítě LAN.

FRANCIE – výměnný pobyt

9.srpen 2014

Odjezd z Vrchlabí do Trouville sur Mer v sobotu 20. září 2014. Návrat v pondělí 29. září v odpoledních hodinách.
Těším se na všechny účastníky zájezdu a společné zážitky!

Ocenění úspěšných studentů Gymnázia Vrchlabí

23.červen 2014

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 se konalo setkání úspěšných studentů gymnázia s představiteli města.

Byli to studenti, kteří v letošním školním roce dosáhli úspěchu v krajských a ústředních kolech v předmětových soutěžích.

Oceněni byli tito studenti:

Jan Tomeš 1. místo v k.k.  Chemické olympiády

Michal Preradovič, Barbora Vitvarová – 16. místo ú.k. Eustory Dějiny Gymnázia Vrchlabí

Lucie Fajfrová 3. místo v k.k. Francouzské olympiády B1

Karel Srnský, Tomáš Brunclík, Martina Řádová 1. místo v k.k. dějepisné soutěže.

Barbora Zelenková 4. místo v k.k. Francouzské olympiády B2

Vítězslav Vejnar 4. místo v k.k. Zeměpisné olympiády D

Lenka Říhová chemie v rámci Otevřené vědy  při Ústavu chemických procesů AV ČR

Lenka Bubeníková         Miroslav Šafránek

Zápis ze schůzky školské rady 12.6.2014

17.červen 2014

Zápis ze schůzky školské rady ze dne 12.6.2014

Přítomni: Mgr. Lenka Bubeníková, PhDr. Michal Vávra, Eva Mikšíková, Mgr. Jaroslav Bareš

Omluveni: Mgr. Vladimír Hanuš, Jan Benčík

Host: Mgr. Miroslav Šafránek

Program:
1.) Paní Bubeníková k 31. 8. 2014 odstupuje ze školské rady a zároveň z funkce předsedy. Důvodem je ukončení studia syna Jonáše na gymnáziu ve Vrchlabí.

2.) Na podzim 2014 končí volební období ŠR. V podzimních volbách budou zvoleni 4 noví kandidáti z řad pedagogů (2) a z řad zákonných zástupců nezletilých studentů a zletilých studentů (2). Zbylé 2 členy jmenuje krajský úřad.

3.) p. ředitel informoval o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015
NG – 29 přijatých studentů
VG – 30 přijatých studentů

– zkoušky byly stanovené krajem

4.) p. ředitel zhodnotil úspěšnost studentů u maturit

5.) p. ředitel podal školské radě informace o projektech na škole:

– EU peníze školám – ukončen

– Oranžová učebna ČEZ – ukončen, bude zahájen nový projekt s ČEZ, podzim 2014

– Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KVH kraji – probíhá, z financí       zařízena učebna  – Fy – Bi  laboratoř, tento projekt probíhá v návaznosti na ZŠ, členové rady si tuto učebnu prohlédli

– Tablety do škol, projekt je v jednání

6.) Další vzdělávání  – zapojení gymnázia do dalšího vzdělávání seniorů, p. ředitel jednal s ředitelkou městské knihovny i s představiteli města – nezrealizováno, projekt narazil na finanční náročnost i na nezájem z řad seniorů

- p. Vávra připomněl nový projekt: Virtuální univerzita třetího věku, tento projekt bude pod vedením KD Střelnice, možné navázání kontaktu s vedením Střelnice

7.) p. ředitel informoval o dalších aktivitách, které školu zviditelňují – vývěska, články v Pulsu

8.) p. Mikšíková navrhla možnost prezentace prací studentů v hale zámku

9.) p. Bareš informoval radu o studovně ve škole a práci studentského parlamentu

10.) do soutěže SOČ se škola opět nepřihlásila, na podzim bude vypsáno několik témat, jako nabídka různých institucí a firem – bude poslána na školy

Ve Vrchlabí 17. 6. 2014                                     Zapsala L. Bubeníková

Schůzka SRPŠ 10.6.2014

12.červen 2014

Zápis ze schůzky zástupců tříd SRPŠ ze dne 10.6.2014

Přítomni: paní Bubeníková, Jehličková, Vohnická, Mejsnarová, Čivrná, Koniková, Vitoušková, Kinclová

Omluveni: paní Urbanová, Ouhrabková, Kalenská, pan Bareš

Program:
1.) Prodiskutována výměna vyučujících v některých třídách.

2.) Projednány stížnosti z řad rodičů vzhledem k výuce v konkrétních předmětech.

3.) Diskutován zápis známek na webových stránkách školy (známky od některých vyučujících nejsou zapisovány včas, někteří nezapisují všechny známky, technické problémy s přístupem ke klasifikaci z domova,…).

4.) Paní Bubeníková odstoupila z funkce předsedy SRPŠ (důvodem je ukončení studia  syna Jonáše Bubeníka na gymnáziu ve Vrchlabí). Současně všemi hlasy přítomných členů byla novou předsedkyní zvolena paní Mejsnarová. Její funkční období začíná školním rokem 2014/2015.

Místopředsedkyní byla zvolena Renata Jehličková.

Paní Bubeníková informovala dne 11. 6. 2014 pana ředitele Miroslava Šafránka o programu schůzky. Pan ředitel prodiskutuje připomínky vzešlé ze schůzky s jednotlivými vyučujícími. Technické problémy s webovými stránkami jsou v řešení, od září bude nový systém v zápisu známek.

Se změnou předsedy byl pan ředitel seznámen.

Ve Vrchlabí 12. 6. 2014                             Zapsala L. Bubeníková

Úspěšní atleti!

2.červen 2014

V sobotu 31.5.2014 se za nádherného počací na vrchlabském atletic. stadionu konal 10. ročník veřejných atletických závodů. V nabitém poli soutěžících v různých atlet.disciplínách zazářili také naši studenti. Káťa Petříková jednoznačně zvítězila v běhu na 100 m i v dálce, taktéž Lukáš Michalička si z těchto disciplín odnesl zlaté ocenění. Medailové umístění patří též Barče Krulišové, která bojovala ve vrhu koulí a v dálce. Gratulujeme :-) ! I ostatním soutěžícím přejeme mnoho sportovních úspěchů a příjemných zážitků z obdobných atletic. zápolení!

Zeměpisná soutěž Přírodní krásy světa

29.květen 2014

Dne 27.5.2014 se konala v Trutnově zeměpisná soutěž Přírodní krásy světa. Studenti 4.A Michal Cerman obsadil 2.místo a Jan Tomeš 3.místo.

Výsledky školního kola v poznávání přírodnin

15.květen 2014

Školního kola v poznávání přírodnin se zúčastnilo 40 studentů. Nejvíce bodů získala již tradičně Zuzka Soukupová (5.A).
Nečekaný výkon podala Markéta Machovcová(2.B), která měla pouze o 1 bod méně. Pochvalu si určitě zaslouží Pavlína Kovářová (4.A) a Marcela Nosková (2.A), které ve svých kategoriích zvítězily.
Vítězům gratulujeme a ostaním děkujeme za účast!
Pět nejlepších soutěžících z každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná 3.6.2014 ve Dvoře Králové.
Výsledky naleznete zde:
Výsledky školního kola v poznávání přírodnin.

Přihláška – Výměnný pobyt Trouville sur Mer

13.květen 2014

Přihlášku na výměnný pobyt do Francie si můžete vyzvednout v kabinetě u Lucie Paškové.

Jednodenní zájezd do Německa 14. 5. 2014 – Žitava a okolí

11.květen 2014

Pojeďte s námi ve středu do Německa – máme spoustu volných míst! Vítáme i francouzštináře!

Jednodenní zájezd do Německa 14. 5. 2014 – Žitava a okolí

Program: Sankt-Marienthal (cisterciácký klášterní komplex, mezinárodní středisko

setkávání)

Žitava – prohlídka centra, volno

Jonsdorf (Motýlí dům – tropičtí motýli a plazi)

Oybin (ruiny hradu, kláštera a gotického chrámu na pískovcovém masívu)

Cena: 250,-Kč + 6 Euro (od 17 let 8 Euro) na vstupy (věž kostela v Žitavě, Jonsdorf, Oybin)

Odjezd:  6.45 (parkoviště Penny u gymnázia)

Příjezd:  20.00 – 21.00

S sebou: občanský průkaz nebo pas, doklad o pojištění, jídlo a pití na celý den (v autobuse možnost koupit pití), deštník

Další informace: Hana Jüptnerová, tel. 737 340 939, hana.juptnerova@centrum.cz

(Zájemci se hlásí u profesorů – němčinářů, kteří zároveň vybírají 250,-Kč.)

Projekt „Fyzika a přírodní vědy prakticky“ – realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

8.květen 2014

Gymnázium Vrchlabí v roce 2014 úspěšně zažádalo o grant Nadace ČEZ v rámci projektu Podpora regionů. Cílem projektu Nadace ČEZ je zkvalitňovat výuku fyziky a s ní souvisejících odborných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

Vypracovali jsme projekt s názvem „Fyzika a přírodní vědy prakticky“, který si klade za cíl zlepšit a zpopularizovat výuku fyziky s využitím kvalitních učebních pomůcek.

Naše škola s projektem „Fyzika a přírodní vědy prakticky“ uspěla a získala od Nadace ČEZ na nákup didaktických pomůcek částku 199.990,- Kč.Školní kolo v poznávání přírodnin

6.květen 2014

Ve čtvrtek 15.5.2014 se uskuteční školní kolo v poznávání přírodnin. Zájemci se hlásí vyučujícím biologie. Seznem organismů naleznete zde:Seznam na poznávačku

Třetí v maratonu

2.květen 2014

Družstvo sedmi chlapců a třech dívek se zúčastnilo semifinálového závodu Juniorkého maratonu v Jilemnici dne 23.4.2014. Po vynikajícím výkonu všech deseti běžců, kdy každý absolvoval 4,2 km, se naše družstvo probojovalo na 3.místo. Předběhla nás pouze dvě družstva z Jablonce nad Nisou. Za námi skončila všechna družstva jilemnického sportovního gymnázia, která vždy patřila k favoritům. Bronzovému družstvu ve složení Slavík, Starý, Kuřík, Jech, Waněk, Matěják, Navrátil, Hančová, Řádová a Pacholíková gratulujeme ke skvělému výkonu a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!!!

Výměnný pobyt Vrchlabí – Trouville sur Mer netradičně v září 2014!

2.květen 2014

Výměnný pobyt s naším partnerským městem Trouville sur Mer byl přesunut na září 2014.

Velká šance pro vás všechny!
Poznejte francouzskou kulturu, běžný život ve francouzských rodinách a Normandii – region, který leží u Atlantského océanu. Termín byl přesunut z června 2014 na ZÁŘÍ 2014. Studenti gymnázia hradí pouze náklady na dopravu. Předpokládáme cenu 5000kč na osobu. Cena bude upřesněna po uzávěrce přihlášek – odvíjí se od počtu přihlášených studentů.

Přednost mají studenti, kteří v loňském roce Francouze ubytovali, a ti, kteří francouzštinu studují.
Podmínkou pro účast na výměnném pobytu je ubytování francouzského žáka v únoru 2015.
Hlásit se můžete do 23. května 2014 u vyučujících francouzského jazyk .

Těšíme se na báječný zájezd plný nových zážitků, setkání s rodilými mluvčími a vaši hojnou účast.:)
LuPa

« Previous Entries