70 let Gymnázia Vrchlabí

14.říjen 2015

V sobotu 17. října 2015 si připomeneme 70 let českého vrchlabského gymnázia Dnem otevřených dveří.
Od 10 – 15 hodin mohou návštěvníci nahlédnout do jednotlivých tříd s drobnými ukázkami prací nynějších studentů.

Každý návštěvník si bude moci prohlédnout svou školu dnešníma očima a od 13.30 hodin se bude moci setkat s některými bývalými a současnými pedagogy.

Pokud se budou chtít jednotlivé třídní kolektivy setkat, budou si muset samy zařídit posezení v některém z místních restauračních zařízení, neboť již není v silách školy zabezpečit prostor a organizaci „jednotného srazu“.

70 let českého gymnázia ve Vrchlabí

19.listopad 2015

Krátký film ze dne otevřených dveří naleznete ZDE

Biologická olympiáda

18.listopad 2015

Testová část školního kola biologické olympiády se uskuteční v pondělí 30.11.2015. Kategorie C a D mají téma ,,Život v temnotě“, kategorie A a B mají téma ,,Evoluce života na Zemi. Studijní materiály najdete na http://biologickaolympiada.cz/studijni-materialy/studijni-materialy.html
Zájemci se budou hlásit u vyučujících biologie. Těšíme se na vaši hojnou účast!

LUKÁŠ MICHALIČKA ZE 7.A NA MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V PETANQUE

15.listopad 2015

Lukáš Michalička byl součástí českého týmu juniorů v petanque, který se na začátku listopadu 2015 účastnil Mistrovství světa v thajském Bangkoku. Tým juniorů se rozhodně neztratil a získal nakonec 22.místo. Lukáš byl odvážný a zúčastnil se také za český tým střelby na přesnost, i když teprve sbírá na takových soutěžích zkušenosti.
Lukášovi blahopřejeme a přejeme mu další úspěchy v jeho sportovní kariéře:-)
Mgr.Mirka Trojanová

Den otevřených dveří

5.listopad 2015

Dne 18.11.2015 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

26.říjen 2015

Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny:

  • 1 třída 8-letého studia 7941K/81 (30 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2016 na webových stránkách školy.

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat do kanceláře gymnázia nebo zaslat poštou nejpozději do

15. 3. 2016

Potvrzení o zdravotním stavu nepožadujeme.

Novou přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: prihlaska-ke-studiu-pro-rok-2015

Škola je zapojena do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek CERMAT.

Miroslav Šafránek                                                                                   ředitel školy

Zápis ze chůze RŠ při gymnáziu ve Vrchlabí

23.říjen 2015

Zápis z porady Rady školy při Gymnáziu ve Vrchlabí ze dne 12. 10. 2015
Přítomni: pí.Urbanová, pí.Mejsnarová, p.Samek, p.Vávra, p.Šafránek, p.Bareš
Omluveni: p.Hanuš

Body k projednávání:
1) Volba předsedy RŠ pro rok 2015-2016
Předsedou RŠ na stávající období byl jednohlasně zvolen Mgr.Jaroslav Bareš

2) Byl stanoven termín příští schůze RŠ na 7.12.2015 v 16.00 hod.

3) RŠ se shodla na účasti zástupce vedení gymnázia na svých jednáních na základě výzvy předsedy RŠ.

4) Prezentace Výroční správy ředitelem školy Mgr.Šafránkem. Diskuze.

5) Příspěvek PhDr.Vávry o filosofii gymnázia jeho marketingu. Zdůrazněna byla nutnost reagovat na budoucí možné situace, týkající se slučování škol. Zdůrazněna byla potřeba větší prezentace školy vůči okolí a rodičům. Zmíněna byla možná spolupráce s firmou NKT (Kablo), která určitou spolupráci navrhuje. Byly zmíněny i možnosti získávání grantů od společností ČEZ a Škoda Auto.

6) Schválení Výroční zprávy gymnázia za rok 2015-15 jednohlasně.

7) Mgr.Samek upozornil na webové stránky, které negativně popisují pedagogy a studenty gymnázia – řešení není snadné, jedná se o soukromý podnik anonymního přispěvatele.

8) PhDr.Vávra zmínil možnost účasti školy na prezenční výstavě středních škol v Trutnově. Gymnázium se neúčastní.

Zapsal: 14.10.2015

Mgr.Jaroslav Bareš
Předseda RŠ
při Gymnáziu ve Vrchlabí

Vítězství v překladatelské soutěži

13.říjen 2015

Se studentkou 6.A Kateřinou Erbenovou jsme se 8.října zúčastnili česko-německé konference v UFFO Trutnov o životě a díle Josefa Muhlbergera, významného trutnovského rodáka. Součástí konference bylo i slavnostní vyhlášení výsledků studentské překladatelské soutěže, ve které studenti měli za úkol přeložit z němčiny do češtiny krátkou povídku Josefa Muhlbergera – Der arme Hund. Vítězkou se stala právě Kačka Erbenová. Na druhém místě se umístil náš bývalý student Zdeněk Roza. Oběma gratulujeme.

žákovská výměna Praha – Bonn – nabídka pro němčináře

23.září 2015

Hledáme 2 NÁHRADNÍKY pro česko-německou výměnu mládeže s Bonnem. Projekt se koná v termínu 3. – 9. října v Praze a je určený mladým lidem ve věku 14 – 18 let. Tématem setkání je volný čas dětí a mládeže v Německu a v ČR. Hlavní částí programu je návštěva středisek DDM hl. m. Prahy a vyzkoušení si vybraných aktivit z naší široké nabídky. Kromě toho nás čekají výlety po Praze, týmové hry a spousta dalšího. Účastnický poplatek 2 800 Kč (ubytování na hotelu, strava, vstupy, jízdenka na MHD, doprovod skupiny). Jazyková úroveň není rozhodující. V říjnu 2016 navštíví účastníci projektu město Bonn v rámci navazující výměny. Projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Bližší informace a přihlášky na hrivnakova@ddmpraha.cz, 222 333 843 nebo 777 706 527.

MATURITNÍ OKRUHY 2015/16

18.září 2015
Angličtina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=138
Biologie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1301
Český jazyk: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=144
Dějepis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=146
Francouzština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=523
Fyzika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1775
Hudební výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1426
Chemie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=135
IVT: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=142
Matematika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=113
Matematika +: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3441
Němčina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=611
Ruština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=3952
Výtvarná výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1441
Zeměpis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1432
ZSV: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=183

Profilová část maturitní zkoušky

17.září 2015

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a  maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Ruský jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika

Estetická výchova hudební

Estetická výchova výtvarná

Zkouška v profilové části se koná ústní formou ( mimo cizí jazyk). Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Profilová zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní část.

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:

  • Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka.
  • V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného cizího jazyka, ze kterého skládal zkoušku v části společné MZ.

Nabídka nepovinných předmětů

  1. Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky
  2. Matematika +

Zkoušku z nepovinných předmětů uvedených v bodě 1. žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Zkouška MATEMATIKA+ bude konána v souladu s pravidly CERMAT.

Termíny profilových zkoušek

Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.

Okruhy ke zkouškám profilové části

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy okruhy, které naleznete na www.gymvr.cz.

5.9. 2015

Miroslav Šafránek                                                                                                                      ředitel školy

MATURITNÍ OKRUHY Z RUSKÉHO JAZYKA 2015/2016

17.září 2015

Русское искусство, литература, музыка, живопись

Характер человека, друзья

Погода, климат, четыре времени года

Русская литература

Глобальные проблемы человечества

Моя автобиография

Природа и охрана жизненной среды

Туризм в Чехии и в России

Квартира, дом

Культурная жизнь

Спорт

Свободное время

Путешествие

Профессия

Русская кухня

Покупки, магазины

Забота о здоровье

Моя семья

Радио, телевидение, печать, интернет

Наш город

Прага

Москва

Образование, школьная система

Чешская республика

Страноведение России

MATEMATIKA +

16.září 2015

Okruhy ke stažení http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

MATURITNÍ OKRUHY Z ANGLIČTINY 2015/16

15.září 2015

1. Family, relations, family traditions
2. Friends, friendship
3. Character description
4. Daily routine
5. Hobbies
6. Curriculum Vitae
7. Future career
8. Jobs, working conditions
9. Home town
10. Housing in GB, US, CZ, housing problems, my home
11. Living in big cities and small villages
12. Shopping
13. Fashion, clothes
14. Travelling
15. Means of transport
16. Holidays
17. Health, diseases, medical care
18. Sports and games, Olympic Games
19. Cultural life and entertainment
20. Art, music
21. Education and educational systém in GB, US, CZ,
22. Schools attendance, subjects, school building
23. Animals, animal protection, pets
24. Natural and enviromental problems
25. Languages and their use
26. Global problems
- drugs, alcohol, smoking
- crime and punishment
- money matters
- war and peace
- terrorism
27. Young people and their problems, conflicts of generations
28. Food and drink, cuisines, eating habits
29. Weather, climate, seasons, gardening
30. Science and technology, inventions
31. Mass-media, means of communication
32. Feastdays in GB, US, CZ,
33. Things I value, people I admire
34. World organizations (UN, EU, NATO, )
35. William Shakespeare, British and American writers
36. GB – geography, history, economy, political system
37. London and other cities
38. The Royal Family
39. US – geography, history, economy, political system
40. Washington, NY and other cities
41. Ireland (and other smaller English speaking countries)
42. Australia
43. Canada
44. New Zealand
45. CZ – geography, history, cultural heritage, economy, political system
46. Prague

MATURITNÍ OKRUHY ZE ZSV 2015/16

15.září 2015

PSYCHOLOGIE

1.Historický vývoj psychologie
2.Osobnost – podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti
3.Základy psychohygieny
4.Poznávácí procesy – vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, …
5.Paměťové procesy – paměť, fáze paměti, druhy paměti, zapomínání
6.Emocionální a volní procesy – emoce, vůle
7.Psychické stavy – charak. psych.stavů, pozornost, tréma,..
8.Socializace – uskutečňování socializace, formy soc. učení, chyby vnímání

SOCIOLOGIE

1.Společnost a prostředí, ekologické problémy
2.Kultura
3.Soc.struktura spol.a problematika rovnosti
4.Skupinová struktura spol. – dav, pol. strana, elity, rodina
5.Postavení ženy ve společnosti, feminismus
6.Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize lidské společnosti
7.Globalistika, globální problémy lidstva

POLITOLOGIE

1.Státoprávní pojmy, teorie vzniku státu a moci
2.Historický vývoj státu a práva, listiny lid.práv a svobod
3.Politické teorie ideálního státu, současné politické směry
4.Demokracie, formy státu, formy vlád, učlenění státu
5.Mezinárodní vztahy a politika¨

PRÁVO

1.Právní pojmy
2.Právní odvětví
3.Orgány právní ochrany
4.Trestní právo

EKONOMIE

1.Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
2.Monopol, oligopol a nedokonalé konkurenční trhy
3.Rozdělování důchodu, měření výkonnosti národ. hospodářství
4.Hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace
5.Finanční trh, kapitál, akciová společnost
6.Ekonomická spolupráce, integrační seskupení
7.Tržní a centrál. plánovaná ekonomika, stínová ekonomika

FILOSOFIE

1.Antická filosofie, scholastika, renesanční, barokní, osvícenská  filosofie
2.Německá filosofie 19.st., pozitivismus, marxismus, iracionalismus
3.Voluntarismus, pragmatismus, novotomismus, hermeneutika, fenomenologie
4.Současná světová filosofie
5.Otázky ze semináře

Maturitní okruhy z biologie

15.září 2015

Maturitní okruhy z biologie 2015/2016

1.Biologie a charakteristika života

biologické disciplíny, obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie živ.soustav, jedinec, druh, stupně uspořádanosti živ.soustav, rozdíly mezi Ž a N přírodou

2.Buňka

prokaryotická b., eukaryotická b., transport látek přes membránu, osmotické jevy v b.

3. Chemické složení živ.soustav

prvky, organické a anorganické l.

4. Metabolismus živ.soustav

metabolismus, dělení organismů dle charakteru metabolismu, přenos l. v buňce, fotosyntéza, uvolňování energie v buňce

5. Rozmnožování živ.soustav

rozmnožování organismů, rozmnožování buněk

6. Vznik a vývoj života

představy o vzniku života na Zemi, evoluce živ.soustav

7. Viry a prokaryotické organismy

viry – charakter., stavba těla, rozdělení, rozmnožování, průběh vir.infekce, vir.onemocnění

bakterie, sinice - stavba těla, rozdíly, způsob výživy, význam bakterií a sinic

8. Jednobuněční

obecná charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci

9. Rostliny

anatomie a morfologie rostlin, pletiva, orgány, fyziologie r. (vodní režim, metabolismus, minerál.výživa, růst, ontogeneze, pohyb a dráždivost), systém r.

10. Houby

obecná charakteristika, význam, systém hub

11. Živočichové

stavba těla, hiearchie, tkáně, těl.pokryvy, opora těla, pohyb, příjem, transport a výdej l. v těle živoč., nervová regulace, smyslové orgány, základy etologie živočichů, rozmnožování a ontogeneze, systém živoč.

12. Biologie člověka

kosterní a svalová s., oběhová s. a imunitní systém, dýchací s., trávicí s., metabolismus, vylučovací a kožní s., termoregulace, nervová s., hormonální s., smyslová ústrojí čl., pohlavní ústrojí čl., vývoj jedince po narození, fylogenetický vývoj čl.

13. Genetika

molekulární základy dědičnosti, genetika buňky, genetika organismu a populace, genetická proměnlivost, genetika člověka

14. Ekologie

organismus a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, biosféra a člověk, ochrana a tvorba ŽP

Maturitní okruhy ze Zeměpisu 2015/16

15.září 2015

Dějiny geografie
Země jako vesmírné těleso
Kartografie
Fyzická geografie- litosféra,atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra
Sociální a hospodářská sféra – světová populace
světové hospodářství
mezinárodní hospodářské organizace
politické uspořádání států světa
problémové oblasti světa
globalizace
životní prostředí
cestovní ruch

Regionální geografie
Evropa
Asie
Afrika
Severní Amerika
Latinská Amerika
Austrálie a Oceánie
Polární oblasti
Oceány

Přírodní podmínky a hospodářství České republiky

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE 2015/16

15.září 2015

Přehled tematických celků z chemie

1.  Struktura a složení chemických látek
- složení a struktura atomu
-periodická soustava prvků
-klasifikace prvků
-chemická vazba
-struktura a vlastnosti sloučenin

2.  Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
-názvosloví anorganických sloučenin
-ch. reakce a ch. rovnice
-klasifikace a průběh ch. reakcí
-základy termochemie, kinetiky a ch. rovnováh

3.   Základy anorganické chemie
-vodík, kyslík, oxidy, voda, roztoky
-p-prvky s kovovým a nekovovým charakterem
-s-prvky
-d-prvky

4.   Základy analytické chemie
-metody analytické chemie
-typy ch. reakcí používaných v analytické chemii

5.   Základy organické chemie
-klasifikace organických sloučenin
-základní principy názvosloví organických sloučenin, typy vzorců
-izomerie

6.   Uhlovodíky
-alkany, cykloalkany
-alkeny, alkadieny
-alkiny
-areny

7.   Deriváty uhlovodíků
-halogenderiváty, organokovové sloučeniny
-dusíkaté deriváty/nitrosloučeniny, aminy/
-kyslíkaté deriváty/alkoholy a fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny
deriváty karboxylových kyselin/

8.   Heterocyklické sloučeniny

9.   Chemie přírodních látek
-lipidy
-sacharidy
-bílkoviny
-nukleové kyseliny

10.  Základy biochemie
-enzymy, vitaminy, hormony
-ch. děje v živých soustavách
-metabolismus lipidů,  sacharidů, bílkovin

11.   Organická chemie v praxi
-makromolekulární látky
-léčiva, pesticidy, barviva
-terpeny, steroidy

12.   Chemie a životní prostředí

« Previous Entries