Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

15.duben 2015

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22.4.2015 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.

H e r e c k á naděje

9.duben 2015

Daniela J e r i o v á, studentka 7.A, předvedla v oblastním kole recitačně-dramatické soutěže Čtrvrtlístek skvělý výkon, zvítězila ve své kategorii a postoupila do celostátního kola v Děčíně. Hlavně zaujala mužskou rolí sluhy Osipa z Gogolova Revizora.
Tuto soutěž konanou v našem městé moderovali studenti Gymnázia Vrchlabí – Bára Šafářová z tercie a Martin Erlebach z kvinty.
Všem třem patří dík za reprezentaci školy! :-)

70 let vrchlabského gymnázia

20.březen 2015

V sobotu 17. října 2015 si připomeneme 70 let českého vrchlabského gymnázia Dnem otevřených dveří.
Každý návštěvník si bude moci prohlédnout svou školu dnešníma očima a setkat se s některými bývalými i současnými pedagogy. Konkrétní čas a program bude upřesněn v poprázdninovém Pulsu a na stránkách školy,
předpokladem je doba od 10 – 15 hodin.
Pokud se budou chtít jednotlivé třídní kolektivy setkat, budou si muset samy zařídit posezení v některém z místních restauračních zařízení, neboť již není v silách školy zabezpečit prostor a organizaci „jednotného srazu“.

Okresní kolo Olympiády v AJ

10.březen 2015

Dne 25.února náš student 3.A Jakub Škrabálek zvítězil v okresním kole anglické olympiády a bude nás dále reprezentovat v krajském kole. Držíme palce!

Němčináři opět slaví

3.březen 2015

Jdeme do finále. Našemu studentovi se podařil mistrovský kousek – Meisterstück. Julian Berg – Kelava ze 2.B se stal v silné konkurenci vítězem krajské soutěže v německém jazyce. Dne 20.4.2015 se zúčastní republikového kola, které se bude konat v Praze.
Blahopřejeme k obrovskému úspěchu a držíme palce !

Zeměpisná olympiáda

2.březen 2015

Dne 23.2.2015 se ve Dvoře Králové nad Labem konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Studenti Vítězslav Vejnar a Tomáš Krampera obsadili pěkné 4.místo. I další studenti Tomáš Vodnárek, Ondřej Capoušek a Zdeněk Róza dobře reprezentovali naše gymnázium.

Anglická konverzační soutěž – okresní kolo

23.únor 2015

Krásné třetí místo v kategorii III. – vyšší gymnázium – pro naši školu vybojoval Martin Erlebach, student 5.A. Děkujeme a gratulujeme.

Dějepisná olympiáda

9.únor 2015

Vašek Rygr, Zdeněk Roza a Ondra Capoušek ze 4.A se zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády na téma Život je boj.Vašek Rygr získal 3. místo a postupuje do krajského kola, kde bude soutěžním tématem první světová válka.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Mirka Trojanová

Konverzační soutěž v německém jazyce

8.únor 2015

Dne 5.2.2015 se konala v Trutnově konverzační soutěž v Nj. Naši dva nadaní studenti Zuzana Soukupová ze 6.A a Julian Berg – Kelava z 2.B zde předvedli vynikající jazykové znalosti. Odborná porota se jednoznačně shodla, že nejlepší z nejlepších v našem regionu je Julian. Dne 3.3. 2015 bude naši školu reprezentovat v krajském kole.
Vzkaz pro Juliana : “ Wir werden Dir alle den Daumen halten. Du schaffst das. Viel Erfolg ! „

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

29.leden 2015

Studijní obory:

Kód oboru       Název oboru       Počet přijímaných                 Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium                  30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium                  30                                    8 let

Termíny jednotných testů, které jsou jedním z kritérií přijímacího řízení, jsou

čtyřletý obor   15. 4. 2015                      náhradní termín    14. 5. 2015

osmiletý obor  16. 4. 2015                     náhradní termín    14. 5. 2015

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15.března 2015. K přihlašování je nutno použít nový formulář platný od září 2014. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme. Přihlášku ke studiu si lze stáhnout na odkazu http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Výsledky testů jsou přenositelné. Uchazeč absolvuje testy pouze jednou, zpravidla na škole uvedené na přihlášce jako první. V případě, že se škola uvedená na prvním místě testování neúčastní, účastní se uchazeč testování na škole uvedené na druhém místě.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.  (79-41-K/41)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,51 – 1,55 41
1,01 – 1,05 81 1,56 – 1,60 37
1,06 – 1,10 77 1,61 – 1,65 33
1,11 – 1,15 73 1,66 – 1,70 29
1,16 – 1,20 69 1,71 – 1,75 25
1,21 – 1,25 65 1,76 – 1,80 21
1,26 – 1,30 61 1,81 – 1,85 17
1,31 – 1,35 57 1,86 – 1,90 13
1,36 – 1,40 53 1,91 – 1,95 9
1,41 – 1,45 49 1,96 – 2,00 5
1,46 – 1,50 45 2,01 - 0

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.  (71-41-K/81)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,43 – 1,45 40
1,01 – 1,03 82 1,46 – 1,48 37
1,04 – 1,06 79 1,49 – 1,51 34
1,07 – 1,09 76 1,52 – 1,54 31
1,10 – 1,12 73 1,55 – 1,57 28
1,13 – 1,15 70 1,58 – 1,60 25
1,16 – 1,18 67 1,61 – 1,63 22
1,19 – 1,21 64 1,64 – 1,66 19
1,22 – 1,24 61 1,67 – 1,69 16
1,25 – 1,27 58 1,70 – 1,72 13
1,28 – 1,30 55 1,73 – 1,75 10
1,31 – 1,33 52 1,76 – 1,78 7
1,34 – 1,36 49 1,79 – 1,81 4
1,37 – 1,39 46 1,82- 0
1,40 – 1,42 43

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Bližší informace o pilotním ověřování a ukázkové úlohy jsou k dispozici na stránkách www.cermat.cz

Ilustrační testy budou zveřejněny tamtéž 6.února 2015.

Druhé a další kola.

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

29. 1. 2015                                            Mgr. Miroslav Šafránek

Psaní na klávesnici – talentová soutěž na OA v Trutnově

28.leden 2015

V pondělí 26. ledna 2015 odjeli studenti ze 3.A na talentovou soutěž v psaní na klávesnici do Trutnova, kde obsadili:

Vlastimil Cerman – 1. místo
Marie Wondráčková – 3. místo
Michal Klečka – 4. místo
Jonáš Erlebach – 5.- 6. místo.

Všichni vysoutěžili diplom, sladkou odměnu a např. flash disk a jiné hodnotné ceny.
K dosaženým výsledkům g r a t u l u j e m e!

Navštívil Kafka Vrchlabí?

14.leden 2015

Literárně investigativní projekt KD Střelnice a studentek, studenta septimy Gymnázia Vrchlabí vyvrcholí výstavou prací ve foyer KD Střelnice dne 20.1.2015 v 18 hod.
Budete se moci začíst do pokračování Kafkovy Proměny, do noirové detektivky z našeho města, divadelní hry, povídek, básní ve volném verši – vše na téma Kafka a Vrchlabí.
V 19 hod. následuje představení Kafka 24 v podání Dejvického divadla Praha o posledním roce života Franze Kafky. Studenti ve skupinkách mají levnější vstupné. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Den otevřených dveří

9.leden 2015

Dne 21.1.2015 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Úspěšná premiérová účast studentů vrchlabského gymnázia v prestižní dějepisné soutěži gymnázií České a Slovenské republiky

12.prosinec 2014

Studenti maturitního ročníku Gymnázia Vrchlabí Karel Srnský, Pavlína Adolfová a Tomáš Brunclík se  zúčastnili celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Soutěž se konala v prostorách Ekonomické fakulty  Západočeské univerzity v Chebu a zúčastnilo se jí 75 gymnázií z Česka a Slovenska. Soutěž se během několika let vypracovala na prestižní událost s bohatou základnou partnerů a sponzorů. Mimo jiné přispěla i města vysílající své reprezentanty, tedy i Vrchlabí. Náročné zadání testu vypracovala řada historiků a vysokoškolských profesorů a mnozí z nich byli i osobně v Chebu přítomni. Otázky posledního kola četli v předtočených spotech premiéři České a Slovenské republiky, předsedové zákonodárných složek obou států, ministři školství obou států a další. Ministr školství ČR  Marcel Chládek  přijel soutěžící  osobně pozdravit a povzbudit a zúčastnil se i slavnostního vyhlášení výsledků.                                                                                                                                         Letošní ročník byl zaměřen na období první a druhé republiky, tzn. období let 1918 až 1939. Letos poprvé se na jaře kvůli zvyšujícímu zájmu konala i krajská kola, kde studenti vrchlabského gymnázia získali 1. místo v Královéhradeckém kraji. Tento úspěch se jim podařilo zopakovat a své prvenství mezi gymnázii Královéhradeckého kraje v celostátním kole obhájili a celkově  v soutěži obsadili 13.místo.

Děkuji studentům za jejich úsilí a úspěšnou reprezentaci vrchlabského gymnázia.

Mgr. Mirka Trojanová

Exkurze v Praze

11.prosinec 2014

V úterý 9. prosince 2014 odjely třídy 7.A a 3.B pod dohledem Mgr. Volfové a Mgr. Nové do Prahy za účelem návštěvy Hrdličkova muzea s workshopem a Botanické zahrady. Program byl zajímavý, studenti si zopakovali a prohloubili znalosti. Po zajímavé exkurzi si všichni vychutnali atmosféru vánoční Prahy a vyrazili na cestu domů. Tímto děkuji kolegyním „bioložkám“ za to, že mě s sebou vzaly jako další pedagogický dozor.

Vánoční vystoupení

9.prosinec 2014

Vážení,
s radostí můžeme oznámit, že se zase po dvou letech koná tradiční vánoční vystoupení studentů našeho gymnázia. Zveme všechny rodiče, příbuzné, bývalé i současné studenty a příznivce gymnázia do KD Střelnice ve středu 17.12.2014 od 18.00 na kulturní program písní, tanců a scének v českém, anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce. Vstupenky je možné zakoupit předem v budově gymnázia. Cena 50,- Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vánoční vystoupení

Brigáda v Trouville sur Mer – léto 2015

4.prosinec 2014

V úterý proběhlo konkurzní řízení pro měsíční brigádu v partnerském městě Trouville sur Mer. Přihlásily se čtyři studentky, které prokázaly znalosti francouzského jazyka v rámci porozumění mluvenému projevu a v situačním rozhovoru.
Po celkovém posouzení výkonů studentek a zohlednění veškerých skutečností (reprezentace školy na olympiádě z francouzského jazyka, účast na výměnných pobytech, studijní ročník, zahraniční zkušenosti aj.) byly vybrány studentky:

Barbora ZELENKOVÁ – 7.A
Monika SVOBODOVÁ – 8.A

Náhradnice: Tereza BROŽOVÁ – 7.A

G r a t u l u j e m e!

Věnuj mobil

24.listopad 2014

Máte doma starý mobilní telefon? Ještě může být užitečný!
V kabinetě biologie vybíráme nepoužívané mobily, které předáme k dalšímu využití. Funkční telefony budou zkontrolovány a předány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany, nebo do dětských domovů.Nefunkční mobily budou zrecyklovány.

« Previous Entries