Vítězství Honzy Tomeše v krajském kole ChO – Přírodovědecká fakulta Univerzity HK.

14.duben 2014

V sobotu 12.dubna student Jan Tomeš ze 4.A vybojoval svou, zatím nejúspěšnější, bitvu z řady krajských olympiád, kterých se letos zúčastnil. Po čtyřech hodinách teoretické a praktické části chemické olympiády porazil svých 15 soupeřů a získal 1. místo. Honzo, gratulujeme a také přejeme, aby ti láska k chemii vydržela ještě hodně dlouho.

Všestranný student z kvarty

14.duben 2014

J a n T o m e š ze 4.A získává vavříny nejen v přírodovědných soutěžích, ale je mu blízký i jazyk mateřský. Okresní kolo Olympiády v českém jazyce vyhrál, v krajském kolo se pak umístil na 7. místě. Blahopřejeme a děkujeme!

Výsledky Bio olympiády kat.D

10.duben 2014

Dne 8.4.2014 se v Malých Svatoňovicích konalo okresní kolo Biologické olympiády. Naši školu reprezentovali tito studenti: Marcela Nosková, Jakub Škrabálek, Jakub Dostál, Saša Truhlářová a Barča Jiranová. Výborné 5.místo z celkového počtu 27 soutěžících obsadila Marcela Nosková z 2.A, hned za ní na 6.místě se umístil Kuba Škrabálek také z 2.A. Oba postupují do krajského kola, které se uskuteční koncem května v Hradci Králové. Blahopřejeme! Všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů v obdobných soutěžích!

Úspěchy našich studentů na Bio olympiádě

2.duben 2014

Dne 26.3.2014 se v Trutnově konalo Okresní kolo Bio olympiády. Výtečně si vedl Honza Tomeš ze 4.A,který vybojoval v náročné konkurenci soutěžících 4.místo. Skvěle si s  teoretickým testem, s laboratorní prací a zejména s velmi obtížnou poznávačkou přírodnin poradily také úspěšné řešitelky (nad 66 % úspěšnosti) Kačka Matoušová a Pája Kovářová 4.A.  Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v podobných soutěžích!

Finále turnaje v kuželkách

27.březen 2014

Ve středu 26.3. proběhlo ve vrchlabské kuželně završení Turnaje škol o Putovní pohár v kuželkách turnajem nejlepších šesti jednotlivců z každé kategorie. Všech 24 účastníků závěrečného turnaje podávalo skvělé výkony, výsledky na čelních místech byly velmi vyrovnané. Všechny výsledky jsou k nahlédnutí na www.skkvrchlabi.cz.

Od 14 hodin proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže družstev i soutěže jednotlivců. Medaile a diplomy předávali starosta města Vrchlabí ing Jan Sobotka a ředitel gymnázia Mgr. Miroslav Šafránek. První tři jednotlivci obdrži ještě jako cenu poukaz na paintball do Vidochova. Všem účastníkům děkujeme za účast v nové soutěži a spolu s nimi se těšíme na příští ročník. Velké poděkování patří také hlavní organizátorce Mgr. Renatě Šimůnkové za skvělý nápad a organizaci turnaje a pánům Maršíkovi a Luxovi za vlastní vedení turnaje.

Ry

Chemická olympiáda

24.březen 2014

V pátek 21.března se na trutnovském gymnáziu konalo okresní kolo chemické olympiády v kategorii D. Naši školu úspěšně reprezentoval Honza Tomeš ze 4.A, který získal 2. místo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční v sobotu 12.dubna v HK. Gratulujeme.

Zeměpisná olympiáda

24.březen 2014

Dne 18.března 2014 se konalo ve Dvoře Králové nad Labem okresní kolo Zeměpisné olympiády, kde v kategorii B obsadil Vlastimil Cerman 4.místo, v kategorii C Jan Tomeš 4.místo a v kategorii D Vitězslav Vejnar 1.místo a postoupil do krajského kola. Krajské kolo se konalo 17. března v Hradci Králové a Víťa obsadil pěkné 4.místo.

Olympiáda z francouzského jazyka

20.březen 2014

Naše gymnázium dnes – 20. března 2014 v krajském kole konverzační soutěže v Hradci Králové reprezentoval v kategorii A1 – Josef Patočka ze 4.A, obsadil 7. místo, v kategorii B1 předvedla své schopnosti Lucie Fajfrová z 5.A a přivezla z Hradce Králové ocenění za 3. místo, v kategorii B2 změřila síly s ostatními soupeři Barbora Zelenková a umístila se na pěkném 4. místě. Diplom za 3. místo jí unikl o pouhé 2 bodíky.
Gratulujeme a těšíme se na vyšší počet soutěžících v konverzační soutěži v příštím školním roce:)!

Konverzační soutěž v německém jazyce

20.únor 2014

Dne 29.1. 2014 se naši studenti Matěj Kadavý (6A) a Lukáš Michalička (5A) zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v NJ, které se tentokrát konalo v Trutnově. Porota byla jazykovými výkony a znalostmi našich studentů mile překvapena. Patřili totiž mezi nejmladší soutěžící. M. Kadavý obsadil 7. a L. Michalička 8. místo.
Wir gratulieren herzlichst ! Es lebe Deutsch !

Výlety tříd

4.únor 2014

Vážení studenti,
na poslední schůzi gymnázia dne 29.1. 2014 byl schválen požadavek vzešlý z průzkumu studentského parlamentu mezi studenty na konci minulého školního roku – o formě třídního výletu. Bylo schváleno, že výlet třídy na konci školního roku může být na dva dny přes noc, dokonce je možné zkombinovat odpoledne – noc – den – noc – dopoledne, a mít tedy dva plné dny na výlet včetně dvou nocí. Výlet ovšem nesmí zasahovat do víkendu a v případě kombinace dvou nocí nesmí zasahovat do výuky ono odpoledne odjezdu – tedy nelze v tento den zrušit odpolední vyučování.
Nicméně je to velký posun v postoji ke školním výletům, za což vedení gymnázia srdečně děkujeme.
Za SPGV Jaroslav Bareš

Naši studenti uspěli na zimní olympiádě !

30.leden 2014

Ve dnech 19.-24.1.2014 se v Novém Městě na Moravě konala Zimní olympiáda dětí a mláděže. I ve ztížených sněhových podmínkách si všichni užili báječný týden plný sportovních zážitků. Výborně se umístili Ondřej Starý z 1.B, 2×1.místo + 3.místo, lyžařský orientační běh, Verča Gallová z 2.A, 2×1.místo + 7.místo – lyžařský orientační běh, Zuzka Štreglová z 1.A, 5.a 6.místo – lyžařský orientační běh a Ondřej Novák z 2.A, 5., 12.a 13.místo – běžecké lyžování. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů !!!

Biologická olympiáda

27.leden 2014

Školní kolo biologické olympiády proběhne ve čtvrtek 30.1.2014 v 9,45 hod. v učebně č.8 pro kategorie A,B a v učebně č.9 od 10,40 hod.pro kategorii C,D. Druhá část – poznávání přírodnin se uskuteční příští týden. Nový seznam na poznávačku přírodnin, kde jsou nově horniny a nerosty, najdete na www.biologickaolympiáda.cz

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

24.leden 2014

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Studijní obory:

Kód oboru       Název oboru       Počet přijímaných                 Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium                  30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium                  30                                    8 roků

Termín přijímacích zkoušek:  22. a 23. dubna 2014

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15.března 2014.

Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor

Při přijímacím řízení bude posuzován prospěch ze základní školy a výsledek přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku koná každý uchazeč. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z českého jazyka a obecných studijních předpokladů formou testů společnosti SCIO. Bližší informace o testech najdete na stránkách www.scio.cz.

Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 40 1,51 – 1,55 18
1,01 – 1,05 38 1,56 – 1,60 16
1,06 – 1,10 36 1,61 – 1,65 14
1,11 – 1,15 34 1,66 – 1,70 12
1,16 – 1,20 32 1,71 – 1,75 10
1,21 – 1,25 30 1,76 – 1,80 8
1,26 – 1,30 28 1,81 – 1,85 6
1,31 – 1,35 26 1,86 – 1,90 4
1,36 – 1,40 24 1,91 – 1,95 2
1,41 – 1,45 22 1,96 – 2,00 1
1,46 – 1,50 20 2,01 - 0

Hodnocení přijímací zkoušky

Test z českého jazyka je hodnocen 40 body, test z obecných studijních předpokladů 60 body. Výsledek testu z obecných studijních předpokladů bude násoben 2/3, aby byl maximální výsledek také 40 bodů.

Účast ve vědomostních soutěžích

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu a proběhly v posledních dvou letech vzdělávání na základní škole, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítávají se maximálně dvě soutěže.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

Potvrzení o účasti nebo umístění lze doložit k přihlášce nebo odevzdat ve škole nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, přijímací zkoušky a bonifikace. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 1. hodnocení přijímací zkoušky

2. hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka

3. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Minimální počet pro přijetí v prvním kole je 18 bodů.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor

Při přijímacím řízení bude posuzován prospěch ze základní školy a výsledek přijímací zkoušky. Přijímací zkoušku koná každý uchazeč. Uchazeči vykonají přijímací zkoušku z  obecných studijních předpokladů formou testů společnosti SCIO. Bližší informace o testech najdete na stránkách www.scio.cz.

Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku) bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 30 1,36 – 1,40 14
1,01 – 1,05 28 1,41 – 1,45 12
1,06 – 1,10 26 1,46 – 1,50 10
1,11 – 1,15 24 1,51 – 1,55 8
1,16 – 1,20 22 1,56 – 1,60 6
1,21 – 1,25 20 1,61 – 1,65 4
1,26 – 1,30 18 1,66 – 1,70 2
1,31 – 1,35 16 1,71 - 0

Hodnocení přijímací zkoušky

Test z obecných studijních předpokladů je hodnocen 60 body.

Účast ve vědomostních soutěžích

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu a proběhly v posledních dvou letech vzdělávání na základní škole, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítávají se maximálně dvě soutěže.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

Potvrzení o účasti nebo umístění lze doložit k přihlášce nebo odevzdat ve škole nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, přijímací zkoušky a bonifikace. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria: 1. hodnocení přijímací zkoušky

2. lepší součet průměrů ze ZŠ

3. lepší známka na vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Minimální počet pro přijetí v prvním kole je 18 bodů.

Druhé a další kola

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

24. 1. 2014-01-24                                                                 Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Den otevřených dveří

20.leden 2014

Dne 22.1.2014 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2014/2015 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Hodina českého jazyka trochu jinak

20.leden 2014

S publicistickým stylem se setkáváme v médiích, tedy i v televizi. Abychom si teoretické znalosti přiblížili i po stránce praktické, pozvali jsme na hodinu češtiny moderátorku pořadu Počasí meteoroložku pí. Mgr. Alenu Zárybnickou. Při zajímavém povídání jsme se mimo jiné dozvěděli, jak se připravuje živé vysílání po stránce obsahové i formální, seznámili jsme se s požadavky na jazykovou kulturu, výběrem jazykových prostředků a přesvědčili jsme se o tom, že spisovná čeština má v publicistickém stylu své nezastupitelné místo.

třída 2.B

Okresní kolo ve florbale

16.leden 2014

Ve středu 15.1. reprezentovalo družstvo chlapců naše gymnázium na středoškolském poháru ve florbale. Ze tříčlenné skupiny postoupili chlapci z 1. místa a hráli play off se SZŠ Trutnov, vyhráli 5:0. Semifinále s gymnáziem Trutnov bylo velice vyrovnané. 0:0 po hrací části a následovaly nájezdy. Rozhodl třetí nájezd Michala Zaplatílka, který proměnil střelou pod ruku brankáře. Finále bylo jednoznačně v režii družstva ze Dvora Králové, které posíleno několika extraligovými hráči, zvítězilo 5:1. Za Vrchlabí skóroval krásnou trefou z otočky Martin Junek.

Letos tedy na okrese 2. místo pro výborný tým z Vrchlabí.

Luděk Rychtr

Vesmírná noc 4.B

13.leden 2014

Raketa
Maturitní ples třídy 4.B
Vesmírná loď se třídou 4.B odstartuje 7.2.2014 ve 20 hodin v KD Střelnice. Předprodej vstupenek pro maturanty bude od středy 15.1.2014 o velké přestávce v prodejně učebnic, pro ostatní od pondělí 20.1.2014. Vstupenky k sezení stojí 200 Kč.

Hurááá do Francie!

26.prosinec 2013

Velká šance pro vás všechny!
Poznejte francouzskou kulturu, běžný život ve francouzských rodinách a Normandii – region, který leží u Atlantického océanu. Termín odjezdu byl stanoven na sobotu 14. června a návrat je naplánovaný na pondělí 23. června 2014. Studenti gymnázia hradí pouze náklady na dopravu. Předpokládáme cenu 5000kč na osobu. Cena bude upřesněna.
Přednost mají studenti, kteří v loňském roce Francouze ubytovali a ti, kteří francouzštinu studují.
Podmínkou pro účast na výměnném pobytu je ubytování francouzského žáka v únoru 2015.
Hlásit se můžete u Lucie Paškové nebo Hany Rudišové.
Zálohu ve výši 1000Kč budeme od účastníků vybírat do 14. února 2014.
Těšíme se na vaši hojnou účast!

« Previous Entries