Věnuj mobil

24.listopad 2014

Máte doma starý mobilní telefon? Ještě může být užitečný!
V kabinetě biologie vybíráme nepoužívané mobily, které předáme k dalšímu využití. Funkční telefony budou zkontrolovány a předány organizacím, které pracují s handicapovanými spoluobčany, nebo do dětských domovů.Nefunkční mobily budou zrecyklovány.

Volba členů školské rady

21.listopad 2014

Zápis z volby do rady školy za Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 ze dne 12.11.2014

Dne 12.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce za školu do nové rady.

Do voleb byli nominováni dva kandidáti:

Mgr. Jaroslav Bareš a Mgr. Vladimír Hanuš

Kandidáti byli zvoleni počtem 24 přítomných pedagogů, 2 se zdrželi hlasování.

Zápis z volby do rady školy dne 18.11.2014 za rodiče a zletilé žáky Gymnázia, Vrchlabí, Komenského 586

Dne 18.11.2014 proběhla volba do rady školy při Gymnáziu, Vrchlabí, Komenského 586 za rodiče a zletilé žáky gymnázia. Po uplynutí mandátu minulé rady bylo nutné zvolit dva zástupce do nové rady. Kandidáti byli nominováni pouze z řad rodičů s tím, že zástupci studentského parlamentu budou přítomni na jednání školské rady.

Do voleb byli nominováni tito kandidáti:

Alena Vitoušová, Jitka Urbanová, Dagmar Čivná, Magda Cermanová, Věra Mejsnarová a Renáta Jehličková.

Celkem hlasovalo 235 rodičů a zletilých žáků.

Po sečtení hlasů byly výsledky následující:

Věra Mejsnarová   130 hlasů                                                             Jitka Urbanová        98 hlasů
Magda Cermanová   68 hlasů
Dagmar Čivrná         62 hlasů
Alena Vitoušová       56 hlasů
Renáta Jehličková     44 hlasů

Neplatné – 18 hlasů

Nově zvolenými členy rady školy se staly Věra Mejsnarová a Jitka Urbanová.

Volební komise byla ve složení:   Mgr. Jaroslav Bareš, Mgr.Miroslav Šafránek, Mgr. Luděk Rychtr.

Ve Vrchlabí, dne 12.11.2014 a 18.11.2014

Zapsal Mgr. Miroslav Šafránek

Den otevřených dveří

18.listopad 2014

Dne 26.11.2014 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Využíváme novou přírodovědnou laboratoř

9.listopad 2014

Partnerská ZŠ nám. Míru využívá přírodovědnou laboratoř pro měření. V říjnu, listopadu a prosinci se uskutečnily laboratorní práce, kde žáci pomocí fyzikálních čidel měřili biologické hodnoty.

Vernisáž 13.11.2014 od 15.00

6.listopad 2014

Vážení,

zveme Vás tímto na oficiální zahájení výstavy Židovské svědectví o českém století, které se uskuteční ve čtvrtek 13.11.2014 od 15.00 v budově našeho gymnázia. Výstava mapuje zejména každodenní život židovské komunity v Československu. Výstava nám byla zapůjčena Židovským muzeem v Praze, Oddělením pro vzdělávání a kulturu. Výstava je otevřena všem školám i zájemncům z řad veřejnosti až do 19.12.2014. Pro veřejnost plánujeme individuální nebo skupinové prohlídky každé pondělí od 15.00 hodin a v pátek od 14. do 16. hodin. Jakékoli dotazy Vám zodpovíme na telefonech: 499 421 584 nebo 724 585 616 nebo na emailové adrese: brozovah@gymvr.cz

Brigáda v Trouville sur Mer v létě 2015

6.listopad 2014

A je to tady…

Stejně jako v předchozích letech mají dvě studentky/ dva studenti možnost vyjet na letní měsíc do partnerského města Trouville sur Mer na brigádu.

V případě většího počtu zájemců proběhne konkurzní řízení 2. prosince 2014 od 15:00 v učebně 22. Zkouška bude složena z poslechu a ústního projevu. Datum konkurzu bude upřesněn. Při výběru studentů bude zohledněn celkový prospěch, účast na soutěžích, reprezentace školy.

Podmínkou je dosažení 18let v momentě brigády.

Zájemci, hlaste se u vyučujících francouzského jazyka do 21. listopadu 2014!

LuPa

Třídní schůzky

4.listopad 2014

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 18.11.2014 od 16.30 hod. do 18.00 hod. v kmenových učebnách tříd.

Rodiče maturantů bude od 16:30 hod. v aule školy výchovná poradkyně PhDr. Miluše Kučerová informovat o maturitní zkoušce a přihláškách na vysoké školy. Poté budou následovat třídní schůzky v kmenových učebnách tříd.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Profilová část maturitní zkoušky

3.listopad 2014

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek a  maximálně dvou zkoušek nepovinných. Do výběru může žák zařadit jen různé předměty.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk

Základy společenských věd

Dějepis

Zeměpis

Matematika

Fyzika

Chemie

Biologie

Informatika a výpočetní technika

Estetická výchova hudební

Estetická výchova výtvarná

Zkouška v profilové části se koná ústní formou ( mimo cizí jazyk). Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. Profilová zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní část.

Možnost pro přihlášení se k maturitní zkoušce je limitována těmito podmínkami:

 • Pokud si žák nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si jako jeden z předmětů profilové části zvolit ústní zkoušku z některého cizího jazyka.
 • V profilové části MZ nemůže žák konat ústní zkoušku ze stejného jazyka, ze kterého skládal zkoušku v části společné MZ.

Nabídka nepovinných předmětů

 1. Libovolný z předmětů uvedených v nabídce pro první dva povinné předměty profilové části maturitní zkoušky
 2. Ruský jazyk
 3. MATEMATIKA +

Zkoušku z nepovinných předmětů uvedených v bodech 1. – 3. žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 25 – 30 otázek. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Zkouška MATEMATIKA+ bude konána v souladu s pravidly CERMAT.

Termíny profilových zkoušek

Zkoušky profilové části před zkušební komisí (tj. ústní zkoušky) se budou konat v termínech určených vyhláškou. Konkrétní termíny zkoušek profilové části zveřejní ředitel školy v souladu s §2 odst. 7 nejpozději 1 měsíc před jejich konáním.

Okruhy ke zkouškám profilové části

V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy okruhy, které naleznete na www.gymvr.cz.

5.9. 2014

Miroslav Šafránek                                                                                                                      ředitel školy

Pedagogický sbor 2014/15

1.listopad 2014

Vedení školy:

safranek.jpg Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: ředitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Šf
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email:esafranek.jpg
Rychtr.jpg Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele, předseda komise Tv
Aprobace: M,Tv
Zkratka: Ry
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro

Email:erychtr.jpg

Výchovný poradce:

Kucerova.jpg PhDr. Kučerová Miluše
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Čj,Rj
Zkratka: Ku
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ekucerova.jpg

Učitelé (abecedně):

Bares.jpg Mgr. Bareš Jaroslav
Funkce: učitel,

člen rady školy

Aprobace: Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Třídní učitel:
3.B
Email:ebares.jpg
blazek2.jpg Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, správce LAN, LMS Moodle, CMS Wordpress
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:eblazek.jpg
Brozova.jpg Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
1.A
Email:ebrozova.jpg
Feistauerova.jpg Mgr. Feistauerová Věra
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj,Hv
Zkratka: Fe
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16

Email:efeistauerova.jpg
Hanus.jpg Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel,
předseda komise M,F,Ivt, člen rady školy
Aprobace: M,F
Zkratka:
Pracoviště:
kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel:
5.A
Email:ehanus.jpg
Holasova.jpg Mgr. Holasová Iva
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,D
Zkratka: Hi
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Email:eholasova.jpg
Hylmar.jpg Mgr. Hylmar Jaromír
Funkce:
učitel
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Hm
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email:ehylmar.jpg
Jonova.jpg Mgr. Jonová Kamila
Funkce:
učitelka
Aprobace: Nj,Čj
Zkratka: Jo
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ejonova.jpg
Klika.jpg Mgr. Klika Martin
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Třídní učitel: 8.A
Email:eklika.jpg
Paskova.jpg Mgr. Pašková Lucie
Funkce:
učitelka
Aprobace:
Fj,Čj
Zkratka:
Pa
Pracoviště:
kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
7.A
Email:
epaskova.jpg
Petrak.jpg Bc.Mgr.Ing. Petrák Milan
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Pe
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Třídní učitel: 1.B

Email:epetrak.jpg

Pivonkova.jpg Mgr. Pivoňková Alice
Funkce:
učitelka
Aprobace: Tv,Z
Zkratka:
Pv
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Email:epivonkova.jpg
Rudisova.jpg Mgr. Hana Rudišová
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj,Fj
Zkratka: Ru
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:
Mgr. Veronika Rychtrová
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: Rv
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Email:
Safinova.jpg Mgr. Safínová Irena
Funkce: učitelka
Aprobace: M,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 6.A
Email:esafinova.jpg
Salvet.jpg Mgr. Salvet Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Čj,Vv
Zkratka: Sv
Pracoviště: obrazárna
Email:esalvet.jpg
Sykorova.jpg Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd
Aprobace: Bi,Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 3.A
Email:esykorova.jpg
Trojanova.jpg Mgr. Trojanová Mirka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise cizích jazyků
Aprobace: Aj,D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 4.A
Email:etrojanova.jpg
Vajova.jpg PaeDr. Vajová Blanka
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Hv
Zkratka: Vj
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d.61
Email:evajova.jpg
Volfova.jpg Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel:
4.B
Email:evolfova.jpg
Zaplatilek.jpg Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel,
předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj,On(Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel:
2.B
Email:ezaplatilek.jpg

Nepedagogičtí pracovníci:

Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:
Shonova.jpg Shonová Lenka
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:eshonova.jpg
Skolnik.jpg Vancl Leoš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna

Podzimní burza

30.říjen 2014

V sobotu 8.11.2014 se uskuteční již tradiční burza sportovních potřeb a oblečení do tanečních. Příjem zboží bude v pátek 7.11.2014 od 16 do 18,30 hod., prodej zboží v sobotu 8.11.2014 od 9 do 11 hodin. Výdej neprodaného zboží a peněz bude v sobotu od 11 do 12 hodin. Těšíme se na vaši účast!!!

Přijímací řízení na školní rok 2015 – 2016

30.říjen 2014

Ve školním roce 2015/2016 budou otevřeny:

 • 1 třída 8-letého studia 7941K/81 (30 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2015 na webových stránkách školy.

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat do kanceláře gymnázia nebo zaslat poštou nejpozději do

15. 3. 2015.

Škola je zapojena do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek CERMAT.

Miroslav Šafránek                                                                                   ředitel školy

Netradiční výuka ruštiny v Ruském středisku vědy a kultury v Praze

21.říjen 2014

Co nás čeká? Jaké to tam asi bude?
Tak s takovými otázkami v očích přijížděli studenti našeho gymnázia na návštěvu Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Po milém přivítání si studenti prohlédli budovu RSVK, navštívili knihovnu se 17 ooo svazky, vstoupili do křišťálového sálu, ve kterém se konají recepce, koncerty a jiné kulturní akce. Další program pokračoval návštěvou výstavy Barvy Uralu, sestavenou z obrazů významných umělců Jekarinburgu. Hlavním cílem návštěvy RSVK byla vyučovací hodina vedená rodilou mluvčí a vedoucí kurzů ruského jazyka Jekatěrinou Zubkovskou. Studenti si zábavnou formou zopakovali nástrahy azbuky, důležité komunikační fráze a pracovali s textem písně z animované pohádky Lvíče a želva.
Vřelé přijetí, profesionální přístup, nabídka výukových a metodických materiálů, tak lze charakterizovat návštěvu v Ruském středisku vědy a kultury v Praze dne 15. 10. 2014.

MATURITNÍ OKRUHY 2014/15

18.říjen 2014
Angličtina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=138
Biologie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1301
Český jazyk: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=144
Francouzština: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=523
Chemie: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=135
Dějepis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=146
Fyzika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1775
IVT: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=142
Matematika: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=113
Němčina: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=611
Výtvarná výchova: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1441
ZSV: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=183
Zeměpis: http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1432

MATEMATIKA +

16.říjen 2014

Okruhy ke stažení http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU 2014/15

15.říjen 2014

1. Dějiny pravěku
- periodizace, charakteristika jednotlivých vývojových etap, pravěké umění, osídlení    našich zemí
2. Nejstarší civilizace, oblasti, orientální despocie
3. Starověké Řecko – periodizace, městské státy, války
4. Starověký Řím – periodizace, státní formy
5. Antické umění
6. Evropa po rozpadu římského impéria
7. Feudalismus
- obecná charakteristika, vznik měst, zemědělství, obchod, vojenství
8. Raný feudalismus
- charakteristika, první feudální státy, první státní útvary na našem území
9. Rozkvět feudalismu v Evropě
- vznik centralizovaných monarchií v západní Evropě, východní Evropa, stoletá válka
10. Postavení církve ve středověké společnosti
- vznik křesťanství, vnitřní vývoj církve, papežství, boj o investituru, křížové    výpravy, církev v Čechách
11. Románská kultura
12. České země za vlády Lucemburků, vláda Jagellonců, Jiří z Poděbrad
13. Husitství
14. Gotická kultura
15. České země po roce 1526 – nástup Habsburků
16. Evropa v 16. a 17. stol. – obecné rysy, jednotlivé země
17. Zámořské objevy
18. Kultura humanismu a renesance
19. 30letá válka, české stavovské povstání
20. Reformace a německá selská válka
21. Barokní kultura
22. Čechy v 17. a 18. stol., habsburská monarchie za Marie Terezie Josefa II.
23. České národní obrození
24. První revoluce v Evropě(Nizozemí, Anglie)
25. Francouzská revoluce
26. Napoleonské války
26. Vídeňský kongres, vývoj Evropy po napoleonských válkách
27. Vznik USA, občanská válka v USA
28. Rok 1848 v Evropě, v rakouské monarchii
29. Politický, hospodářský a sociální vývoj v Evropě v 2. pol.19. stol., průmyslová    revoluce
30. Čechy a rakouská monarchie v 2.polovině 19. století
31. Umění 19. stol.
32. Svět před 1. sv. válkou, mezinárodní situace, konflikty, bloky
33. 1. sv. válka, příčiny, průběh, důsledky
34. Rakousko – Uhersko a Čechy za 1. sv. války
35. Svět po první světové válce, versaillesko-washingtonský systém, hospodářská krize,    nástup fašismu
36. Vývoj ČSR v letech 1918-1938, politický a hospodářský vývoj, mezinárodní    postavení ČSR
37. Vývoj ČSR v letech 1938-1945
38. Druhá světová válka v Evropě
39. Druhá světová válka na mimoevropských bojištích
40. Ruská revoluce 1917, vznik a vývoj SSSR mezi válkami, stalinismus
41. Svět po druhé svět. válce do roku 1956 (vývoj Německa, vytvoření sovětského bloku,    studená válka, válka v Koreji, vznik Izraele)
42. Svět od roku 1956 do současnosti
43. Československo po druhé svět. válce do roku 1956
44. Československo od roku 1956 po současnost
45. Umění 20. století

Maturitní okruhy z francouzského jazyka pro rok 2014/2015

14.říjen 2014

Okruhy k maturitní zkoušce z francouzského jazyka pro školní rok 2014/2015

 1. Ma famille
 2. Caractère et description physique
 3. Le temps libre
 4. Ma vie
 5. Logement
 6. Faire les courses
 7. L´histoire de la France
 8. La littérature francaise
 9. La littérature francophone
 10. Média
 11. Voyages
 12. A table
 13. Système scolaire en France et en République Tchèque
 14. Système politique en France et en République Tchèque
 15. Santé
 16. Vie scolaire
 17. Les fetes et traditions en France et en République Tchèque
 18. La France et ses régions touristiques, Paris
 19. La République Tchèque, Prague,
 20. Union européenne
 21. Vie professionnelle, entretien d´embauche
 22. Pays francophones
 23. Musique et beaux arts
 24. Theatre et cinéma
 25. Les langues étrangères et leur importance
 26. Les jeunes aujourd´hui
 27. Mode et les vêtements

Grammaire:

- article défini / indéfini, article partitif; noms; adjectifs qualificatifs; adjectifs numéraux; objet direct et indirect; adjectifs et pronoms personnels; adjectifs et pronoms démonstratifs; adjectifs et pronoms possessifs; verbes réguliers et irréguliers; participe présent / passé; passé composé; imparfait; futur simple; futur proche; conditionnel; impératif; subjonctif; phrase conditionnelle; concordance des temps; négation; plus-que-parfait; voix active / passive; adverbes; relatif; gérondif

MATURITNÍ OKRUHY Z IVT 2014/15

12.říjen 2014

Příkazy příkazového řádku v prostředí Windows: CD, MD, RD, DELTREE… nápověda a přepínače

Souborové manažery – základní operace se soubory a složkami, práce se skupinou souborů, vyhledávání souborů, schránka a sw Průzkumník, FAR, Total Commander

Antivirová profylaxe – počítačové viry, trojské koně, spam a spyware, způsoby šíření, způsoby odstranění, prevence

Záznamová média a způsoby zálohování dat a OS Windows (FDD, HDD, CD, DVD, flash paměti)

Textové editory neproporcionální – výhody a nevýhody, přenositelnost formátů, třídění, sw Poznámkový blok a FAR

Textové editory proporcionální – výhody a nevýhody, WYSIWYG, přenositelnost formátů, sw Word, Wordpad

Makroprogramování za použití sw MS Word a FAR

Hromadná korespondence a třídění dat za použití sw MS Word a FAR

Tabulkový kalkulátor I. – oblast využití, základní editace, formátování, sw MS Excel

Tabulkový kalkulátor II. – základní matematické funkce a třídění, sw MS Excel

Tabulkový kalkulátor III. – funkce logické, matematické, textové funkce, sw Excel

Tabulkový kalkulátor IV. – vytváření řad a grafy, sw Excel

Prezentace v PowerPointu

Internet I. – způsoby připojení k internetu, zásady bezpečné instalace a provozu, firewall a windowsupdate

Internet II. – webové portály a vyhledávače, hledání na internetu a kvalita informací, meta příkazy

Hypertext – struktura kódu, tagy, validace html kódu a kompatibilita kódu s webovými prohlížeči

Elektronická pošta – nevyžádaná pošta, pravidla a filtry, webové freemaily

Počítačová grafika – vektorová vs. rastrová grafika, barevné modely RGB a CMYK, rozlišení DPI, barevná hloubka, formáty BMP, PSD, GIF a JPEG, konverze, sw PIXLR

Hromadné zpracovávání bitových map – změna velikosti a formátu, ztrátová a neztrátové formáty, swZoner PhotoStudio a ACDSee PhotoManager

Zpracování zvuku – vzorkovací frekvence, bitová hloubka, dynamika, ztrátová a neztrátová komprese,sw Audacity

Zpracování videa – snímková frekvence, rozlišení, filtry, ztrátová a neztrátová komprese, DVD authoring, sw VirtualDub

PHP – tvorba dynamických webových stránek

Programování v jazyku Pascal I. – struktura zdrojového kódu, deklarační část a blok programu, přiřazení

Programování v jazyku Pascal II. – cykly WHILE a UNTIL

Programování v jazyku Pascal III. – cyklus FOR a třídění pole proměnných

Programování v jazyku Pascal IV. – cyklus REPEAT UNTIL

Programování v jazyku Pascal V. – procedura a funkce

MATURITNÍ OKRUHY Z MATEMATIKY 2014/15

7.říjen 2014

1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin.
2. Elementární teorie čísel. Číselné obory.
3. Algebraické výrazy.
4. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Lineární a kvadratické nerovnice.
6. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
7. Funkce a jejich základní vlastnosti.
8. Lineární a kvadratické funkce.
9. Lineární lomené funkce, mocninné funkce.
10. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami.
11. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice.
12. Goniometrické funkce.
13. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice.
14. Komplexní čísla, řešení rovnic v C.
15. Posloupnosti a řady reálných čísel.
16. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.
17. Geometrické útvary v rovině.
18. Konstrukční planimetrické úlohy.
19. Geometrická zobrazení v rovině.
20. Trigonometrie.
21. Polohové a metrické vztahy útvarů v rovině a v prostoru řešené syntetickou metodou.
22. Objemy a povrchy těles.
23. Vektorová algebra.
24. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru.
25. Analytická geometrie kuželoseček.
26. Základy diferenciálního počtu.
27. Základy integrálního počtu.

Doporučená literatura:

Matematika – příprava k maturitě (Petáková J.)
Učebnice matematiky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus
MFCH tabulky pro SŠ

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák
Ve Vrchlabí 31.10.2012

« Previous Entries