Zápis SP-GV 11. 5. 2009

Nepřítomné třídy: 2. A, 5. A, 1. B

1)         Trička. Termín do 12. června! Zástupci zjistí zájem: počty, velikosti, barvy.

2)         Výlety. Na kolik dní ze školy jsou studenti uvolněni? Je možné zůstat na místě výletu i o víkendu a za jakých podmínek?

Z pokynů pro školní výlety Gymnázia, Vrchlabí (upraveno):

„Na školní výlety škola uvolňuje dva dny. Je možné výlet zahájit po škole v den předcházející (př. středa odpoledne, čtvrtek, pátek; neděle odpoledne, pondělí, úterý) po dohodě s pedagogickým dozorem. Na  průběh školního výletu se v plném rozsahu vztahuje školní řád. Odjezd, průběh a návrat je společný. Studenti,  kteří se neúčastní výletu, docházejí do školy. Vedoucí výletu zodpovídá za jeho průběh a organizaci. V jeho pravomoci je předem vyloučit z výletu ty studenty, kteří měli v průběhu školního roku problémy se školním řádem. Vedoucí výletu před zahájením zajistí řádné a průkazné poučení studentů o možnostech vzniku úrazu a průběhu výletu.“

Dále: To, že by studenti zůstali na místě pobytu déle (víkend) bez pedagogického dozoru, je možné pouze v případě, že rodič osobně proti podpisu převezme studenta/studenty/, a tím za ně přebírá zodpovědnost.

3)            Projektové dny se letos neuskuteční.

4)            Internetové stránky Parlamentu zatím nejsou, ale pracuje se na nich.

5)            Poslední schůzka Parlamentu bude nejspíše 8. 6. 2009.

Napsat komentář