Školní výlety – dokázali jsme to!

Přátelé,
na pedagogické poradě, konané dne 29.1. 2014, byl schválen náš požadavek, vzešlý z průzkumu mezi studenty na konci minulého školního roku, a to o formě školních výletů.

Bylo schváleno, že výlet na konci školního roku může být na dva dny přes noc. Dokonce je možno zkombinovat odpoledne – noc – den – noc – dopoledne, a tedy mít dva plné dny na výlet včetně dvou nocí.

Má to však nějaký ten háček – výlet nesmí zasahovat do víkendu a v případě kombinace dvou nocí nesmí zasahovat do výuky onoho odpoledne odjezdu – tj. nelze v tento den zrušit odpolední vyučování.

Nicméně podle našeho názoru jsme splnili přání drtivé většiny studentů. Díky vám studentům, kteří jste se zúčastnili průzkumu, jsme měli v ruce velký trumf při vyjednávání s vedením. Velký dík patří samozřejmě i vedení školy. Děkujeme Vám všem. Váš studentský parlament.

J. Benčík M. Kosina M. Řehořek J. Bareš
předseda SP-GV 1. místopředseda SP-GV místopředseda SP-GV zástupce za profesory

Studovna v provozu

Milí studenti,
studovna se nám nerozrostla jen o několik kusů nábytku z MÚ Vrchlabí, ale také o 2 počítače, které jsou plně funkční. Společně s panem Blažkem jsme úspěšně zprovoznili tisk jak z Windows XP, tak z Windows 7, které jsou zatím v testovním provozu. Pokud se nám osvědčí, tak budou Windows 7 nainstalovány i na druhý počítač.Study time

Doufám, že budete studovnu hojně navštěvovat, a pokud budete mít nějaká připomínky, tak neváhejte kontaktovat někoho z předsednictva parlamentu a sdělit mu je.
A teď hurááá do Studovny 😀

Martin Řehořek
předseda IT komise

Školní Wi-Fi opět funkční! – zpráva IT komise

Po několikadenním výpadku se podařilo zprovoznit školní Wi-Fi síť. Ke studentské Wi-Fi je možno se připojit u hlavního vchodu u automatů v přízemí budovy školy Wi-Fia též ve studovně ve 2. patře školy.

Pro možnost připojit se k Wi-Fi síti je nutné zaregistrovat váš přístroj (mobilní telefon, laptop, …) u pp. Blažka, který zároveň sdělí přístupové údaje nutné k úspěšnému připojení k internetu. Pro urychlení registrace si připravte MAC adresu vašeho přístroje.

Mimoto surfovat po internetu lze i na stolním počítači, který je umístěn ve studovně školy. V nejbližší době plánujeme přidat druhý počítač.

M. Řehořek                       J. Benčík
předseda IT komise           místopředseda IT komise

Členové komisí pro rok 2013/ 2014

Finanční komise

Předseda komise: Jaroslav Bareš
Místopředseda komise: Jan Benčík
Členové komise: Michal Kosina, Martin Řehořek

Informačně-technologická komise

Předseda komise: Martin Řehořek
Místopředseda komise:
Členové komise: Jan Benčík

Kulturně-propagační komise

Předseda komise: Michal Kosina
Místopředseda komise:
Členové komise: Dan Bachtík

Sportovní komise

Předsedkyně komise: Kateřina Petříková
Místopředseda komise:
Členové komise: