Zápis ze schůze SP-GV – 15. 9. 2008

Předseda Parlamentu Gymnázia Vrchlabí pro školní rok 2008-2009:

MATĚJ ŠVEC (2. B)

Výbor Parlamentu bude zvolen na příští schůzce.

1)           Informace z Pedagogické rady (Gu)

a)            změny ve Školním řádu

b)           novinky: lavice, Pasadena, malování,…

c)            informační systém o prospěchu a absencích pro studenty a rodiče – zkušební provoz

bude brzy zahájen

d)           multimediální učebna  – se vybavuje…

e)           Vánoční besídka  –  Program tvoří všichni!

f)            Burza učebnic – na burze bylo k prodeji  přes 1000 knih, z nichž se prodalo kolem 600 knih za více než  35 000 Kč

2)            Úkoly

a)            Studovna – vybavení, provoz

b)           Školní trička

3)            Nápady a návrhy


a)            Uspořádat akce, soutěže mezi gymnázii, pro veřejnost

b)           Pravidelné přednášky a besedy, projekty  –  témata:  protidrogová prevence, šikana a další patologické jevy

c)            Pozvat na příští schůzku předsedkyni Rady školy – paní profesorku Brožovou

Příští schůzka Parlamentu se uskuteční začátkem října, žádáme o účast vždy 2 zástupců z každé třídy. Schůzky Parlamentu jsou veřejné.

 

Napsat komentář