Zápis ze schůze SP-GV 25.9.2007

Problémy:
– obědy x rozvrh : Ve 13:15 končí téměř celá škola, s čímž souvisí velké fronty v jídelnách. Studenti, kteří mají odpolední vyučování se na něj nemohou dostavit včas. Možnost řešení? Prohodit 6. a 7. hodinu.

– uzavírání klasifikace maturantů: Někteří učitelé vyslovili nesouhlas s dřívějším uzavíráním známek maturantů nebo i se snižováním nároku na nematurující z daného předmětu. (Týká se 2. pololetí)

Vysvětlení z pedagogické rady – Gu: ředitelství školy doporučilo pouze zohlednit požadavky k nematurujícím, vše závislé na vůli vyučujícího

Úkoly i pro „školu“:
1) úklid studovny – určit správce studovny z řad studentů

2) informace o připravovaném informačním systému o výsledcích a absencích žáků pro rodiče – Bl; Otázka: Jak to je se studenty 18 let a více

3) knihovna a její fungování – pověřen M. Kverka, informace získá u p. Zaplatílka

4) školní časopis Break – financování nákladů na jeho tisk – účast školy? Předáno k řešení redakci.

Další body k projednání se „školou“:
1) projekt „školní tričko“ – návrh na výrobu tzv. školního trička: triko s motivem reprezentujícím gymnázium; možnosti využití – suvenýr k zakoupení studenty, reprezentační tričko: sportovní soutěže / zjistit zájem ze strany školy i studentů

2) třídnické hodiny – zavedení do rozvrhu pravidelných třídnických hodin (1×3 týdny)

3) nástěnka – vytvořit nástěnku Parlamentu sloužící ke komunikaci škola- Parlament – studenti

4) písemky – definice malé a velké písemky; vyřešit kumulování velkých písemek do 1 týdne i dne před koncem čtvrtletí a pololetí – vyřeší to třídnice?!

Informace – Gu
Besídky budou – organizační výbor vytvořen – účast jazykářů, češtinářů a hudebníků

Burza učebnic – zdá se, že měla úspěch; do organizace příštího kola zapojit studenty

Napsala – Karina Guilbert, publikovala – Michaela Bajerová

Napsat komentář