Školní výlety – dokázali jsme to!

Přátelé,
na pedagogické poradě, konané dne 29.1. 2014, byl schválen náš požadavek, vzešlý z průzkumu mezi studenty na konci minulého školního roku, a to o formě školních výletů.

Bylo schváleno, že výlet na konci školního roku může být na dva dny přes noc. Dokonce je možno zkombinovat odpoledne – noc – den – noc – dopoledne, a tedy mít dva plné dny na výlet včetně dvou nocí.

Má to však nějaký ten háček – výlet nesmí zasahovat do víkendu a v případě kombinace dvou nocí nesmí zasahovat do výuky onoho odpoledne odjezdu – tj. nelze v tento den zrušit odpolední vyučování.

Nicméně podle našeho názoru jsme splnili přání drtivé většiny studentů. Díky vám studentům, kteří jste se zúčastnili průzkumu, jsme měli v ruce velký trumf při vyjednávání s vedením. Velký dík patří samozřejmě i vedení školy. Děkujeme Vám všem. Váš studentský parlament.

J. Benčík M. Kosina M. Řehořek J. Bareš
předseda SP-GV 1. místopředseda SP-GV místopředseda SP-GV zástupce za profesory

Napsat komentář