Zápis ze schůze SP-GV 8. 4. 2009

nepřítomné třídy: 2. A, 3. A, 5. A, 8. A, 1. B, 4. B – tytytyty!!! (Gu)

vysvětlivka /// za tímto symbolem je vyjádření pana ředitele (Šf) či komentář zapisovatele (Gu)

1) Internetové stránky Parlamentu (existence mimo školní stránky) budou obsahovat zápisy, stanovy, složení; otázkou zůstává název stránek – návrhy: gymvrment, pastgymvr,…

2) Požární plán – viz pan Rychtr

3) Stolní tenis? /// jako mimoškolní aktivita ano; bohužel naše škola získala na tento rok mnohem menší částku na pomůcky, z toho důvodu zakoupení stolů není již možné, ale zjišťujeme, zda na škole nejsou starší stoly – viz tělocvikáři (Šf)

4) Školní trička? info Zuzka Tomešová; ?zjistit počty pro první objednávku

5) Protidrogová prevence – ?zařadit do projektových dnů

6) Některé přetrvávající problémy s některými vyučujícími: nezkontrolované domácí úkoly, opravené písemky se zpožděním, špatná komunikace /// bude předneseno na poradě (Šf) ///, ?nedostatečný počet známek k uzavření klasifikace (viz Školní řád – Gu)

7) Nová kopírka

a) úkol: vytvořit nákresy k jejímu snadnějšímu používání

b) info: můžete skenovat do e-mailu: skenovaný materiál položíte na sklo, jako když kopírujete /kopírovat/fax-scan/e-mail/vaše adresa

c) nespokojenost: studenti, kteří chodí do jídelny na Liščí kopec, nemají čip a musí si opatřit kartu /// ale alespoň ti ze Slovanské mohou používat čip (Šf) – jiná možnost prostě není (Gu)

8) Stará kopírka – ?bude fungovat na peníze? /// dle technika se musí poslat na opravu, oprava by trvala několik týdnů; je tu možnost, že paní sekretářka vám půjčí kartu a vy jí vyčerpanou částku zaplatíte (Šf)

9) Semináře:

a) Provést průzkum zájmu o semináře 3. B, 7. A  /// nedaří se (Gu)

b)      Průzkum ve třídách 6. A a 2. B: k výběru dvou dvouletých dvouhodinových seminářů se vyjádřilo celkem 44 studentů z 57: Anglická konverzace (29); Literární seminář (12); Příprava k maturitě – AJ (10); Matematický (9); Společenskovědní (5); Filozofický (4);   Fyzikální (3); Dějepisný (3); DVU (3); Biologický (1); Přírodovědný (1); Německá konverzace (1); Psychologický (1); Politologický (1); Ekonomický (1)

c)      info – semináře vypisují učitelé po dohodě ve svých předmětových komisích, anotace seminářů budou následně vyvěšeny na nástěnce a pak pan ředitel obejde zainteresované třídy (2. B a 6. A si vybírají dva dvouhodinové dvouleté semináře; 3. B a 7. A si vybírají jeden dvouhodinový jednoletý seminář) a váš výběr si zapíše!

10) Změny rozvrhu na internet – žádost o důslednost

11) ŠPANĚLŠTINA OD ZÁŘÍ 2009 bude – zájemci o španělštinu, přijďte se nahlásit nebo informovat ke K. Guilbert; vyučující: naše bývalá slečna profesorka Lucie Hlaváčová:)

12) Studovna má díky panu profesoru Blažkovi wi-fi a díky paní profesorce Kučerové nové kanape! Hurá!! Děkujeme!!

Napsat komentář