Studovna v novém kabátě!

Dne 20. listopadu 2013 proběhlo stěhování nábytku z městského úřadu do studovny. Po několika letech se studovna dočkala oživení a větší důstojnosti a útulnosti v podobě nového vybavení jako je darovaný nábytek od Městského úřadu Vrchlabí a nových světel.

Děkujeme Městskému úřadu Vrchlabí za darovaný nábytek, pp. Barešovi za zorganizování této akce, p. řediteli za zapůjčení auta a vozíku a chlapcům Jakubu Barešovi, Janu Benčíkovi, Michalu Kosinovi a Martinu Řehořkovi za pomoc při stěhování nábytku.
Velký dík patří i panu školníkovi za nainstalování nových světel do studovny.

Studentský parlament Gymnázia Vrchlabí

Napsat komentář