Zápis ze schůze SP-GV 28. 11. 2008

Zápis z 28. 11. 2008


nepřítomné třídy: 8. A, 4. B!!!

Nápady, návrhy, prostě věci:

1)         a) Bylo by možné zavést výuku psaní na stroji?

b) Bylo by možné zavést výuku španělštiny, italštiny, ale i dalších jazyků?

vyjádření: Bylo by to možné, škola by ale výuku zorganizovala např. jako kurz, který byste si zaplatili sami…

úkol pro zástupce Parlamentu: zjistit zájem ze strany studentů – hlaste se u K. Guilbert

2)         Bylo by možné zprovoznit rozhlas po drátě? o: ne, není technicky možné

3) Co dělat, pokud jsme nespokojeni s výukou, vyučujícím?

vyjádření: konkrétní důvody nespokojenosti v písemné podobě předat řediteli školy

4) stížnost: téma stávka- nedostatečná informovanost žáků ze strany učitelů

5) knihovna – sbírka knih – nepotřebné knihy noste panu Zaplatílkovi či do knihovny

6) konkurz na nové knihovnice a knihovníky z řad 1. B a 5. A

7) zřízení stánku na prodej školního časopisu Break

8) školní trička – vyhlášení soutěže o nejlepší návrh, návrhy vhazujte do Schránky důvěry:)

9) Změna vyučujícího/vyučujících na osmiletém gymnáziu po čtyřech letech studia? o: Proč ne. Bude se diskutovat.

10) Známky a absence na internetu? o: Na systému se pracuje!

11) Šikana a drogy, kouření a alkohol na gymnáziu.

požadavky studentů: zpřísnit dozory, zpřísnit postihy, častější a průběžná prevence

12)      Více sexuální výchovy!!!


Dotazy a odpovědi:
Jak dlouhou dobu má učitel na opravení písemek?  odpověď: 14 dnů dle školního řádu

 

Pouze dotazy, na které si totiž určitě odpovíte sami!

Musí si psát učitel známky? Musí vám učitel říct, za co jste známku dostali? Testy se sbírají, nebo se nechávají studentů? Může učitel na požádání informovat o průměru?

Napsat komentář