Zápis z 3. schůze SPKGVR 2022/23

Docházka:

2.B nepřítomna

Náplň schůze:

Student Matěj Hájek zprostředkoval oslavy výročí 150. hostinského gymnázia, kterých se zúčastnil za náš SP.

Zvolení Ladislava Perného do ČSU (pro 22, proti 0, zdrželi se 0) a společně Šimonem Michálkem do KPMKK (pro 21, proti 0, zdrželi se 1).

Projednání zástupců do Školské rady. Za studenty a rodiče je dlouhodobě zvolená Jana Michlová (rodič).

Peníze od SRPŠ. Zjistit více informací.

Řešila se možná halloweenská akce SP, kterou nadnesl zástupce Šimon Michálko.

Řešil se dopis řediteli za parlament ohledně situace probírané na minulé schůzi týkající se obchodních zájmů nejmenovaného kantora. Po projevení nesouhlasu některých zástupců se hlasování z minulé schůze opakovalo s podobným výsledkem (pro 9, proti 6, zdrželi se 6).


Zápis v podobě dokumentu:

Napsat komentář