Zápis z 1. a 2. schůze SPKGVR 2022/23

1. schůze (21. 9. 2022)

Docházka:

2. B nepřítomna

Náplň schůze:

Proběhla volba nového vedení SP. Předsedkyní se stala Adéla Cermanová z 8. A (pro 18, proti 0, zdržel se 1). Místopředseda je Daniel Dvořák z 6. A (pro 18, proti 0, zdržel se 2). Ladislav Perný byl v obou případech protikandidátem (předsednictví – pro 1, proti 0, zdrželi 18, post místopředsedy – pro 2, proti 0, zdrželi se 17).

Studentský parlament se usnesl scházet pouze jednou měsíčně a případně vyhlašovat mimořádné schůze (pro 20, proti 0, zdrželi se 0).

2. schůze (6. 10. 2022)

Docházka:

Všichni přítomni

Náplň schůze:

Byla nabídnuta účast na projektu rozhodujoevrope.cz

Řešila se zima ve škole. Situace by se měla zlepšit v polovině října, kdy se ukončí stavba přívodu teplovodního potrubí. Do té doby se musíme tepleji oblékat.

Probíralo se vybírání peněz na kopie. Hlavním bodem schůze bylo propagování a nabízení finančních produktů během vyučování. SP se usnesl nadpoloviční většinou napsat řediteli o této skutečnosti dopis.


Zápis v podobě dokumentu:

Napsat komentář