Zápis ze schůze SP-GV 5. 11. 2008

1) připravit „Pravomoci školního Parlamentu“

2) školní trička – návrh se podařilo dokončit (paní Ničová a Lukáš Skála) ?kolik by tričko stálo a následné financování tisku ?provedení M, L, XL; barva ?počet kusů (studenti, škola,…)

3) besídka – bude??

4) nápad č. 1: zorganizovat soutěže, sportovní utkání mezi školami
5) nápad č. 2: vánoční turnaj pro děvčata

6) prověřit: bazén – špína, nevybavenost, rozbité fény // celkový malý zájem studentů (studentek!!) o hodiny v bazénu

7) studovna je v provozu! Ale bez počítače. ?instalace 1 počítače s přístupem na internet ?dozory z řad studentů ?vybavení studovny, zútulnění (návrh na „pomalování“ stěn, kromě té bíle vzadu!!!)

8) výzdoba gymnázia: výtvory studentů na stěnách gymnázia – obměňovat častěji (změna byla provedena nezávisle po schůzce Parlamentu) ? co se děje s vydařenými výtvarnými pracemi studentů

9) „gymplácké“ fitnes a jeho propagace

10) informovanost – nedostatečná (nástěnky, školní stránky…) ?zpřehlednění nástěnek (1. A)

11) oficiální stránky školy – názory studentů se různí

10) nespokojenost studentů některých tříd s výukou a přístupem pedagogů

11) návrh kandidáta do Rady školy za zletilé studenty: navržen byl Karel Nývlt (7. A)12) prevence patologických jevů – uskuteční se kurzy, besedy, přednášky, setkání? bude zajištěno jejich opakování?

 

Otázky pro pedagogický sbor

?? někteří zástupci tříd se vyjadřují o nevhodném chování a nepedagogickém přístupu ze strany vyučujících: osobní narážky, ironie, křik… Je možná náprava?

?? vyměňují si učitelé své názory a zkušenosti, co se týče stylu výuky, přístupu k žákům

Napsat komentář