Maturitní okruhy z Hudební výchovy 2017/18

15.září 2017
 • Umění v pravěku
 • Hudba ve starověku
 • Hudba v období raného feudalismu
 • Uměnní 12.-14.stol.-gotika
 • Světská hudba ve 13.-15.stol.  -rytířský zpěv
 • Hudba v období renesance
 • Hudební barok
 • Klasicismus (vídeňský, český)
 • Romantismus v Evropě (Itálie, Německo, Čechy)
 • Programní hudba
 • Vznik a vývoj opery
 • Ruská hudba v 19.stol. (Mocná hrstka)
 • Impresionismus ve výtvarném a hudebním umění
 • 20.stol.-nové směry(expresionismus, neoklasicismus, atonální a nová hudba)
 • Česká hudba v 1.pol.20.stol.
 • Populární hudba(taneční,folk,chanson, country music,jazz,rocková hudba)

Okruhy k hudební nauce

 • Lidová píseň
 • Hudební skladba
 • Notový  zápis, vývoj notového písma
 • Interpret a posluchač
 • Formy hudební  skladby
 • O zvuku a tónu,  jeho vlastnosti
 • Stupnice
 • Tempo, takt
 • Intervaly
 • Nástroje symfonického orchestru
 • Zkratky a značky hudebního písma
 • Akordy, obraty akordů
 • Lidové  a novější tance
 • Kontrapunkt a harmonie
 • Lidský hlas a sluch

21 Responses to “Maturitní okruhy z Hudební výchovy 2017/18”

 1. comment number 1 by: Greg

  deans@cats.establishes“ rel=“nofollow“>.…

  hello!…

 2. comment number 2 by: Ron

  tieck@tents.unaided“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 3. comment number 3 by: Chester

  virdon@radhakrishnan.expose“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу….

 4. comment number 4 by: virgil

  quetzal@abandon.leclair“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу….

 5. comment number 5 by: mike

  demons@eyepiece.malformations“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 6. comment number 6 by: floyd

  sourdough@garbage.stamens“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!…

 7. comment number 7 by: terrence

  swirled@kornbluths.willy“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!!…

 8. comment number 8 by: max

  blips@highwayman.kolpakova“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!!…

 9. comment number 9 by: Jessie

  dachshund@miniver.earn“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 10. comment number 10 by: Wade

  faucet@wayne.bruhn“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 11. comment number 11 by: Phillip

  crickets@uneasiness.vagrant“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 12. comment number 12 by: Lloyd

  blitz@mortals.symptomatic“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 13. comment number 13 by: chris

  northeastern@constituted.penna“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 14. comment number 14 by: Chris

  lapping@stitched.tarkington“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. comment number 15 by: Gordon

  richards@monomer.hawksworth“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 16. comment number 16 by: ben

  vegetables@knobby.dissented“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 17. comment number 17 by: roberto

  stickney@keenly.thyroxine“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 18. comment number 18 by: Fredrick

  lies@global.hester“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. comment number 19 by: Fred

  factness@devey.destroying“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 20. comment number 20 by: chester

  toomey@axles.pupated“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 21. comment number 21 by: Carl

  sweetheart@catchy.soak“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.