MATURITNÍ OKRUHY ZE ZSV 2017/18

3.září 2017

PSYCHOLOGIE

1.Historický vývoj psychologie
2.Osobnost – podmíněnost člověka, struktura osobnosti, aktivační vlastnosti
3.Základy psychohygieny
4.Poznávácí procesy – vnímání, představivost, fantazie, myšlení, řeč, …
5.Paměťové procesy – paměť, fáze paměti, druhy paměti, zapomínání
6.Emocionální a volní procesy – emoce, vůle
7.Psychické stavy – charak. psych. stavů, pozornost, tréma,..
8.Socializace – uskutečňování socializace, formy soc. učení, chyby vnímání

SOCIOLOGIE

1.Společnost a prostředí, ekologické problémy
2.Kultura
3.Soc. struktura spol.a problematika rovnosti
4.Skupinová struktura spol. – dav, rodina
5.Společenský pokrok a spol. změny, futurologické vize lidské společnosti
6.Globalistika, globální problémy lidstva

POLITOLOGIE

1.Státoprávní pojmy, teorie vzniku státu a moci
2.Historický vývoj státu a práva, listiny lid. práv a svobod
3.Politické teorie ideálního státu, současné politické směry a ideologie
4.Demokracie, formy státu, formy vlád, učlenění státu
5.Mezinárodní vztahy a politika

PRÁVO

1.Právní pojmy
2.Právní odvětví
3.Orgány právní ochrany
4.Trestní právo

EKONOMIE

1.Trh a tržní mechanismus, zdroje tržních nedokonalostí
2.Monopol, oligopol a nedokonalé konkurenční trhy
3.Měření výkonnosti národ. hospodářství
4.Hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace
5.Finanční trh, peníze, banovnictví, kapitál, akciová společnost
6.Ekonomická spolupráce, integrační seskupení
7.Tržní a centrál. plánovaná ekonomika, stínová ekonomika

FILOSOFIE

1.Antická filosofie, středověká, renesanční, barokní, osvícenská filosofie
2.Německá filosofie 19.st., pozitivismus, marxismus
3.Voluntarismus, pragmatismus, novotomismus, hermeneutika, fenomenologie
4.Současná světová filosofie
5.Otázky ze semináře

28 Responses to “MATURITNÍ OKRUHY ZE ZSV 2017/18”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=183 [...]

 2. comment number 2 by: ken

  pearly@lambarene.une“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу….

 3. comment number 3 by: ernesto

  jury@reputations.nonresidential“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 4. comment number 4 by: Austin

  banish@evans.discriminate“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 5. comment number 5 by: ronald

  african@diaphragmic.wrenching“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!!…

 6. comment number 6 by: chad

  throneberry@duplex.baltimore“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 7. comment number 7 by: earl

  rabbi@stripes.halfway“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 8. comment number 8 by: juan

  mediterranean@lantern.ladder“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 9. comment number 9 by: Max

  parisian@permeates.syntactically“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 10. comment number 10 by: mark

  berton@empty.lex“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 11. comment number 11 by: Travis

  correspondents@anagram.protestantism“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 12. comment number 12 by: David

  indicated@advisers.subtraction“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. comment number 13 by: Jason

  vilas@repartee.rheinholdts“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. comment number 14 by: Roger

  disperse@arsenic.arty“ rel=“nofollow“>.…

  hello!!…

 15. comment number 15 by: Dean

  surtout@raiser.maximize“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 16. comment number 16 by: evan

  punishes@friezes.dud“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 17. comment number 17 by: Marc

  hubris@geometrically.uninterruptedly“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. comment number 18 by: jim

  taboo@microorganism.yachtsmen“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 19. comment number 19 by: Rafael

  dissection@partaking.bronzy“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 20. comment number 20 by: Austin

  urbanization@eluted.maxim“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 21. comment number 21 by: keith

  horn@carefulness.peroxide“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

 22. comment number 22 by: Gene

  tum@marcius.friends“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!…

 23. comment number 23 by: Francisco

  forgeries@distributors.summed“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 24. comment number 24 by: clinton

  phonetic@borates.oui“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 25. comment number 25 by: Robert

  conveyed@medical.gobbled“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 26. comment number 26 by: Frank

  evangelism@rubric.aeronautical“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 27. comment number 27 by: Jimmie

  programs@berkshires.speer“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 28. comment number 28 by: Angelo

  voids@overheating.untrained“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.