Výsledky přijímacího řízení

V následujících odkazech naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Výsledky čtyřletého oboru

Výsledky osmiletého oboru

 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout 3.5 od 8:00 do 10:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Teprve po obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání. Formulář odvolání bude přiložen k rozhodnutí.

 

Dne 30.4.2019                                                       Luděk Rychtr, zástupce ředitele školy

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

na doplnění 5 volných míst do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v úterý 5. června 2018 od 8:30 hodin v budově školy.

Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 30. května 2018 do 13 hodin.

Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději ve středu 6.června 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

 

Miroslav Šafránek, ředitel školy