Exkurze v Praze

V úterý 9. prosince 2014 odjely třídy 7.A a 3.B pod dohledem Mgr. Volfové a Mgr. Nové do Prahy za účelem návštěvy Hrdličkova muzea s workshopem a Botanické zahrady. Program byl zajímavý, studenti si zopakovali a prohloubili znalosti. Po zajímavé exkurzi si všichni vychutnali atmosféru vánoční Prahy a vyrazili na cestu domů. Tímto děkuji kolegyním „bioložkám“ za to, že mě s sebou vzaly jako další pedagogický dozor.

Brigáda v Trouville sur Mer – léto 2015

V úterý proběhlo konkurzní řízení pro měsíční brigádu v partnerském městě Trouville sur Mer. Přihlásily se čtyři studentky, které prokázaly znalosti francouzského jazyka v rámci porozumění mluvenému projevu a v situačním rozhovoru.
Po celkovém posouzení výkonů studentek a zohlednění veškerých skutečností (reprezentace školy na olympiádě z francouzského jazyka, účast na výměnných pobytech, studijní ročník, zahraniční zkušenosti aj.) byly vybrány studentky:

Barbora ZELENKOVÁ – 7.A
Monika SVOBODOVÁ – 8.A

Náhradnice: Tereza BROŽOVÁ – 7.A

G r a t u l u j e m e!

Brigáda v Trouville sur Mer v létě 2015

A je to tady…

Stejně jako v předchozích letech mají dvě studentky/ dva studenti možnost vyjet na letní měsíc do partnerského města Trouville sur Mer na brigádu.

V případě většího počtu zájemců proběhne konkurzní řízení 2. prosince 2014 od 15:00 v učebně 22. Zkouška bude složena z poslechu a ústního projevu. Datum konkurzu bude upřesněn. Při výběru studentů bude zohledněn celkový prospěch, účast na soutěžích, reprezentace školy.

Podmínkou je dosažení 18let v momentě brigády.

Zájemci, hlaste se u vyučujících francouzského jazyka do 21. listopadu 2014!

LuPa