Informační portály k volbě povolání

www.infoabsolvent.cz  (webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání)
http://portal.mpsv.cz  (informační integrovaný portál MPSV)
www.eu-dat.cz  (DAT CZ)
www.budoucnostprofesi.cz  (Budoucnost profesí)
www.atlasskolstvi.cz  (Atlas škol)
www.narodni-kvalifikace.cz  (Národní soustava kvalifikací)
www.nsp.cz  (Národní soustava povolání)
www.istp.cz  (Integrovaný systém typových pozic)
www.ispv.cz  (Informační systém o průměrném výdělku)
www.gwo.cz  (Průvodce světem povolání)
www.occupationsguide.cz  (Průvodce světem povolání)
www.volbapovolani.cz  (Volba povolání)
www.neflakamse.cz  (Volba povolání, podnikání, dalšího vzdělávání)
www.vysokeskoly.cz  (volba vysoké školy)
www.vysokeskoly.com  (volba vysoké školy)
www.najdivs.cz  (volba vysoké školy)
www.vejska.cz  (volba vysoké školy)
www.stredniskoly.cz  (volba střední školy)
www.strediskoly.eu  (volba střední školy)
www.seznamskol.eu  (volba střední školy)

Fakulta sociálních věd UK

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UK

✍PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ BUDOUCÍ NOVINÁŘE ✍

Toužíte se stát novinářem? Zajímáte se o média? Uvažujete o studiu žurnalistiky?

Právě pro Vás je určen přípravný kurz zastřešený Juniorskou univerzitou UK, který se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017 v Praze!

Účast na kurzu vám umožní bezplatně nahlédnout pod pokličku světa, v němž se chcete v budoucnu pohybovat. Podíváte se také do institucí, jako jsou například Česká televize a Český rozhlas.

Předpokládaný program:

Pátek 10. listopadu 2017

 • 10:00 – 10:15: Úvodní slovo ředitelky IKSŽ FSV UK
 • 10:25 – 12:25: Prohlídka fotokomory
 • 12:25 – 14:00: Polední přestávka
 • 14:00 – 18:00: Program zajišťovaný RTL

Sobota 11. listopadu 2017

 • Exkurze v Českém rozhlase
 • Exkurze v České televizi

Pro více informací a přihlášení navštivte webové stránky kurzu!

https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz

Další informace: Kateřina Turková katerina.turkova@fsv.cuni.cz

 

 

Mendelova univerzita v Brně

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Pro zájemce o vysokoškolské vzdělání na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně několik akcí, které studentům pomohou s rozhodnutím, kam po střední škole.

Studenti si mohou vyzkoušet, jaké je studium na vysoké škole díky akci Výška nanečisto.  Absolvují přednášku, cvičení, navštíví menzu a zažijí další aktivity spojené se studiem na VŠ.

Akce je zcela zdarma, v případě zájmu se platí pouze oběd v menze (50 Kč).

Termíny Výšky nanečisto:

 • 27. října 2017
 • 24. listopadu 2017
 • 15. prosince 2017
 • 19. ledna 2018
 • 16. února 2018

Zájemci se mohou přihlašovat zde: www.vyskananecisto.cz

Výška nanečisto

www.vyskananecisto.cz

Co bude náplní jednotlivých cvičení? Finance. Finance vládnou světem! Staň se Vlkem z Wall Streetu a nauč se rozumět základním souvislostem na finančním …

Další akce, kterou PEF MENDELU pořádá pro středoškolské studenty, je Informatika naostro. Jedná se o dvoudenní kurz pro studenty, kteří si chtějí vyzkoušet studium informatiky. V případě úspěšného absolvování tohoto kurzu můžou být studenti přijati bez přijímacích zkoušek.

Kurz je zdarma včetně zajištěného ubytování na kolejích a obědů ve školní menze.

Informatika naostro se pořádá ve dvou termínech leden a červen, nejbližší připravujeme

 1. – 12. ledna 2018.

Zájemci se mohou přihlašovat zde: http://naostro.mendelu.cz/#register

 

 

Informatika naostro – Ústav informatiky PEF MENDELU

naostro.mendelu.cz

Informatika naostro čtvrtek 15. 6. 2017 a pátek 16. 6. 2017 na PEF MENDELU. Pracovníci Ústavu informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v …

Pro uchazeče o studium na naší fakultě připravujeme také Dny otevřených dveří. Součástí je prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Termíny Dnů otevřených dveří:

 • 20. října 2017
 • 26. ledna 2018
 • 2. března 2018

Na tuto akci není třeba se předem přihlašovat, stačí přijít v uvedené termíny na Zemědělskou 1 v Brně do budovy Q.