Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ke vzdělávání ve střední škole jejíž činnost bude od 1. 7. 2018 vykonávat Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586,

Komenského 586,

543 01 Vrchlabí

 

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.       (79-41-K/41)

Počet přijímaných žáků: 30

Prospěch na základní škole.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat 50 bodů. Hodnoceny jsou tři poslední průměry (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Z nich bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 50 1,51 – 1,55 22,5
1,01 – 1,05 47,5 1,56 – 1,60 20
1,06 – 1,10 45 1,61 – 1,65 17,5
1,11 – 1,15 42,5 1,66 – 1,70 15
1,16 – 1,20 40 1,71 – 1,75 12,5
1,21 – 1,25 37,5 1,76 – 1,80 10
1,26 – 1,30 35 1,81 – 1,85 7,5
1,31 – 1,35 32,5 1,86 – 1,90 5
1,36 – 1,40 30 1,91 – 1,95 2,5
1,41 – 1,45 27,5 1,96 – 2,00 1
1,46 – 1,50 25 2,01 – 0

 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu (ne sportovní soutěže a výchovy), obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítává se nejvyšší umístění pouze z jedné soutěže nebo olympiády. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny (obojí potvrzené ZŠ) nebo ho vystaví základní škola.

Umístění do 5. místa v okresním kole 3 body
4. – 7. místo v krajském kole 6 bodů
1. – 3. místo v krajském kole 10 bodů

Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Za každý test maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

 Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 160 bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

  1. lepší celkové hodnocení testů
  2. lepší hodnocení testu z matematiky
  3. lepší prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
  4. lepší známka na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

 

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.    (79-41-K/81)

Počet přijímaných žáků: 30

Prospěch na základní škole.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat 50 bodů. Hodnoceny jsou tři poslední průměry (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku). Z nich bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 50 1,37 – 1,39 24
1,01 – 1,03 48 1,40 – 1,42 22
1,04 – 1,06 46 1,43 – 1,45 20
1,07 – 1,09 44 1,46 – 1,48 18
1,10 – 1,12 42 1,49 – 1,51 16
1,13 – 1,15 40 1,52 – 1,54 14
1,16 – 1,18 38 1,55 – 1,57 12
1,19 – 1,21 36 1,58 – 1,60 10
1,22 – 1,24 34 1,61 – 1,63 8
1,25 – 1,27 32 1,64 – 1,66 6
1,28 – 1,30 30 1,67 – 1,69 4
1,31 – 1,33 28 1,70 – 1,72 2
1,34 – 1,36 26 1,73 – 1,75 1

 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci 6 bodů (ne sportovní soutěže a výchovy). Započítává se nejvyšší umístění pouze z jedné soutěže nebo olympiády.

 

Přijímací zkouška.

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci projektu MŠMT sestaveného firmou Cermat. Za každý test maximum 50 bodů.

 Celkové hodnocení.

 Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 156 bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

  1. lepší celkové hodnocení testů
  2. lepší hodnocení testu z matematiky
  3. lepší prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ
  4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

 

  1. 1. 2018 Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy