Výsledky osmiletého oboru

Přijatí uchazeči Nepřijatí uchazeči
Pořadí Kód uchazeče Pořadí Kód uchazeče
1. 2 29. 48
2. 47 30. 5
3. 29 31. 79
4. 19 32. 1
5. 77 33. 83
6. 6 34. 56
7. 32 35. 34
8. 14 36. 16
9. 44 37. 25
10. 41 38. 59
11. 72 39. 43
12. 64 40. 53
13. 76 41. 27
14. 22 42. 26
15. 66 43. 78
16. 10 44. 52
17. 49 45. 23
18. 37 46. 36
19. 75 47. 42
20. 3 48. 54
21. 35 49. 58
22. 39 50. 33
23. 45 51. 57
24. 73 52. 8
25. 7 53. 4
26. 11 54. 30
27. 21 55. 12
28. 81 56. 50
57. 71
58. 28
59. 38
60. 80
61. 18
62. 13
63. 65
64. 20
65. 40
66. 69
67. 60
68. 62
69. 63
70. 15
71. 61
72. 9
73. 55
74. 82
75. 17
76. 46
77. 31
78. 74
79. 68
80. 24
81. 51

Vzhledem k tomu, že uchazeči měli možnost podávat dvě přihlášky, bude se hranice pro přijímání posouvat směrem dolů. Proto uchazečům, kteří nebyli přijati a mají o naši školu zájem, doporučujeme podat odvolání. Při posouvání hranice se nebere zřetel na ty uchazeče, kteří nepodali odvolání. Odvolání podejte do tří dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek podávají přijatí uchazeči do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

nG2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *