Cyklistický kurz v Jizerských horách

Ve dnech 2. – 7. 9. 2018 opětovně proběhl cyklistický kurz našeho gymnázia, který je určen studentům maturitního ročníku. Místem konání se jako obvykle stala obec Bílý Potok. V pěti prosluněných dnech jsme absolvovali několik cyklistických disciplín, z nichž nejdobrodružnější byl sjezd singltreků a nejnáročnější celodenní výlet (80 km). Studenti se tentokrát zúčastnili v hojném počtu (43) a prokázali odvahu, odolnost a smysl pro humor. Celý kurz byl prosvětlen nejen sluncem, ale i dobrou náladou. Děkujeme.

Přírodovědný kroužek zahajuje

Přírodovědný kroužek zahajuje svou činnost ve čtvrtek 20.9.2018. Tentokrát se sejdeme již ve 13:45 hod. u školní jídelny a společně půjdeme na akci „Tma přede mnou“ do parku, kde si vyzkoušíme být na chvíli slepcem. Kroužek je vždy každý sudý čvrtek od 14 hodin (střídá se s kroužkem fyziky) a je bezplatný. V říjnu chystáme celodenní ekologickou exkurzi na Černou horu, kde budeme pozorovat rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí. V tomto kroužku provádíme biologické pokusy, mikroskopujeme, chodíme do terénu, hrajeme hry a připravujeme se na biologické soutěže. Všichni zájemci o přírodu jsou vítáni! Ve čtvrtek se na vás těší Eva Volfová.

Adaptační kurz 1.B

Od pondělí 10. 9. do úterý 11. 9. proběhl kurz třídy 1.B na chalupě Hanapetr v Dolním Dvoře. Kurz nám letos připravil speciálně pan psycholog L. Toman. Studenti si vyzkoušeli různé hry na stmelování kolektivu a sebepoznání. Zbyl čas i na sportovní aktivity (házená, vybíjená, skupinová olympiáda v různých disciplínách). Dokonce nám přijel přednášet o přírodě pan D. Bílek z KRNAPu. Na vše dozíral pan třídní uč. V. Hanuš, drogová preventistka  paní uč. J Sýkorová a naše paní asistentka M. Šrámková. Myslím, že se nám výlet povedl a splnil svůj cíl, protože si ho studenti pochvalovali.

Druhé kolo přijímacího řízení do osmiletého oboru

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče ze 6. ročníku ZŠ
na doplnění 1 volného místa do osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81 Gymnázium).
Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu ze čtvrté a páté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka zadávané ředitelem školy. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v pondělí 24. září 2018 od 8:30 hodin v budově školy.
Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám.
Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do čtvrtka 20. září 2018 do 13 hodin.
Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději v úterý 25. září 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

Zápis z porady Rady školy při Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole ve Vrchlabí a Hostinném ze dne 31. 8. 2018

Zápis z porady Rady školy při Krkonošském gymnáziu a Střední odborné škole ve Vrchlabí a Hostinném ze dne 31. 8. 2018

Přítomni: pí.Mejsnarová, p.Vávra, p.Hanuš, p.Bareš

Omluveni: pí.Mědílková, p.Marek

Hosté: pí.Kočová, p.Vlášek, p.Rychtr

Body k projednávání:

  • Představení nastupujícího pana ředitele členům RŠ.
  • Schválení úprav školního řádu pro šk.rok 2018-19.

Po projednání navrhovaných úprav byl školní řád pro rok 2018-19 všemi přítomnými členy RŠ schválen.

  • Představení nového loga Gymnázia radě školy.
  • Působnost rady školy v rámci KGSOŠ.
  • Dotaz na fungování stávajícího SRPŠ.

Zapsal: 31.8.2018

Mgr.Jaroslav Bareš

Předseda RŠ při KGSOŠ

Pedagogický sbor 2018/19

Vedení školy:

Vlasek Mgr. Vlášek Martin
Funkce: ředitel
Aprobace: Ze, TV
Zkratka: Vl
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email: vlasek(zavináč)gymvr.cz
 Rychtr.jpg Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele
Aprobace: M,TV
Zkratka: Ry
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: rychtrl(zavináč)gymvr.cz

Výchovný poradce:

 nyvltova Mgr. Nývltová Jaroslava
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Hv, Rj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Email: nyvltova(zavináč)gymvr.cz

Učitelé (abecedně):

girl-512 Mgr. Aerts Pavlína
Funkce: učitelka
Aprobace: M, Tv
Zkratka: Ar
Pracoviště: kabinet TV
Email: pavlinka.n(zavináč)gmail.com
 Bares.jpg Mgr. Bareš Jaroslav
Funkce: učitel, člen rady školy
Aprobace: Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email: baresj(zavináč)gymvr.cz
 blazek2.jpg Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, správce LAN, LMS Moodle, manažer projektů
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email: blazek(zavináč)gymvr.cz
 Brozova.jpg Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel: 4.A
Email: brozovah(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Mgr. Devátá Zuzana
Funkce: učitelka
Aprobace: Nj,Ov
Zkratka: De
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email: devataz(zavináč)gymvr.cz
 Hanus.jpg Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel, předseda komise M,F,IVT, člen rady školy
Aprobace: M,F
Zkratka:
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 8.A
Email: hanusv(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Ing. Havlíková Jana
Funkce: učitelka
Aprobace: IVT
Zkratka: Há
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email: havlikov(zavináč)gymvr.cz
 Hylmar.jpg Mgr. Hylmar Jaromír
Funkce:
učitel
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Hm
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email: hylmarj(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Mgr. Vendula Jará
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj, Fj
Zkratka: Jr
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 1.A
Email: jarav(zavináč)gymvr.cz
 Klika.jpg Mgr. Klika Martin
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Třídní učitel: 3.B
Email: klikam(zavináč)gymvr.cz
 Kosackova Mgr. Kosáčková Jana
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, Nj
Zkratka: Ká
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: kosackov(zavináč)gymvr.cz
 Krejci Mgr. Krejčí Jan
Funkce: učitel
Aprobace: M,Čj
Zkratka: Kr
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 2.A
Email: krejcij(zavináč)gymvr.cz
 Kucerova.jpg PhDr. Kučerová Miluše
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj,Rj
Zkratka: Ku
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email: kucerovm(zavináč)gymvr.cz
 Nova Mgr. Nová Martina
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: No
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 5.A

Email: novam(zavináč)gymvr.cz
 Paskova.jpg Mgr. Pašková Lucie
Funkce: 
učitelka
Aprobace: Fj,Čj
Zkratka: Pa
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: paskoval(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Mgr. Patráková Jana
Funkce:
učitelka
Aprobace: Aj
Zkratka: Pt
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: patrakov(zavináč)gymvr.cz
 Pivonkova.jpg Mgr. Pivoňková Alice
Funkce:
učitelka
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Pv
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 4.B
Email: pivonkov(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Mgr. Rychtrová Veronika
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: Rv
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Email: rychtrov@gymvr.cz
 Salvet.jpg Mgr. Salvet Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Čj,Vv,
Zkratka: Sv
Pracoviště: ateliér v přízemí západního křídla
 Sykorova.jpg Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd, školní metodik prevence
Aprobace: Bi,Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 6.A
Email: sykorovj(zavináč)gymvr.cz
safranek.jpg Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Šf
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: safranek(zavináč)gymvr.cz
 girl-512 Ing. Petra Šedivá
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj
Zkratka: Še
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email: sedivap(zavináč)gymvr.cz
 Trejbalova Mgr. Trejbalová Radka
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj, NJ
Zkratka: Tr
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Třídní učitel: 2.A
Email: trejbalr(zavináč)gymvr.cz
 Trojanova.jpg Mgr. Trojanová Mirka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise cizích jazyků
Aprobace: Aj,D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 7.A
Email: trojanom(zavináč)gymvr.cz
 Volfova.jpg Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 2.B
Email: volfovae(zavináč)gymvr.cz
 Zaplatilek.jpg Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel, předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj,On(Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 1.B
Email: zaplatil(zavináč)gymvr.cz
 zelenkova Bc. Zelenková Andrea
Funkce: učitelka
Aprobace: Fj
Zkratka: Ze
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email: zelenkan(zavináč)gymvr.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

 Jiranova.jpg Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1. patro
Email: jiranova(zavináč)gymvr.cz
 Skolnik.jpg Vancl Leoš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna