Pedagogický sbor 2015/16

1.listopad 2014

Vedení školy:

safranek.jpg Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: ředitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Šf
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email:esafranek.jpg
Rychtr.jpg Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele, předseda komise Tv
Aprobace: M,Tv
Zkratka: Ry
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro

Email:erychtr.jpg

Výchovný poradce:

Kucerova.jpg PhDr. Kučerová Miluše
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Čj,Rj
Zkratka: Ku
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email:ekucerova.jpg

Učitelé (abecedně):

Bares.jpg Mgr. Bareš Jaroslav
Funkce: učitel,

předseda rady školy

Aprobace: Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Třídní učitel:
4.B
Email:ebares.jpg
blazek2.jpg Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, správce LAN, LMS Moodle, CMS Wordpress
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
Email:eblazek.jpg
Brozova.jpg Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
2.A
Email:ebrozova.jpg
Feistauerova.jpg Mgr. Feistauerová Věra
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj,Hv
Zkratka: Fe
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16

Email:efeistauerova.jpg
Hanus.jpg Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel,
předseda komise M,F,Ivt, člen rady školy
Aprobace: M,F
Zkratka:
Pracoviště:
kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel:
6.A
Email:ehanus.jpg
Hylmar.jpg Mgr. Hylmar Jaromír
Funkce:
učitel
Aprobace: Tv,Z
Zkratka: Hm
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email:ehylmar.jpg
Dana Brdlíková Ing. Bc. Brdlíková Dana
Funkce:
učitelka
Aprobace: Aj, Nj
Zkratka: Br
Pracoviště: kabinet výchovného poradce přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Email: Dana Brdlíková
Klika.jpg Mgr. Klika Martin
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Třídní učitel: 1.B
Email:eklika.jpg
Mgr. Martina Nová
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: No
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel:
3.A
Email:enova.jpg
Paskova.jpg Mgr. Pašková Lucie
Funkce:
učitelka
Aprobace:
Fj,Čj
Zkratka:
Pa
Pracoviště:
kabinet 2. patro u západního schodiště
Třídní učitel:
8.A
Email:
epaskova.jpg
Petrak.jpg Bc.Mgr.Ing. Petrák Milan
Funkce: učitel
Aprobace: M,F
Zkratka: Pe
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Třídní učitel: 2.B

Email:epetrak.jpg

Pivonkova.jpg Mgr. Pivoňková Alice
Funkce:
učitelka
Aprobace: Tv,Z
Zkratka:
Pv
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Email:epivonkova.jpg
Mgr. Veronika Rychtrová
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: Rv
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Email:erychtrova.jpg
Safinova.jpg Mgr. Safínová Irena
Funkce: učitelka
Aprobace: M,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 7.A
Email:esafinova.jpg
Salvet.jpg Mgr. Salvet Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Čj,Vv
Zkratka: Sv
Pracoviště: obrazárna
Email:esalvet.jpg
Sykorova.jpg Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd
Aprobace: Bi,Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 4.A
Email:esykorova.jpg
Trojanova.jpg Mgr. Trojanová Mirka
Funkce: učitelka, předsedkyně komise cizích jazyků
Aprobace: Aj,D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 5.A
Email:etrojanova.jpg
Vajova.jpg PaeDr. Vajová Blanka
Funkce: učitelka
Aprobace: D,Hv
Zkratka: Vj
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d.61
Email:evajova.jpg
Volfova.jpg Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi,Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Email:evolfova.jpg
Zaplatilek.jpg Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel,
předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj,On(Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel:
3.B
Email:ezaplatilek.jpg

Nepedagogičtí pracovníci:

Jiranová Monika
Funkce:
rozpočtářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:
Shonova.jpg Shonová Lenka
Funkce:
účetní školy
Pracoviště: kancelář školy 1.patro
Email:eshonova.jpg
Skolnik.jpg Vancl Leoš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna

VŠEOBECNÉ INFORMACE O ŠKOLE

11.říjen 2010

ADRESA: Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 54301 Vrchlabí
TELEFON: 499 421584, 499 421544;  fax: 499 421544         IZO: 600012891
MAPA: Atlas, Seznam, Google, Yahoo
KONTAKT: gymnasium@gymvr.cz

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
Pondělí - pátek      07:15 – 09:45      13:15 – 14:00   (pro studenty)
Pondělí - pátek      08:00 – 11:30      12:00 – 14:00   (pro veřejnost)

ZVONĚNÍ: 1. 07:45 – 08:30 2. 08:40 – 09:25 3. 09:45 – 10:30 4. 10:40 – 11:25
5. 11:35 – 12:20 6. 12:30 – 13:15 7. 13:15 – 14:00 8. 14:00 – 14:45 9. 14:50 – 15:35

STRAVOVÁNÍ: Jídelna na Liščím kopci a Jídelna ve Slovanské ulici