Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

28.leden 2016

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Studijní obory:

Kód oboru      Název oboru      Počet přijímaných              Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium               30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium               30                                    8 let

Termíny jednotných testů, které jsou jedním z kritérií přijímacího řízení, jsou

čtyřletý obor             15. 4. 2016      náhradní termín       13. 5. 2016

osmiletý obor            18. 4. 2016     náhradní termín       13. 5. 2016

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15. března 2016. K přihlašování je nutno použít nový formulář platný od září 2014. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme. Přihlášku ke studiu si lze stáhnout na odkazu http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Výsledky testů jsou přenositelné. Uchazeč absolvuje testy pouze jednou, zpravidla na škole uvedené na přihlášce jako první. V případě, že se škola uvedená na prvním místě testování neúčastní, účastní se uchazeč testování na škole uvedené na druhém místě.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.      (79-41-K/41)

Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,51 – 1,55 41
1,01 – 1,05 81 1,56 – 1,60 37
1,06 – 1,10 77 1,61 – 1,65 33
1,11 – 1,15 73 1,66 – 1,70 29
1,16 – 1,20 69 1,71 – 1,75 25
1,21 – 1,25 65 1,76 – 1,80 21
1,26 – 1,30 61 1,81 – 1,85 17
1,31 – 1,35 57 1,86 – 1,90 13
1,36 – 1,40 53 1,91 – 1,95 9
1,41 – 1,45 49 1,96 – 2,00 5
1,46 – 1,50 45 2,01 - 0

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny (obojí potvrzené ZŠ) nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

15 bodů

Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci projektu MŠMT sestaveného firmou Cermat. Za každý test maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.    (71-41-K/81)

Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,43 – 1,45 40
1,01 – 1,03 82 1,46 – 1,48 37
1,04 – 1,06 79 1,49 – 1,51 34
1,07 – 1,09 76 1,52 – 1,54 31
1,10 – 1,12 73 1,55 – 1,57 28
1,13 – 1,15 70 1,58 – 1,60 25
1,16 – 1,18 67 1,61 – 1,63 22
1,19 – 1,21 64 1,64 – 1,66 19
1,22 – 1,24 61 1,67 – 1,69 16
1,25 – 1,27 58 1,70 – 1,72 13
1,28 – 1,30 55 1,73 – 1,75 10
1,31 – 1,33 52 1,76 – 1,78 7
1,34 – 1,36 49 1,79 – 1,81 4
1,37 – 1,39 46 1,82- 0
1,40 – 1,42 43

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

15 bodů

Přijímací zkouška.

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci projektu MŠMT sestaveného firmou Cermat. Za každý test maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

Bližší informace o přijímacích zkouškách a ukázkové úlohy jsou k dispozici na stránkách www.cermat.cz

Druhé a další kola.

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

28.1.2016                                                                                      Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Den otevřených dveří

12.leden 2016

Dne 20.1.2016 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2015/2016 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

26.říjen 2015

Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny:

  • 1 třída 8-letého studia 7941K/81 (30 studentů)
  • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2016 na webových stránkách školy.

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat do kanceláře gymnázia nebo zaslat poštou nejpozději do

15. 3. 2016

Potvrzení o zdravotním stavu nepožadujeme.

Novou přihlášku ke studiu lze stáhnout zde: prihlaska-ke-studiu-pro-rok-2015

Škola je zapojena do pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek CERMAT.

Miroslav Šafránek                                                                                   ředitel školy

Informační schůzka s rodiči prvního ročníku osmiletého studia

10.červen 2015

Dne 16. 6. 2015 v 15.30 hod. proběhne informační schůzka s rodiči prvního ročníku osmiletého studia. Budou podány informace o průběhu studia a o tradičním nepovinném kurzu anglického jazyka, který bude  probíhat             od 25.8. do 31.8. 2015.

Miroslav Šafránek

2. kolo přijímacího řízení – čtyřleté studium

7.květen 2015

Kód oboru Název oboru Bude přijato max. Délka studia
79-41-K/41 gymnázium 5 4 roky

Termín odevzdání přihlášek  – do pátku 15.května 2015, 12:00 hodin

Tiskopis přihlášky formátu pdf lze stáhnout zde.

Pro případnou komunikaci uveďte svoje telefonní číslo.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Termín přijímacích zkoušek – úterý 19. 5. 2015 (zahájení v 8:30 hodin v budově školy)

Výsledky 2. kola budou vyhlášeny  19. května 2015

Součásti přijímacího řízení jsou:

1. Průměrný prospěch ze ZŠ a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. (viz tabulky 1. kola přijímacího řízení)

2. Písemný test z českého jazyka

3. Písemný test z matematiky

(písemné testy zadává a vyhodnocuje gymnázium)

Ve Vrchlabí 7. 5. 2015                                                                         Mgr. Miroslav Šafránek

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

29.leden 2015

Studijní obory:

Kód oboru       Název oboru       Počet přijímaných                 Délka studia

79-41-K/41     Gymnázium                  30                                    4 roky

79-41-K/81     Gymnázium                  30                                    8 let

Termíny jednotných testů, které jsou jedním z kritérií přijímacího řízení, jsou

čtyřletý obor   15. 4. 2015                      náhradní termín    14. 5. 2015

osmiletý obor  16. 4. 2015                     náhradní termín    14. 5. 2015

Přihlášky zasílejte poštou nebo odevzdejte v kanceláři školy do 15.března 2015. K přihlašování je nutno použít nový formulář platný od září 2014. Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme. Přihlášku ke studiu si lze stáhnout na odkazu http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Výsledky testů jsou přenositelné. Uchazeč absolvuje testy pouze jednou, zpravidla na škole uvedené na přihlášce jako první. V případě, že se škola uvedená na prvním místě testování neúčastní, účastní se uchazeč testování na škole uvedené na druhém místě.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.  (79-41-K/41)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,51 – 1,55 41
1,01 – 1,05 81 1,56 – 1,60 37
1,06 – 1,10 77 1,61 – 1,65 33
1,11 – 1,15 73 1,66 – 1,70 29
1,16 – 1,20 69 1,71 – 1,75 25
1,21 – 1,25 65 1,76 – 1,80 21
1,26 – 1,30 61 1,81 – 1,85 17
1,31 – 1,35 57 1,86 – 1,90 13
1,36 – 1,40 53 1,91 – 1,95 9
1,41 – 1,45 49 1,96 – 2,00 5
1,46 – 1,50 45 2,01 - 0

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.  (71-41-K/81)

1. Prospěch na základní škole.

Ze tří posledních průměrů ( 1.a 2.pololetí  4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku)

bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 85 1,43 – 1,45 40
1,01 – 1,03 82 1,46 – 1,48 37
1,04 – 1,06 79 1,49 – 1,51 34
1,07 – 1,09 76 1,52 – 1,54 31
1,10 – 1,12 73 1,55 – 1,57 28
1,13 – 1,15 70 1,58 – 1,60 25
1,16 – 1,18 67 1,61 – 1,63 22
1,19 – 1,21 64 1,64 – 1,66 19
1,22 – 1,24 61 1,67 – 1,69 16
1,25 – 1,27 58 1,70 – 1,72 13
1,28 – 1,30 55 1,73 – 1,75 10
1,31 – 1,33 52 1,76 – 1,78 7
1,34 – 1,36 49 1,79 – 1,81 4
1,37 – 1,39 46 1,82- 0
1,40 – 1,42 43

2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích  a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu (potvrzené ZŠ), výsledkové listiny nebo ho vystaví základní škola.

Účast v okresním kole nebo

v krajském kole

2 body
3. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

5 bodů
2. místo v okresním kole nebo

v krajském kole

10 bodů
1. místo v okresním kole nebo

v krajském  kole

15 bodů

3. Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci pilotního ověřování. Za každý předmět maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 200bodů). Minimální počet bodů nutných pro přijetí je 30. Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

1. lepší celkové hodnocení testů

2. lepší hodnocení testu z matematiky

3. lepší hodnocení testu z českého jazyka

4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí   matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Bližší informace o pilotním ověřování a ukázkové úlohy jsou k dispozici na stránkách www.cermat.cz

Ilustrační testy budou zveřejněny tamtéž 6.února 2015.

Zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost se vyjádřit k podkladům přijímacího řízení dne 22.4. od 12 do 14 hodin.

Druhé a další kola.

Pro druhé a další kola budou kritéria přijímacího řízení zveřejněna v den vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

29. 1. 2015                                            Mgr. Miroslav Šafránek