Rozpočet SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí na rok 2008

29.říjen 2008

Příjmy:
členské příspěvky (350 členů po Kč 150,–)          52.500,–
příjmy z pořádání plesů - ze vstupného              50.000,–
                                      - z tomboly                    20.000,–
celkem                                                              122.500,–

Výdaje:
knižní a jiné odměny za studijní výsledky                15.000,–
příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce   25.000,–
sportovní akce (jízdné + odměny)                           10.000,–
soutěže (jízdné + odměny)                                       7.000,–
zahraniční spolupráce                                               2.000,–
projektové dny                                                       10.000,–
sociální příspěvky                                                     2.000,–
ostatní výdaje                                                          2.000,–
příspěvek na vydávání školního časopisu                 3.000,–
vybavení posilovny                                                   5.000,–
výdaje na pořádání plesu                                       60.000,–
celkem                                                                 141.000,–

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 18.500,– bude čerpán
ze zůstatku peněz z minulých let (k 29. 10. 2007 Kč 47.367,–).

Ve Vrchlabí 29. října 2007   Vypracovaly: Havlíková, Košařová

rozpocet07.doc        rozpocet06.doc    rozpocet05.doc

 

Zápis ze shromáždění SRPŠ konaného dne 22.4.2008

29.říjen 2008

Přítomni:   Koniková, Hubařová, Šebková, Havlíková, Bubeníková, 
                 Košařová, Syrová, Helclová, Machková, Stránská
Omluveni: Štanglerová, Kupčeková
Host:        p. ředitel Šafránek

Projednáno:
1.
 Paní Havlíková seznámila nové členy s činností SRPŠ.
2. Paní Košařová informovala o stavu finančních prostředků
    k 31. 12. 2007 na účtě i v pokladně Kč 40 694,65 a o stavu
    vybírání členských příspěvků na rok 2008.
3. Novou hospodářkou sdružení se od července 2008 stane paní
    Lenka Shonová, která se bude podílet i na organizaci plesu.
    Předání pokladny a účetní evidence proběhne během června t. r.
                                                                               schváleno
4. Příspěvky na lyžařské, cyklistické kurzy aj. akce školy poskytovat
    na základě žádosti rodinám, které pobírají přídavky na děti. Stačí
    doložit rozhodnutí o pobírání přídavků na děti.
5. Zástupce rodičů při zahájení maturit dne 19. 5. 2008 v 7:45 h
    paní Havlíková a paní Kupčeková.
6. Požadavky na finanční příspěvky:
    soutěž ve společenských tancích v Hronově – příspěvek na 
    dopravu pro 6 soutěžících Kč 600,–                      schváleno
7. Stanovena pravidla pro knižní odměny studentů maturitního
     ročníku:
     celé 4 roky vyznamenání       Kč 400,–
     vyznamenání na konci 4. r.    Kč 200,–
     vyznamenání u maturity        Kč 150,–
8. Stanovena pravidla pro knižní odměny studentů ost. ročníků:
    je možno rozdělit celkem 10.000 Kč mezi 10 tříd
    doporučujeme odměnit 3 – 5 nejlepších studentů knihou o min.  
    hodnotě 200 Kč, odměny je možné diferencovat 

Ve Vrchlabí 22. dubna 2008     Zapsala: Havlíková     Ověřila: Machková

 

zapisy07.doc    zapisy06.doc     zapisy05.doc    zapisy04.doc

Next Entries »