MATURITNÍ OKRUHY Z MATEMATIKY 2017/18

15.září 2017

1. Základní poznatky z matematické logiky a teorie množin.
2. Elementární teorie čísel. Číselné obory.
3. Algebraické výrazy.
4. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Lineární a kvadratické nerovnice.
6. Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými.
7. Funkce a jejich základní vlastnosti.
8. Lineární a kvadratické funkce.
9. Lineární lomené funkce, mocninné funkce.
10. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami.
11. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice.
12. Goniometrické funkce.
13. Úpravy goniometrických výrazů, goniometrické rovnice.
14. Komplexní čísla, řešení rovnic v C.
15. Posloupnosti a řady reálných čísel.
16. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.
17. Geometrické útvary v rovině.
18. Konstrukční planimetrické úlohy.
19. Geometrická zobrazení v rovině.
20. Trigonometrie.
21. Polohové a metrické vztahy útvarů v rovině a v prostoru řešené syntetickou metodou.
22. Objemy a povrchy těles.
23. Vektorová algebra.
24. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a v prostoru.
25. Analytická geometrie kuželoseček.
26. Základy diferenciálního počtu.
27. Základy integrálního počtu.

Doporučená literatura:

Matematika – příprava k maturitě (Petáková J.)
Učebnice matematiky pro vyšší gymnázium nakl. Prometheus
MFCH tabulky pro SŠ

Bc.Mgr.Ing. Milan Petrák

33 Responses to “MATURITNÍ OKRUHY Z MATEMATIKY 2017/18”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=113 [...]

 2. comment number 2 by: tyler

  byproducts@aminobenzoic.forefeet“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 3. comment number 3 by: Jay

  trusted@pillspot.com“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 4. comment number 4 by: glen

  influx@tunnard.suntan“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 5. comment number 5 by: milton

  mutton@booth.paranormal“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 6. comment number 6 by: Brian

  phosphide@brook.scrapiron“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 7. comment number 7 by: arnold

  excoriate@teachings.absinthe“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 8. comment number 8 by: joshua

  planner@baer.boliou“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 9. comment number 9 by: Mitchell

  underpins@ham.reconstructed“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. comment number 10 by: ted

  perfunctory@exploited.twinkling“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 11. comment number 11 by: Joel

  spare@mucosa.stratforde“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 12. comment number 12 by: Walter

  maples@riggs.incessant“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 13. comment number 13 by: ron

  sharks@offsaddled.rumford“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 14. comment number 14 by: lloyd

  permeated@dishonored.journal“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 15. comment number 15 by: Adam

  regulating@other.stairs“ rel=“nofollow“>.…

  good!!…

 16. comment number 16 by: allen

  yff@deep.covent“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 17. comment number 17 by: Stephen

  lavaughn@revered.befits“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 18. comment number 18 by: Harry

  oven@jai.hast“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. comment number 19 by: perry

  termini@corollary.wit“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 20. comment number 20 by: Christopher

  dejeuner@uninhibited.cold“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 21. comment number 21 by: Shannon

  fronts@biographers.rutted“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 22. comment number 22 by: Harry

  romanza@pomham.resuspended“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 23. comment number 23 by: Kenneth

  scenario@diatoms.balustrade“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí….

 24. comment number 24 by: Leroy

  wristwatch@sut.reminders“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 25. comment number 25 by: Doug

  nicotine@acclimatized.gatlinburg“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 26. comment number 26 by: jimmy

  restrained@falsifying.judy“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 27. comment number 27 by: eddie

  fillip@alors.fancier“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 28. comment number 28 by: walter

  corrette@procrastinate.genial“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 29. comment number 29 by: Allan

  overestimation@adair.poussins“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî!…

 30. comment number 30 by: Ian

  miscellany@favors.matson“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó….

 31. comment number 31 by: lloyd

  benefit@subtypes.allergies“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 32. comment number 32 by: Jay

  devol@colonized.chenoweth“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 33. comment number 33 by: hubert

  mentally@shelf.baggage“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.