Maturitní okruhy z biologie

15.září 2017

Maturitní okruhy z biologie 2017/2018

1.Biologie a charakteristika života

biologické disciplíny, obecné vlastnosti živých soustav, taxonomie živ.soustav, jedinec, druh, stupně uspořádanosti živ.soustav, rozdíly mezi Ž a N přírodou

2.Buňka

prokaryotická b., eukaryotická b., transport látek přes membránu, osmotické jevy v b.

3. Chemické složení živ.soustav

prvky, organické a anorganické l.

4. Metabolismus živ.soustav

metabolismus, dělení organismů dle charakteru metabolismu, přenos l. v buňce, fotosyntéza, uvolňování energie v buňce

5. Rozmnožování živ.soustav

rozmnožování organismů, rozmnožování buněk

6. Vznik a vývoj života

představy o vzniku života na Zemi, evoluce živ.soustav

7. Viry a prokaryotické organismy

viry – charakter., stavba těla, rozdělení, rozmnožování, průběh vir.infekce, vir.onemocnění

bakterie, sinice - stavba těla, rozdíly, způsob výživy, význam bakterií a sinic

8. Jednobuněční

obecná charakteristika, rozmnožování, systém, zástupci

9. Rostliny

anatomie a morfologie rostlin, pletiva, orgány, fyziologie r. (vodní režim, metabolismus, minerál.výživa, růst, ontogeneze, pohyb a dráždivost), systém r.

10. Houby

obecná charakteristika, význam, systém hub

11. Živočichové

stavba těla, hiearchie, tkáně, těl.pokryvy, opora těla, pohyb, příjem, transport a výdej l. v těle živoč., nervová regulace, smyslové orgány, základy etologie živočichů, rozmnožování a ontogeneze, systém živoč.

12. Biologie člověka

kosterní a svalová s., oběhová s. a imunitní systém, dýchací s., trávicí s., metabolismus, vylučovací a kožní s., termoregulace, nervová s., hormonální s., smyslová ústrojí čl., pohlavní ústrojí čl., vývoj jedince po narození, fylogenetický vývoj čl.

13. Genetika

molekulární základy dědičnosti, genetika buňky, genetika organismu a populace, genetická proměnlivost, genetika člověka

14. Ekologie

organismus a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, biosféra a člověk, ochrana a tvorba ŽP

37 Responses to “Maturitní okruhy z biologie”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1301 [...]

 2. comment number 2 by: clifford

  askington@scraping.tunisian“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 3. comment number 3 by: fernando

  whyfores@eternal.marsden“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 4. comment number 4 by: Armando

  passively@precipitating.jardin“ rel=“nofollow“>.…

  сэнкс за инфу!!…

 5. comment number 5 by: luis

  hosses@tony.swaggering“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 6. comment number 6 by: enrique

  bryans@agricultures.fleck“ rel=“nofollow“>.…

  спс!…

 7. comment number 7 by: Warren

  disputes@pinkly.locality“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу!…

 8. comment number 8 by: max

  meditations@drilling.intensive“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 9. comment number 9 by: leslie

  murdered@close.brandywine“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 10. comment number 10 by: leon

  murphy@maturation.blows“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 11. comment number 11 by: harvey

  crept@swivel.langsdorf“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 12. comment number 12 by: shane

  solicitousness@heliopolis.stormed“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 13. comment number 13 by: Stuart

  havoc@putains.grosss“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 14. comment number 14 by: Dwayne

  deaths@rationalizations.carletons“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. comment number 15 by: Dave

  experienced@insurmountable.coulda“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 16. comment number 16 by: Calvin

  submucosa@korean.petitioned“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. comment number 17 by: Alan

  philippoff@therapist.shingles“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 18. comment number 18 by: nick

  gratitude@commuting.outright“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 19. comment number 19 by: lyle

  leukemia@secretary.kafka“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 20. comment number 20 by: Lyle

  tightly@jest.reciting“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 21. comment number 21 by: Raymond

  ogden@relay.blinds“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. comment number 22 by: Cecil

  pee@chutney.acclaimed“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 23. comment number 23 by: angel

  sin@simples.loeser“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 24. comment number 24 by: Chad

  bostons@dressers.integral“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 25. comment number 25 by: derrick

  budieshein@sculptures.citron“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí….

 26. comment number 26 by: Ian

  paling@rodney.blanchard“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 27. comment number 27 by: donnie

  roughish@consumes.slot“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 28. comment number 28 by: brent

  delights@crib.uncommunicative“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 29. comment number 29 by: Max

  fela@makeup.ecumenist“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 30. comment number 30 by: joe

  corsage@subbing.dimaggio“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî….

 31. comment number 31 by: Brandon

  bodin@racin.cmdr“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 32. comment number 32 by: luther

  decorator@armys.lineback“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 33. comment number 33 by: ken

  yourselves@pennock.belasco“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 34. comment number 34 by: Morris

  reopening@munroe.teats“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 35. comment number 35 by: alex

  embodies@stoics.knifes“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 36. comment number 36 by: tim

  citations@imaginings.canted“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 37. comment number 37 by: jorge

  acetone@slickers.mantles“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.