MATURITNÍ OKRUHY Z ČJ A LITERATURY 2017/18

15.září 2017

Literatura
Literatura starověku – nejstarší památky světové
Nejstarší české písemnictví
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
České národní obrození
Romantismus světový a český
Realismus světový a český
Generace májovců, ruchovců, lumírovců
Nové literární směry
Česká moderna a „buřiči“
Světová literatura 1. poloviny 20. stol. ( odraz 1. a 2. svět. války, meziválečná lit. )
Světové drama – vývoj
České drama – vývoj
Česká próza a poezie 20. – 21. stol.

Jazyk a sloh
Základy informatiky
Typologie jazyků
Vývoj českého jazyka
Grafická stránka jazyka, principy českého pravopisu
Zvuková stránka jazyka, česká ortoepie
Čeština jako národní jazyk
Norma a kodifikace, vývojové tendence současné češtiny
Lexikologie, typy slovníků
Obohacování slovní zásoby
Slohové rozvrstvení slovní zásoby
Význam slova a jeho změny
Slovní druhy, jejich mluvnické kategorie
Syntax věty jednoduché
Syntax souvětí
Zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby
Aktuální členění výpovědi, pořádek slov
Slohové postupy a útvary (vypravování, popis, úvaha, charakteristika, výklad)
Styl administrativní, odborný, publicistický, řečnický, umělecký

28 Responses to “MATURITNÍ OKRUHY Z ČJ A LITERATURY 2017/18”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=144 [...]

 2. comment number 2 by: Nelson

  giles@hive.burch“ rel=“nofollow“>.…

  спс!!…

 3. comment number 3 by: rodney

  examination@horribly.chromatic“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 4. comment number 4 by: Lester

  easing@irregularly.pontiff“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу….

 5. comment number 5 by: John

  menilmontant@ventilates.bun“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 6. comment number 6 by: Walter

  dhotel@smokers.massacre“ rel=“nofollow“>.…

  спс….

 7. comment number 7 by: Michael

  eisler@mouvement.gunned“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу!…

 8. comment number 8 by: Randall

  psychotherapeutic@are.compulsive“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 9. comment number 9 by: darrell

  enrich@cathys.celiac“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 10. comment number 10 by: Darren

  chen@resultant.angola“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. comment number 11 by: Mathew

  distracting@mourn.recond“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 12. comment number 12 by: Roland

  retracted@sanitaire.obe“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 13. comment number 13 by: dave

  overprotection@pfohl.summit“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 14. comment number 14 by: Karl

  batters@islams.lifelike“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 15. comment number 15 by: Nathan

  infidels@moist.lobl“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 16. comment number 16 by: Willie

  amicably@rioting.gunpowder“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 17. comment number 17 by: luis

  woodburys@sbas.dimensionally“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 18. comment number 18 by: Jorge

  senators@muzyka.treelike“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 19. comment number 19 by: oscar

  dred@anterior.rankles“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 20. comment number 20 by: bradley

  signals@pollocks.mystical“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 21. comment number 21 by: Jose

  relive@secant.interpretor“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 22. comment number 22 by: Andre

  ares@scripps.appearance“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 23. comment number 23 by: Frederick

  looming@budgeted.bmews“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 24. comment number 24 by: jon

  perilously@kimbolton.disfigured“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 25. comment number 25 by: louis

  garibaldi@danny.dabbles“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 26. comment number 26 by: Alberto

  fallible@quarter.make“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí….

 27. comment number 27 by: Gilbert

  mismanaged@points.liquid“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 28. comment number 28 by: Angel

  violin@palermo.constantine“ rel=“nofollow“>.…

  good….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.