Maturitní okruhy z výtvarné výchovy 2017/18

15.září 2017
 • Umění pravěku
 • Umění starověkých civilizací – Egypt, Mezopotámie, Kréta
 • Antické umění
 • Byzantské umění
 • Románské umění
 • Gotika
 • Renesance
 • Baroko
 • Rokoko
 • Klasicismus
 • Romantismus
 • Realismus
 • Impresionismus
 • Symbolismus,expresionismus,dekadence
 • Secese
 • Moderní směry – kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, fauvismus…
 • Informel
 • Abstraktní umění
 • Postmodernismus
 • Konceptuální umění
 • Současné umění

One Response to “Maturitní okruhy z výtvarné výchovy 2017/18”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=1441 [...]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.