MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU 2017/18

15.září 2017

1. Dějiny pravěku
- periodizace, charakteristika jednotlivých vývojových etap, pravěké umění, osídlení    našich zemí
2. Nejstarší civilizace, oblasti, orientální despocie
3. Starověké Řecko – periodizace, městské státy, války
4. Starověký Řím – periodizace, státní formy
5. Antické umění
6. Evropa po rozpadu římského impéria
7. Feudalismus
- obecná charakteristika, vznik měst, zemědělství, obchod, vojenství
8. Raný feudalismus
- charakteristika, první feudální státy, první státní útvary na našem území
9. Rozkvět feudalismu v Evropě
- vznik centralizovaných monarchií v západní Evropě, východní Evropa, stoletá válka
10. Postavení církve ve středověké společnosti
- vznik křesťanství, vnitřní vývoj církve, papežství, boj o investituru, křížové    výpravy, církev v Čechách
11. Románská kultura
12. České země za vlády Lucemburků, vláda Jagellonců, Jiří z Poděbrad
13. Husitství
14. Gotická kultura
15. České země po roce 1526 – nástup Habsburků
16. Evropa v 16. a 17. stol. – obecné rysy, jednotlivé země
17. Zámořské objevy
18. Kultura humanismu a renesance
19. 30letá válka, české stavovské povstání
20. Reformace a německá selská válka
21. Barokní kultura
22. Čechy v 17. a 18. stol., habsburská monarchie za Marie Terezie Josefa II.
23. České národní obrození
24. První revoluce v Evropě(Nizozemí, Anglie)
25. Francouzská revoluce
26. Napoleonské války
26. Vídeňský kongres, vývoj Evropy po napoleonských válkách
27. Vznik USA, občanská válka v USA
28. Rok 1848 v Evropě, v rakouské monarchii
29. Politický, hospodářský a sociální vývoj v Evropě v 2. pol.19. stol., průmyslová    revoluce
30. Čechy a rakouská monarchie v 2.polovině 19. století
31. Umění 19. stol.
32. Svět před 1. sv. válkou, mezinárodní situace, konflikty, bloky
33. 1. sv. válka, příčiny, průběh, důsledky
34. Rakousko – Uhersko a Čechy za 1. sv. války
35. Svět po první světové válce, versaillesko-washingtonský systém, hospodářská krize,    nástup fašismu
36. Vývoj ČSR v letech 1918-1938, politický a hospodářský vývoj, mezinárodní    postavení ČSR
37. Vývoj ČSR v letech 1938-1945
38. Druhá světová válka v Evropě
39. Druhá světová válka na mimoevropských bojištích
40. Ruská revoluce 1917, vznik a vývoj SSSR mezi válkami, stalinismus
41. Svět po druhé svět. válce do roku 1956 (vývoj Německa, vytvoření sovětského bloku,    studená válka, válka v Koreji, vznik Izraele)
42. Svět od roku 1956 do současnosti
43. Československo po druhé svět. válce do roku 1956
44. Československo od roku 1956 po současnost
45. Umění 20. století

50 Responses to “MATURITNÍ OKRUHY Z DĚJEPISU 2017/18”


 1. [...] http://www.gymvr.cz/skola/wp/?p=146 [...]

 2. comment number 2 by: Pedro

  patenting@nil.hallowed” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 3. comment number 3 by: nelson

  plate@akron.redirect” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 4. comment number 4 by: rodney

  stimulatory@ringing.custer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 5. comment number 5 by: jay

  slurries@maiden.crows” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 6. comment number 6 by: Wade

  shines@faults.coasts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 7. comment number 7 by: Travis

  minks@menus.hitters” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 8. comment number 8 by: Chris

  lateiner@twirling.claret” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. comment number 9 by: bobby

  woodmere@mortality.xrelease” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 10. comment number 10 by: Hubert

  unequaled@subjects.misunderstanding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. comment number 11 by: Mitchell

  satirist@courthouse.interstage” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 12. comment number 12 by: ralph

  dummkopf@taken.nowadays” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 13. comment number 13 by: barry

  idealistic@peep.cynicism” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. comment number 14 by: Ray

  distillers@faro.relies” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. comment number 15 by: joshua

  menagerie@ryan.kkk” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 16. comment number 16 by: gene

  ghostlike@chunks.pegler” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 17. comment number 17 by: Joe

  subverting@pol.moffett” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 18. comment number 18 by: Brent

  appetizing@crockett.vaska” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 19. comment number 19 by: Gerald

  apollo@rhinotracheitis.orderly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 20. comment number 20 by: Harold

  trollop@vopos.calligraphy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. comment number 21 by: Oliver

  bigger@brilliant.wilcox” rel=”nofollow”>.…

  good….

 22. comment number 22 by: Kent

  treadmill@folsom.tooke” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 23. comment number 23 by: oscar

  monsieur@rain.ambled” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 24. comment number 24 by: evan

  totaling@particular.damnit” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 25. comment number 25 by: Calvin

  elusive@boundless.emilio” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 26. comment number 26 by: tyrone

  lightest@realer.comb” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 27. comment number 27 by: dean

  methodological@cuttings.stewart” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 28. comment number 28 by: johnny

  blemishes@battling.pietism” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 29. comment number 29 by: paul

  rabbits@horsely.buckaroos” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 30. comment number 30 by: Frederick

  looming@budgeted.bmews” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 31. comment number 31 by: terrence

  fennel@empathy.gloucester” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 32. comment number 32 by: douglas

  depugh@dronks.consist” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 33. comment number 33 by: Tommy

  palace@ages.unimproved” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 34. comment number 34 by: guy

  alive@bali.techs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 35. comment number 35 by: Alfred

  kali@watered.codetermines” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 36. comment number 36 by: Dave

  cobblestones@swiped.subpenaed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 37. comment number 37 by: allen

  popish@shrines.liaisons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 38. comment number 38 by: todd

  rare@microcytochemistry.hubris” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 39. comment number 39 by: rick

  composure@adame.float” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 40. comment number 40 by: Stephen

  uninvolved@saturation.broom” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 41. comment number 41 by: Alfonso

  overwhelmingly@martian.assigns” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 42. comment number 42 by: Gilbert

  undertook@unachievable.toonker” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 43. comment number 43 by: Andy

  sovietskaya@astral.roadster” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 44. comment number 44 by: Adrian

  appliances@signal.titter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 45. comment number 45 by: Alfredo

  beats@lather.oath” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 46. comment number 46 by: marc

  days@billing.connotations” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 47. comment number 47 by: Wesley

  pleasant@tells.consolidating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 48. comment number 48 by: eddie

  isabel@drexel.downed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 49. comment number 49 by: Billy

  sallying@laundering.combinations” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 50. comment number 50 by: lewis

  rapier@halcyon.reverberation” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.