Třídíme odpad

24.říjen 2011

Děkuji studentům a učitelům, kteří se postarali o nádoby na papír a plast ve třídách. Odpad se ve většině tříd  úspěšně třídí, ale jsou zde menší nedostatky, které vyplývají z nevědomosti. Prosím, vhazujte použité papírové kapesníčky, umaštěné, mokré  nebo znečištěné papíry a papírové tácky do směsného odpadu (koše), nikoliv do nádoby na papír. Plastové lahve je potřeba dobře sešlápnout, protože pak  se jich do kontejneru vejde 5x více  Děkuji všem, kteří odpad třídí správně a úsporně. Cílem ekologické výchovy není pouze správné třídění odpadu, ale omezení jeho množství. Každý z nás k tomu může přispět i tím, že bude např. plastové lahve používat opakovaně. Zkuste to, získáte tím určitě dobrý pocit, že jste alespoň  trochu pomohli naší přírodě.

Zajímavé stránky týkající se odpadu a jeho třídění naleznete na : www.trideniodpadu.cz, www.jaktridit.cz

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.