Zpráva o hospodaření za rok 2011

3.duben 2012

Průběžná zpráva o hospodaření SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí
za rok 2011 (stav k 6. 10. 2011)

Stav k 1. 1.2011 43 430,49 pokladna 6 619,00
účet 36 811,49

Stav k 6. 10. 2011 76 228,85 pokladna 1 970,00
účet 74 258,85

PŘÍJMY

Plánované Skutečné
Členské příspěvky (330 X 150,–) 49 500,00 48 000,00
Přijaté dary (Francie) 0,00 10 355,00
Úrok v bance 0,00 10,36
Plesy – vstupné 90 000,00 99 940,00
Plesy – tombola 10 000,00 27 280,00
Celkem 149 500,00 185 585,36

VÝDAJE

Plánované Skutečné
Knižní a jiné odměny za studijní výsledky 15 000,00 13 970,00
Příspěvky na výchovně vzdělávací akce 35 000,00 9 081,00
Sportovní akce (jízdné + odměny) 10 000,00 8 845,00
Soutěže (jízdné + odměny) 8 000,00 4 344,00
Zahraniční spolupráce 2 000,00 0,00
Sociální příspěvky 1 000,00 0,00
Ostatní výdaje (bank. poplatky, maturity) 6 000,00 7 227,00
Příspěvek na vydávání šk. časopisu 3 000,00 3 000,00
Vybavení posilovny 4 000,00 0,00
Výdaje na pořádání plesu 80 000,00 106 320,00_
Celkem 164 000,00 152 787,00

Zůstatek k 1.1.2011 + příjmy 2011 – výdaje 2011 = zůstatek k 6. 10. 2011
43 430,49 + 185 585,36 – 152 787,00 76 228,85

Hospodářský výsledek: sk. příjmy – sk. výdaje
185 585,36 152 787,00 = 32 798,36

Ve Vrchlabí 7. listopadu 2011 Vypracovala: Lenka Bubeníková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.