Zápis z 1. schůzky zástupců rodičů SRPŠ 13.11.2012

13.listopad 2012

  1. Zpráva o hospodaření za rok 2012
  2. Příspěvek ponechán 150,- na studenta, termín odevzdání – konec ledna 2013
  3. Navýšen příspěvek za studijní výsledky studenta (knižní poukázka) v hodnotě:                                                               250,- za vyznamenání na konci škol. roku

200,- za vyznamenání u maturity

700,- za vyznamenání po celé studium

4.   Příspěvek na posilovnu nebyl vyčerpán a přesunuje se na další rok

5.   Diskuze: a) p. ředitel Šafránek vysvětlil systém školních výletů – studenti se mohou

vydat max. na dvoudenní školní výlet

b) známky na VG jsou zapisovány na webu školy, rodiče mají možnost je    sledovat, studenti NG mají žákovské knížky

c) prostor zástupcům rodičů v jednotlivých třídách na třídních schůzkách, seznámení rodičů se zprávou o hospodaření za rok 2012 a s rozpočtem na rok 2013

d) příprava plesu – třídní učitelé 7.A a 7.B, p. Bubeníková, p. Čivrná a zástupci rodičů pořádajících tříd

zapsala: Lenka Bubeníková

zástupce rodičů 2.A

předseda SRPŠ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.