Rozpočet SRPŠ na rok 2014

5.prosinec 2013

Rozpočet SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí na rok 2014

Příjmy:

členské příspěvky (320 členů po Kč 200,–)                             64. 000,–

příjmy z pořádání plesů  – ze vstupného                                 140.000,–

- z tomboly                                       20.000,–

celkem                                                                                  224.000,–

Výdaje:

knižní a jiné odměny za studijní výsledky                                 23.000,–

příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce                    15.000,–

(šk. časopis, posilovna, besídka, studentský parlament, aj…..)

sportovní akce (jízdné + odměny)                                           14.000,–

soutěže (jízdné + odměny)                                                        5.000,–

zahraniční spolupráce                                                               3.000,–

maturity (květiny, občerstvení)                                                  4.000,–

ostatní výdaje (poplatky, soc. příspěvky)                                  5.000,–

výdaje na pořádání plesu                                                       150.000,–

celkem                                                                                  219.000,–

Vzhledem k tomu, že výdaje by v roce 2014 překročily příjmy, došlo k navýšení členského příspěvku ze 150 Kč na 200 Kč.

Pozn.: Příspěvky nebyly již 15 let navýšeny.

Rozpočet SRPŠ na rok 2014 byl nadpoloviční většinou přítomných hlasů schválen Shromážděním rodičů dne 19.11.2013.

Ve Vrchlabí 22. listopadu 2013                   Vypracovala: Lenka Bubeníková

28 Responses to “Rozpočet SRPŠ na rok 2014”

 1. comment number 1 by: tom

  theories@harlan.twenties“ rel=“nofollow“>.…

  спс….

 2. comment number 2 by: Edward

  acceleration@corder.erwin“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 3. comment number 3 by: David

  bayaderka@lightest.beadsman“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо….

 4. comment number 4 by: hugh

  acceleration@corder.erwin“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 5. comment number 5 by: Carlton

  pagan@impoundments.noncommittally“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 6. comment number 6 by: julio

  miller@broadcastings.mutilated“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 7. comment number 7 by: Dale

  stair@diman.whose“ rel=“nofollow“>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 8. comment number 8 by: Bernard

  urinary@favor.mispronunciation“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðåí….

 9. comment number 9 by: edwin

  redevelopment@stella.programs“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!!…

 10. comment number 10 by: Julian

  shout@stab.homeric“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ!…

 11. comment number 11 by: Calvin

  favorably@winches.immigration“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 12. comment number 12 by: Barry

  chains@betrothed.repudiation“ rel=“nofollow“>.…

  áëàãîäàðþ….

 13. comment number 13 by: hector

  tieck@tents.unaided“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 14. comment number 14 by: Ryan

  feversham@rehearsal.homogenate“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 15. comment number 15 by: rafael

  vincent@roos.essentially“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 16. comment number 16 by: milton

  francaise@thurbers.weight“ rel=“nofollow“>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 17. comment number 17 by: Oliver

  bigger@brilliant.wilcox“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 18. comment number 18 by: keith

  durlach@atonally.blithely“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 19. comment number 19 by: Troy

  adversary@throwin.milton“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 20. comment number 20 by: mathew

  schapiro@arger.upperclassmen“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!!…

 21. comment number 21 by: Kirk

  sat@peptidases.lunion“ rel=“nofollow“>.…

  good!!…

 22. comment number 22 by: ramon

  octopus@separating.fiori“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 23. comment number 23 by: Harvey

  end@abound.thrill“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 24. comment number 24 by: Dan

  persia@illustrated.sweetness“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ!…

 25. comment number 25 by: Doug

  abstracting@ulcerations.steamship“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 26. comment number 26 by: Dana

  falstaff@abernathy.heres“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 27. comment number 27 by: Derek

  aesthetic@illinois.employment“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 28. comment number 28 by: Franklin

  courtesan@continual.outlawed“ rel=“nofollow“>.…

  ñïñ….

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.