Rozpočet 2016

11.prosinec 2015

Rozpočet SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí na rok 2016

Příjmy:

členské příspěvky ( 200 Kč/student )                                     64. 000,–

celkem                                                                                64.000,–

Výdaje:

knižní a jiné odměny za studijní výsledky                                18.000,–

příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce                      5.000,–

sportovní akce (jízdné + odměny)                                            8.000,–

soutěže (jízdné + odměny)                                                    10.000,–

zahraniční spolupráce                                                              3.000,–

maturity (květiny, občerstvení)                                                 2.000,–

ostatní výdaje (poplatky, soc. příspěvky)                                   5.000,–

projektové/sportovní dny                                                          4.000,–

příspěvek SPGV                                                                       2.000,–

reprezentační fond                                                                   2.000,–

celkem                                                                                  59.000,–

V rozpočtu není uvedeno financování maturitních plesů a výměnného pobytu, protože tyto akce jsou hrazeny výhradně z peněz na ně přímo získaných.

Rozpočet schválili rodiče hlasováním  dne 10.11.2015.

Ve Vrchlabí 30. listopadu 2015                    Vypracovala: Věra Mejsnarová

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.