Oboustranný tisk

23.květen 2016

Oboustranný tisk na multifunkcích Ineo. <Vlastnosti tiskárny> <Uspořádání> <Oboustranně> <OK>

Oboustranný tisk na laserovce HP 3015 ve sborovně.

<Vlastnosti tiskárny> <Zkratky pro tisk> <Oboustranně> <OK>


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.