Zápis ze zasedání Rady rodičů SRPŠ při Gymnáziu ve Vrchlabí konaného dne 21. května 2009

5.listopad 2009

Přítomni: Hubařová, , Havlíková,  Machková, Stránská
Omluveni: Koniková, Štanglerová, Šebková, Bubeníková, Čivrná, Jeriová, Hodačová, Rotter

Projednáno:
J. Havlíková seznámila s hospodařením SRPŠ v 1. pololetí roku 2009:
- stav peněžních prostředků k 20. květnu 2009:
v pokladně Kč 57.654,–
na účtu      Kč 24.397,–
- příspěvky od všech tříd jsou vybrané: plán 51 000,– , skutečnost Kč 50 550,–
- oba plesy jsou už vyúčtované
- výdaje běžné: jízdné na soutěže, ceny za soutěže
- výdaje mimořádné:
příspěvek na certifikáty AJ Kč 8.900,– (nebude se čerpat na projektové dny)
příspěvek na exkurzi Kč 320,–

Vrchlabí 21. května 2009

Zapsala: Jana Havlíková
Ověřila: Jana Machková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.