Rozpočet SRPŠ na rok 2010

6.listopad 2009
Příjmy:  
členské příspěvky (335 členů po Kč 150,–) 50 250,00
příjmy z pořádání plesů – ze vstupného 90 000,00
- z tomboly 10 000,00
celkem 150 250,00
   
Výdaje:  
knižní a jiné odměny za studijní výsledky 15 000,00
příspěvky na výchovně vzdělávací a kulturní akce 25 000,00
sportovní akce (jízdné + odměny) 12 000,00
soutěže (jízdné + odměny) 8 000,00
zahraniční spolupráce 2 000,00
sociální příspěvky 1 000,00
ostatní výdaje (poplatky, maturity – květiny, občerstvení) 6 000,00
příspěvek na vydávání školního časopisu 3 000,00
posilovna 4 000,00
výdaje na pořádání plesu 90 000,00
celkem 166 000,00
   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši Kč 15.750,– bude čerpán
ze zůstatku peněz z minulých let (k 3. 11. 2009 Kč 47 893,–).
   
   
Ve Vrchlabí 3. listopadu 2009 Vypracovala: J. Havlíková

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.