Polytechnický kroužek a laboratorní práce

9.únor 2016

Gymnázium Vrchlabí v roce 2016 úspěšně zažádalo o grant Nadace ČEZ v rámci projektu Podpora regionů. Cílem projektu Nadace ČEZ je zkvalitňovat výuku přírodovědných/polytechnických předmětů.

Vypracovali jsme projekt s názvem „Polytechnický kroužek a laboratorní práce“, který si klade za cíl zlepšit a zpopularizovat výuku přírodovědných/polytechnických předmětů s využitím kvalitních učebních pomůcek.

Naše škola s projektem „Polytechnický kroužek a laboratorní práce“ uspěla a získala od Nadace ČEZ na nákup didaktických pomůcek částku 100.000,- Kč.

Europrojekt „Učíme digitálně“

11.srpen 2014

Od 11.8.2014 do 31.7.2015 Gymnázium Vrchlabí partnersky realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Učíme digitálně (reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026). Projekt je spolufinancován z fondů EU. Náplní projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků týkající se práce s dotykovými mobilními zařízeními a integrace nové wifi infrastruktury do školní sítě LAN.

Projekt „Fyzika a přírodní vědy prakticky“ – realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ

8.květen 2014

Gymnázium Vrchlabí v roce 2014 úspěšně zažádalo o grant Nadace ČEZ v rámci projektu Podpora regionů. Cílem projektu Nadace ČEZ je zkvalitňovat výuku fyziky a s ní souvisejících odborných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

Vypracovali jsme projekt s názvem „Fyzika a přírodní vědy prakticky“, který si klade za cíl zlepšit a zpopularizovat výuku fyziky s využitím kvalitních učebních pomůcek.

Naše škola s projektem „Fyzika a přírodní vědy prakticky“ uspěla a získala od Nadace ČEZ na nákup didaktických pomůcek částku 199.990,- Kč.

Projekt „Oranžová učebna“

14.listopad 2013

Gymnázium Vrchlabí v roce 2013 úspěšně zažádalo o grant Nadace ČEZ v rámci projektu Oranžová učebna. Cílem projektu Nadace ČEZ je zkvalitňovat výuku fyziky a s ní souvisejících odborných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách.

Vypracovali jsme projekt s názvem „Výuka a laboratorní práce z fyziky“, který si klade za cíl zlepšit a zpopularizovat výuku fyziky s využitím kvalitních učebních pomůcek.

Naše škola s projektem Laboratorní práce z fyziky uspěla a získala od Nadace ČEZ na nákup didaktických pomůcek částku 184.000,- Kč.

Europrojekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“

26.srpen 2013Od 26.8.2013 do 30.6.2015 Gymnázium Vrchlabí partnersky realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

26.srpen 2013

Dne 26.8.2013 byl na naší škole zahájen projekt
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ reg.č. (CZ.1.07/1.1.00/44.0001).

Kroužek BIOLOGIE a FYZIKY

http://www.gymvr.cz/archivy/fotoarchiv/2013/2013-11-28%20Krouzek%20BIOLOGIE%20a%20FYZIKY/

Exkurze do Prahy (hvězdárna, planetárium)

http://www.gymvr.cz/archivy/fotoarchiv/2013/2013-11-07 Exkurze Praha

Exkurze na hřebeny Krkonoš


Europrojekt „Kvalitní výuka“

11.květen 2012Od 11.5.2012 do 10.5.2014 Gymnázium Vrchlabí realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Kvalitní výuka“ reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0776.

Europrojekt „Zavedení eLearningu do výuky“

1.září 2011Od 1.9.2011 do 31.12.2012 Gymnázium Vrchlabí realizuje projekt spolufinancovaný z fondů EU s názvem „Zavedení eLearningu do výuky“ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.05 /04.0038.

Hospodaření s odpady

19.říjen 2010

Poslední naukový program – aktivita Hospodaření s odpady – se konal ve dnech 11. a 12. 10 2010. První den byl věnován reáliím Vrchlabí. Proběhly 3 exkurze. První do ČOV ve Vrchlabí. Zde se studenti seznámili s problematikou a praxí čištění odpadních vod.

Postupně si prohlédli celý proces od odstraňování mechanického znečištění přes bakteriální pročišťování po ukládání kalů a jímání bioplynu. Vyzkoušeli si též měření kvality vody na začátku a konci celého procesu. Dalším exkurzním cílem byla sběrna tříděného odpadu Lipkova. Zde byl k vidění a vyzkoušení lis na odpad, k poslechu pak řada zajímavých informací od majitelky podniku, a to jak o druhotných surovinách obecně, tak o aktuální situaci ve zpracování a na trhu s těmito komoditami. Poslední exkurze směřovala na řízenou skládku do Dolní Branné, kde byla patrná snaha firmy o minimalizování negativních dopadů skládky (kontrola vody, vysazování zeleně). Po obědě se studenti seznámili s „hřbitovem odpadků“ u Správy KRNAP. Pracovní list je vedl k zamyšlení nad osudem věcí – odpadků pohozených v přírodě. Na závěr trocha kultury – tedy prohlídka Krkonošského muzea ve Vrchlabí.
Druhý den byl více o teoretickém zkoumání problému. Kdo pozorně vnímal prezentaci, jistě si udělal poměrně komplexní představu o problematice odpadů. Co to odpad je, jaká je jeho historie, jaké jsou druhy odpadů a čím jsou specifické, voda jako odpad, výroba elektřiny jako zdroj odpadů a v neposlední řadě šetrné nakupování a další praktické rady pro omezení vzniku odpadů v domácnosti, … to byla témata, jimiž studenti prošli, a porozumění jim si ověřili aktivitami a vyplněním pracovních listů.

Ekoprojekt č. 5 ,,Mrtvé dřevo“

24.listopad 2009

V úterý 20.10. 2009 vyrazila skupina 30 studentů do Polska. Čekala nás víceméně lesnická měření a výpočty jednotlivých druhů stromů na jednotce plochy. Pracovali jsme i tentokrát ve čtyřech skupinách vedených mladými lesníky a odborníky z KPN.Po vyslechnutí zajímavostí o jedlích v Krkonoších začaly skupiny stavět předem určené výtvory ze sněhu, ke kterým pak vymyslely krátký příběh. Po návratu z terénu došlo k prezentaci prací  a zhodnocení výsledků měření. I když počasí nebylo pro tato měření zrovna ideální, protože  bylinné patro  a spadlé stromy pokrýval sníh a tudíž výsledky byly mírně zkresleny, myslím, že se nám i tento nelehký úkol podařilo splnit. Za odměnu na nás čekal dobrý oběd.

Ekoprojekt č. 4 ,,STROMY“

24.listopad 2009

 

Ve středu 14. 10. 2009 jsme na naší škole přivítali  33 polských studentů s doprovodem na již čtvrté části Ekoprojektu Krkonoše, tentokrát zaměřeného na stromy. V aule jsme pozorně sledovali prezentaci pracovníka Knapu o historii a vývoji stromů, o lesnictví, ochraně lesa  druzích stromů a jejich významu. V zámeckém parku nám p. Václav Mikule ukázal skvosty tohoto parku jako např. liliovník tulipánokvětý, jeřáb krkonošský – krkonošský endemit, zmarličník japonský, který příjemně sladce voní a další. Pak následovala společná česko – polská skupinová práce, kde studenti doplňovali do pracovních listů nabyté vědomosti. Po obědě jsme odešli plnit další praktické úkoly, tentokrát v městském parku. Měřili a počítali jsme výšku a stáří stromu a objemovou hmotnost dřeva – vrtali jsme průřezovým vrtákem, měřili pásmem a využívali tak v praxi ze školy naučené vzorečky. Třešničkou na dortu  byla  soutěž v řezání pilou břichatkou. Jako při všech  akcích tohoto projektu nám nepřálo počasí, zima a sníh nám kladly nemalé překážky, ale i tentokrát se nám podařilo zvítězit.

Puťák na polské straně Krkonoš

24.listopad 2009

 

Heslo :,, Co tě nezabije, to tě posílí !“

Termín : 29.9. – 2.10.2009

Účastníci  : Monika Palečková, Romana Nedomová, Kamila Steklá, Martina Nejmanová, Stáňa Fričková, Jiří Dědek, Vojta Machek a doprovod . Eva Volfová a Václav Mikule (Krnap)

+ 8 polských studentů + dva pracovníci KPN

Zdoláno : přes 60 km rychlou chůzí  (občas běh)          

Počasí : mlha, mlha, déšť, vítr, mraky , druhý den i slunce, třetí den déšť, čtvrtý den  vítr,sněhové vločky, chvílemi i  pohoda  

Nejzajímavější místa : Mumlavský vodopád, Svinské kameny,chata pod Labskim Szczytem, vodopád Kamieńczyka (27m), Szklarska Poreba., Szrenica, Vysoké Kolo (1508m n m.), Sněžné jámy, Mužské a Dívčí kameny, schronisko Odrodzenia, Malý Šišák, Polední  kameny ( Slonecznik), Pielgrzymy, kary Wielkego a Malego Stawu, Samotnia, vyhořelá Bouda prince Jindřicha, Strzecha Akademicka (dříve Hamplova  bouda), Polana, Karpacz – Wang, Biely Jar, Luční bouda, Bucharova cesta,  Rennerova studánka, Kozí hřbety, Svatý Petr, Špindlerův Mlýn

Cíl : Poznat polskou část Krkonoš, dozvědět se něco z historie, geomorfologie, zoologie, botaniky, Krnapu  a KPN, prohloubit  vztahy mezi studenty, naučit se alespoň základní polská (česká) slovíčka, pracovat na tvorbě ekologického česko – polského slovníku, vytvořit  a prezentovat projekt z druhého dne putování.

Pocity : Na těle trochu chladno a mokro, záda bolí od těžkého batohu,  unavené nohy občas nějaký puchýř, v žaludku trochu kručí, ale uvnitř žár a touha objevovat další krásy Krkonoš !

Ekoprojekt Krkonoše pokračuje

13.říjen 2009


Druhé setkání v rámci projektu Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN bylo prvním skutečně pracovním. Třicetičlenné skupiny polských a českých studentů dorazily ve čtvrtek 4.6. do boudy Strzecha Akademicka poblíž Malého Stawu. Zde se studenti rozdělili do 5 skupin a vyrazili do terénu projít svoji trasu, vyplnit pracovní listy, dozvědět se více o zadaném tématu. Studenti řešili problematiku dědictví doby ledové, ptáky Krkonoš, krkonošské boudy, lavinové nebezpečí, naučné stezky atp. Večer pak měli čas na vypracování posterů o svých nových poznatcích.
Druhý den pak skupiny dvojjazyčně prezentovaly svá zjištění ostatním. Poté se všichni vydali na cestu domů – rozloučili jsme se pod Sněžkou, odkud polská strana vyrazila směr Karpacz, čeští studenti s pedagogickým doprovodem a pracovníky KRNAP pak přes Sněžku došli na Pomezní boudy, odkud je autobus odvezl domů.

Ekoprojekt Krkonoše

25.březen 2009

Projekt přeshraniční spolupráce
Název projektu: Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN
Reg. č. projektu:  CZ.3.22/3.1.00/08.00032
Vedoucí projektu: KRNAP
Partner projektu:  KPN

Spolupracující školy:
Gymnázium Vrchlabí
Zespol Szkol Ogólnoksztalcacych J. I. Sztaudyngera v Szklarskiej Porebie

Další partneři:
Projekt podpořen Evropským fondem pro rozvoj regionální v rámci  operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007 -  2013.
Projekt je realizován v rámci Euroregionu Glacensis.
Přeshraniční ekovýchovný projekt pro gymnaziální mládež má hned několik cílů :
 - upevnit spolupráci mezi OEV KRNAP a KPN
 - podpořit tvorbu nových ekovýchovných programů pro použití nejen v projektu
 - poskytnout kvalitní enviromentální výchovu pro 60 studentů účastnících se projektu
 - vybudovat adekvátní zázemí a materiální vybavení pro práci v OEV KRNAP a KPN

Webové adresy partnerů projektu :
www. krnap.cz         KRNAP
www. kpnmab.pl       KPN
www.gymvr.cz          Gymnázium Vrchlabí
www.zso-sklarska.com  Zespol Szkol Ogólnoksztalcacych J. I. Sztaudyngera   
www.euro-glacensis.cz Euroregion Glacensis
Harmonogram pořádaných akcí pořádaných v rámci projektu :

3.- 5.6.2009   „Geologie, geomorfologie“ PL
8.-12.7.2009 „Putovní tábor pro studenty“ PL (1. polovina měsíce, termín zatím orientační)
4.9.2009        „Návštěva české strany Krkonoš pro pracovníky KPN“ PL
7.9.2009        „Druhý život stromů (mrtvé dřevo)“ PL
20.10.2009    „Stromy“ CZ
I. 2010          “Zima v Krkonoších“ PL
II. 2010         „Péče o volně žijící, zejména poraněná zvířata“ CZ
III. 2010       “Myslivost z hlediska NP“ CZ
IV.10             „Den Země“ CZ
V. 2010          „Ptáci“ CZ
VI. 2010        „Hospodaření s odpady“ PL
VII. 2010       „Putovní tábor pro studenty“ CZ
IX. 2010        “Nevidomí objevují přírodu“ CZ
X. 2010          „Hospodaření s odpady“ CZ
XI. 2010        „Závěrečné hodnotící setkání společných aktivit“ CZ

Ekologický česko – polský projekt zahájen

20.březen 2009

Název projektu: Zlepšení přeshraniční spolupráce mezi KRNAPem a KPN
Skupina 30 studentů naší školy se zúčastnila 24.2.09 zahájení ekologického projektu ve Szklarskiej Porebie, kde byl projekt slavnostně podepsán zástupci KRNAPu a KPN a zároveň řediteli zúčastněných škol. Studenti vystoupili s krátkým kulturním programem. Tereza Čivrná, Honza Paulů, Kristýna Paulů a Mirek Mejznar rozezvučeli sál svými saxofony, děvčata předvedla veselou  pohybovou skladbu ,,Vánoce naruby“. Polští studenti  si  připravili krátké divadelní představení s názvem ,,Tri svinky“.
Po občerstvení se všichni přesunuli do Krkonošského centra ekologické výchovy KPN v Szklarskiej Porębie. Zde si prohlédli expozici Virtuální Krkonoše a prezentace o KRNAPu  a KPN. Po vypracování znalostního textu o ochraně krkonošské přírody obdrželi studenti trička a čepice s logy zúčastněných a podporujících organizací.

P2240085.JPG P2240114.JPG P2240162.JPG P2240127.JPG

Těšíme se na další setkání, které se uskuteční 3. – 5.6.09 tentokrát už v terénu na polské straně Krkonoš a bude se týkat geologie a geomorfologie.