Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 17.4.2018 od 16.30 hod. do 18.30 hod. v kmenových učebnách tříd.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ke vzdělávání ve střední škole jejíž činnost bude od 1. 7. 2018 vykonávat Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola.

Přihlášky zasílejte na adresu:

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586,

Komenského 586,

543 01 Vrchlabí

 

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor.       (79-41-K/41)

Počet přijímaných žáků: 30

Prospěch na základní škole.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat 50 bodů. Hodnoceny jsou tři poslední průměry (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku). Z nich bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 50 1,51 – 1,55 22,5
1,01 – 1,05 47,5 1,56 – 1,60 20
1,06 – 1,10 45 1,61 – 1,65 17,5
1,11 – 1,15 42,5 1,66 – 1,70 15
1,16 – 1,20 40 1,71 – 1,75 12,5
1,21 – 1,25 37,5 1,76 – 1,80 10
1,26 – 1,30 35 1,81 – 1,85 7,5
1,31 – 1,35 32,5 1,86 – 1,90 5
1,36 – 1,40 30 1,91 – 1,95 2,5
1,41 – 1,45 27,5 1,96 – 2,00 1
1,46 – 1,50 25 2,01 – 0

 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu (ne sportovní soutěže a výchovy), obdrží uchazeč bonifikaci podle tabulky. Započítává se nejvyšší umístění pouze z jedné soutěže nebo olympiády. Potvrzení o účasti nebo umístění je nutno doložit k přihlášce. Potvrzení může mít formu kopie diplomu, výsledkové listiny (obojí potvrzené ZŠ) nebo ho vystaví základní škola.

Umístění do 5. místa v okresním kole 3 body
4. – 7. místo v krajském kole 6 bodů
1. – 3. místo v krajském kole 10 bodů

Přijímací zkoušky

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci jednotné přijímací zkoušky. Za každý test maximum 50 bodů.

Celkové hodnocení.

 Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 160 bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

 1. lepší celkové hodnocení testů
 2. lepší hodnocení testu z matematiky
 3. lepší prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 4. lepší známka na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ v pořadí matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, dějepis.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

 

Kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor.    (79-41-K/81)

Počet přijímaných žáků: 30

Prospěch na základní škole.

Za prospěch ze základní školy může uchazeč získat 50 bodů. Hodnoceny jsou tři poslední průměry (1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku). Z nich bude vypočítán průměr a přiděleny body podle tabulky.

Dosažený průměr Body Dosažený průměr Body
1,00 50 1,37 – 1,39 24
1,01 – 1,03 48 1,40 – 1,42 22
1,04 – 1,06 46 1,43 – 1,45 20
1,07 – 1,09 44 1,46 – 1,48 18
1,10 – 1,12 42 1,49 – 1,51 16
1,13 – 1,15 40 1,52 – 1,54 14
1,16 – 1,18 38 1,55 – 1,57 12
1,19 – 1,21 36 1,58 – 1,60 10
1,22 – 1,24 34 1,61 – 1,63 8
1,25 – 1,27 32 1,64 – 1,66 6
1,28 – 1,30 30 1,67 – 1,69 4
1,31 – 1,33 28 1,70 – 1,72 2
1,34 – 1,36 26 1,73 – 1,75 1

 Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Za umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách, které obsahově souvisí se vzděláváním na gymnáziu, obdrží uchazeč bonifikaci 6 bodů (ne sportovní soutěže a výchovy). Započítává se nejvyšší umístění pouze z jedné soutěže nebo olympiády.

 

Přijímací zkouška.

Znalosti a dovednosti z matematiky a českého jazyka budou hodnoceny podle testů v rámci projektu MŠMT sestaveného firmou Cermat. Za každý test maximum 50 bodů.

 Celkové hodnocení.

 Celkové hodnocení je součet získaných bodů z prospěchu, vědomostních soutěží a hodnocení testů (max. 156 bodů). Na základě tohoto součtu je sestaveno pořadí. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria:

 1. lepší celkové hodnocení testů
 2. lepší hodnocení testu z matematiky
 3. lepší prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ
 4. lepší známka na vysvědčení z pololetí 5. ročníku ZŠ v pořadí

matematika, český jazyk, cizí jazyk.

Minimální počet bodů nutný ke splnění kritérií přijímací zkoušky je 50 bodů.

 

 1. 1. 2018 Mgr. Miroslav Šafránek

ředitel školy

Den otevřených dveří

Dne 17. 1. 2018 proběhne

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

při kterém si  uchazeči mohou prohlédnout areál školy a získat další informace  o přijímacím řízení a průběhu studia.

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna třída čtyřletého  studia (7941K/41) a jedna třída osmiletého studia (7941K/81).

Začátek ve 14:30  hod. v budově školy. Ukončení v 16:30 hod.

Účast rodičů vítána.

Své dotazy můžete psát na gymnasium@gymvr.cz

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy

Všeobecné informace o škole

Adresa Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 54301 Vrchlabí
Telefon 499 421584
Fax 499 421544
Datová schránka dkwzqby
IZO 060153245
REDIZO 600012891
IČO 60153245
e-mail gymnasium@gymvr.cz

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
Pondělí – pátek      07:15 – 09:45      13:15 – 14:00   (pro studenty)
Pondělí – pátek      08:00 – 11:30      12:00 – 14:00   (pro veřejnost)

ZVONĚNÍ: 1. 07:45 – 08:30 2. 08:40 – 09:25 3. 09:45 – 10:30 4. 10:40 – 11:25
5. 11:35 – 12:20 6. 12:30 – 13:15 7. 13:15 – 14:00 8. 14:00 – 14:45 9. 14:50 – 15:35

Maturitní okruhy 2017/18

Angličtina: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=3971
Biologie: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=1301
Český jazyk: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=3989
Francouzština: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=2231
Hudební výchova: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=1426
Chemie: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=135
Dějepis: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=146
Fyzika: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=1775
IVT: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=142
Matematika: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=113
Němčina: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=611
Výtvarná výchova: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=1441
ZSV: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=3973
Zeměpis: http://www.gymvr.cz/skola2/?p=1432

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny:

 • 1 třída 8-letého studia 7941K/81 (30 studentů)
 • 1 třída 4-letého studia 7941K/41 (30 studentů).

Konečné informace o organizaci přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. ledna 2017 na webových stránkách školy.
Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat do kanceláře gymnázia nebo zaslat poštou nejpozději do 1. 3. 2017
Potvrzení o zdravotním stavu nepožadujeme.
Miroslav Šafránek
ředitel školy