Nové Clubs v programu AA

V programu AA je možné se nyní zapsat do nových Clubs, aktivit vytvořených pro studenty, kteří mají zájem o umění, čtení knih, konverzaci v angličtině a španělštinu… níže jsou odkazy na vyučující, u kterých je v případě zájmu nutné se zapsat…

 

Monday – Art Club 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Tuesday – Book Club 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Tuesday – English Conversation Club 4:00-5:00(yvonne.crawford@americanacademy.com to RSVP)

Wednesday – Spanish 3:30 to 4:30 (If you are interested contact Ms. Nieves at Maria.Nieves@americanacademy.com to RSVP)

Americká akademie, šk. rok 2022–2023

Vážení rodiče, vážení studenti,

program Americké akademie na školní rok 2022–2023 představuje několik změn: jednoletý program přípravného kurzu bude probíhat víceméně stejným způsobem, jedná se o přípravu na systém práce, která čeká adepty anglického jazyka v průběhu případného následného čtyřletého studia.

Čtyřletý duální program nabízí vedle klasického studia na americký středoškolský diplom i možnost studovat v mírnějším tempu, se stejnými vyučujícími a se stejnou možností volby předmětů (i nově vytvořených zájmových kroužků); jde o možnost získat certifikát z daného (žákem vybraného) předmětu s menší objemovou i časovou náročností na žáka.

Ceny jednotlivých programů na následující školní rok jsou: Preparatory Course (žáci 3. A) – 10 000,- Kč, Duální program Certifikační (studenti 4. A a budoucí 1. B) 12 000,- Kč a Duální program High School Diploma (studenti 4.A a budoucí 1.B) 15 000,- Kč.

Do programu bylo možné se přihlásit u koordinátora AA při škole (Vrchlabí – Jaroslav Bareš, Hostinné – Zuzana Kočová) s vyplněnou přihláškou (viz odkaz níže) do 17. června 2022.

Pro studenty budoucí 1. B platí tato možnost až do konce září.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na školní koordinátory, či přímo na centrálu Americké akademie v Praze – www.americanacademy.com

DP_Prihlaska ke studiu

American Academy — položka na stránkách školy

Vážení studenti, vážení rodiče,

zprávy a novinky týkající se American Academy jsem doposud řešil buď přes Komens nebo přes Chat v Teamsech. Nicméně se zdá, že Teamsy přestávají být aktuální, protože řada studentů si tuto aplikaci po ukončení covid online výuky smazala.

Na hlavní chodbě jsem umístil nástěnku s programem AA na školní rok 2022—2023. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit v době koordinační hodiny (středy od 14.00 do 14.45 v uč. 26), nebo kdykoliv během dne ve škole.

Nechal jsem vytvořit položku American Academy v oddílu Pro studenty, kam budu psát zprávy a oznámení pro studenty AA, či jejich rodiče, popř. zájemce o studium.

Program Americké akademie na školní rok 2022–2023

Vážení rodiče, vážení studenti,

program Americké akademie na školní rok 2022–2023 představuje několik změn: jednoletý program přípravného kurzu (Preparatory Course – pro současné žáky 3. A) bude probíhat víceméně stejným způsobem, jedná se o přípravu na systém práce, která čeká adepty anglického jazyka v průběhu případného následného čtyřletého studia.

Čtyřletý duální program nabízí vedle klasického studia na americký středoškolský diplom i možnost studovat v mírnějším tempu, se stejnými vyučujícími a se stejnou možností volby předmětů (i nově vytvořených zájmových kroužků); jde o možnost získat certifikát z daného (žákem vybraného) předmětu s menší objemovou i časovou náročností na žáka.

Ceny jednotlivých programů na následující školní rok jsou: Preparatory Course (žáci 3. A) – 10 000,- Kč, Duální program Certifikační (studenti 4. A a budoucí 1. B) 12 000,- Kč a Duální program High School Diploma (studenti 4.A a budoucí 1.B) 15 000,- Kč.

Do programu je možné se přihlásit u koordinátora AA při škole (Vrchlabí – Jaroslav Bareš, Hostinné – Zuzana Kočová) s vyplněnou přihláškou (viz odkaz níže) do 17. června 2022. Studenti budoucí 1. B mají tuto možnost až do konce září.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na školní koordinátory, či přímo na centrálu Americké akademie v Praze – www.americanacademy.com

DP_Prihlaska ke studiu

 

První pololetí s programem Americké akademie

Máme za sebou první pololetí s duálním programem Americké akademie, který umožňuje studentům získání amerického středoškolského diplomu v průběhu studia na našem gymnáziu. Jde o program distanční, kdy si každý student volí svoji pracovní dobu a tempo sám, stejně tak i předmět, či předměty, kterým by se třeba v budoucnosti chtěl věnovat.

Po prvním pololetí vykazují studenti velmi slibné výsledky; toto studium, které se stoprocentně odehrává pouze v anglickém jazyce je velmi náročné jak na čas, tak na osobní motivaci a snahu každého, kdo si tento program zvolil. Nicméně se zdá, že krok směrem ke spolupráci s tímto zajímavým partnerem – a v tomto směru musím zmínit i místní partnery sponzory (Kablo a Škoda) – byl správný a do budoucna rozšíří jak nabídku vzdělání na našem gymnáziu, tak možnosti každého zapojeného jednotlivce vzhledem k jeho budoucímu výběru povolání.

Program bude i nadále probíhat a je možné jej absolvovat jak v posledním ročníku menšího gymnázia (přípravný ročník, kdy se studuje pouze angličtina), tak na vyšším stupni, kde se duální program realizuje v plné šíři po dobu čtyř let.