Pedagogický sbor 2022/23

Vedení školy:

.
Mgr. Vlášek Martin
Funkce: ředitel
Zkratka: Vl. Tel: 739 079 778
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email: vlasek@gymvr.cz
.
Rychtr.jpg
Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele
Aprobace: M, TV
Zkratka: Ry. Tel: 732 284 199
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: rychtrl@gymvr.cz

Výchovný poradce:

.
nyvltova
Mgr. Nývltová Jaroslava
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Hv, Rj
Zkratka: Ný. Tel: 604 447 226
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Email: nyvltova@gymvr.cz

Učitelé (abecedně):

   
.
Krejci
Mgr. Beránek Petr
Funkce: učitel
Aprobace: Čj, Z
Zkratka: Be
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email: beranekp@gymvr.cz
.
blazek2.jpg
Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, metodik a koordinátor ICT
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.47
Email: blazek@gymvr.cz
.
Mgr. Bobovský Marek
Funkce: učitel
Aprobace: D, Z
Zkratka: Bo
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 5. A
Email: bobovskm@gymvr.cz
.
Brozova.jpg
Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D, Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: brozovah@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Cermanová Dita
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj
Zkratka: Ce
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: cermanod@gymvr.cz
.
girl-512
Ing. Červinková Martina
Funkce: učitelka
Aprobace: M, F
Zkratka: Če
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: cervinko@gymvr.cz
.
zd2.jpg
Mgr. Devátá Zuzana
Funkce: učitelka
Aprobace: Nj, Ov
Zkratka: De
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Třídní učitel: 6. A
Email: devataz@gymvr.cz
.
VH
Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel, předseda komise MFI
Aprobace: M, F
Zkratka:
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 2. A
Email: hanusv@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Havlíček Pavel
Funkce:
učitel
Aprobace: TV
Zkratka: Hv
Pracoviště: kabinet TV přízemí u hlavního vchodu č.d. 2
Email: havlicep@gymvr.cz
.
girl-512
Dis. Jarešová Iva
Funkce: učitel
Aprobace: Aj
Zkratka: Ja
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d. 4
Email: jaresovi@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Kejhová Zdenka
Funkce: učitel
Aprobace: Šp
Zkratka: Kj
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d. 4
Email: kejhovaz@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Kletvík Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Dě, Aj
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet ve východní věži č.d. 58/49 “I AM THE ONE WHO KNOKS”
Email: kletvikj@gymvr.cz
.
Kosackova
Mgr. Kosáčková Jana
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, Nj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: kosackov@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Krejčí Jan
Funkce: učitel
Aprobace: M, Čj
Zkratka: Kr
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 8. A
Email: krejcij@gymvr.cz
.
Maria Ignacia Gomara Acuña
Funkce: učitelka
Aprobace: Šj
Zkratka: Go
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
.
girl-512
PhDr. Mgr. Macháčková Radka
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet ve východní věži č.d. 58/49 “I AM THE ONE WHO KNOKS”
Email: machacko@gymvr.cz
.
Nova
Mgr. Nová Martina Ph.D.
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: No
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 1. B
Email: novam@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Nýdrlová Jana
Funkce:
učitelka (na MD)
Aprobace: Aj, Bi
Zkratka: Nd
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: nydrlovj@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Pavlasová Zuzana
Funkce: učitel
Aprobace: Fy, M
Zkratka: Pa
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Email: pavlasov@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Pokorná Barbora
Funkce: učitel
Aprobace: Čj, Vv,
Zkratka: Po
Pracoviště: ateliér v přízemí západního křídla
Email: pokornab@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Rychtrová Veronika
Funkce: učitelka, předsedkyně rady školy
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 4. A
Email: rychtrov@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Schubertová Jarmila
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj, Vv,
Zkratka: Sch
Pracoviště: ateliér v přízemí západního křídla
Email: schubert@gymvr.cz
.
Sykorova.jpg
Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 2. B
Email: sykorovj@gymvr.cz
.
safranek.jpg
Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: učitel
Aprobace: M, F
Zkratka: Šf
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: safranek@gymvr.cz
.
girl-512
Ing. Petra Šedivá
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, IVT
Zkratka: Še
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Třídní učitel: 3. A
Email: sedivap@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Štolfová Lucie
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj, Fj
Zkratka: Št
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email: stolfovl@gymvr.cz
.
Trejbalova
Mgr. Trejbalová Radka
Funkce: učitelka, školní metodička prevence
Aprobace: Čj, Nj
Zkratka: Tr
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Třídní učitel: 1. A
Email: trejbalr@gymvr.cz
.
Volfova.jpg
Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd, koordinátorka enviromentální výchovy
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 4. B
Email: volfovae@gymvr.cz
.
Zábrodská Vendula
Mgr. Zábrodská Vendula
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj, Fj
Zkratka: Zb
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 7. A
Email: zabrod@gymvr.cz
.

Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel, předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj, On (Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 2. B
Email: zaplatil@gymvr.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

.
Jiranova.jpg
Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1. patro
Tel: 601 364734
Email: jiranova@gymvr.cz
.
Vancl Aleš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna