Vyhlašujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

Všichni, kteří stále přemýšlejí o tom, kam na střední, se mohou přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek. V maturitním oboru čtyřletého gymnázia nabízíme 11 míst, v oboru osmiletého gymnázia jedno místo. Ve druhém kole se žádné testy nekonají, využijí se výsledky z prvního kola.

Kritéria čtyřleté gymnázium

Kritéria osmileté gymnázium

20. 5. 2024

Luděk Rychtr 

Přijímačky nanečisto

Všichni uchazeči čtyřletého oboru, kteří mají v prvním kole přijímacího řízení naši školu na prvním místě, si mohou u nás ve škole zkusit napsat cvičný test z českého jazyka a z matematiky. Mohou tak zakusit atmosféru přijímacího řízení nanečisto. Termín pro uchazeče na čtyřletý obor je 6. 3. 2024 ve 14 hodin v budově gymnázia Komenského 586. S sebou nechť uchazeči mají psací a rýsovací potřeby. Přihlášky k přijímačkám nanečisto prosím posílejte do 5. 3. 2024 na e-mail rychtrl@gymvr.cz, do předmětu napište “Přijímačky nanečisto – příjmení a jméno žáka”.

Luděk Rychtr, zástupce ředitele

Pedagogický sbor 2022/23

Vedení školy:

.
Mgr. Vlášek Martin
Funkce: ředitel
Zkratka: Vl. Tel: 739 079 778
Pracoviště: ředitelna 1. patro
Email: vlasek@gymvr.cz
.
Rychtr.jpg
Mgr. Rychtr Luděk
Funkce: zástupce ředitele
Aprobace: M, TV
Zkratka: Ry. Tel: 732 284 199
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: rychtrl@gymvr.cz

Výchovný poradce:

.
nyvltova
Mgr. Nývltová Jaroslava
Funkce: učitelka, výchovná poradkyně
Aprobace: Hv, Rj
Zkratka: Ný. Tel: 604 447 226
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Email: nyvltova@gymvr.cz

Učitelé (abecedně):

   
.
Krejci
Mgr. Beránek Petr
Funkce: učitel
Aprobace: Čj, Z
Zkratka: Be
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email: beranekp@gymvr.cz
.
blazek2.jpg
Ing. Blažek Radomír
Funkce: učitel, metodik a koordinátor ICT
Aprobace: IVT
Zkratka: Bl
Pracoviště: kabinet 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.47
Email: blazek@gymvr.cz
.
Mgr. Bobovský Marek
Funkce: učitel
Aprobace: D, Z
Zkratka: Bo
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 5. A
Email: bobovskm@gymvr.cz
.
Brozova.jpg
Mgr. Brožová Hana
Funkce: učitelka
Aprobace: D, Aj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: brozovah@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Cermanová Dita
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj
Zkratka: Ce
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: cermanod@gymvr.cz
.
girl-512
Ing. Červinková Martina
Funkce: učitelka
Aprobace: M, F
Zkratka: Če
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: cervinko@gymvr.cz
.
zd2.jpg
Mgr. Devátá Zuzana
Funkce: učitelka
Aprobace: Nj, Ov
Zkratka: De
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Třídní učitel: 6. A
Email: devataz@gymvr.cz
.
VH
Mgr. Hanuš Vladimír
Funkce:
učitel, předseda komise MFI
Aprobace: M, F
Zkratka:
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 2. A
Email: hanusv@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Havlíček Pavel
Funkce:
učitel
Aprobace: TV
Zkratka: Hv
Pracoviště: kabinet TV přízemí u hlavního vchodu č.d. 2
Email: havlicep@gymvr.cz
.
girl-512
Dis. Jarešová Iva
Funkce: učitel
Aprobace: Aj
Zkratka: Ja
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d. 4
Email: jaresovi@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Kejhová Zdenka
Funkce: učitel
Aprobace: Šp
Zkratka: Kj
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d. 4
Email: kejhovaz@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Kletvík Jan
Funkce: učitel
Aprobace: Dě, Aj
Zkratka: Kl
Pracoviště: kabinet ve východní věži č.d. 58/49 “I AM THE ONE WHO KNOKS”
Email: kletvikj@gymvr.cz
.
Kosackova
Mgr. Kosáčková Jana
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, Nj
Zkratka:
Pracoviště: kabinet 2. patro u západního schodiště
Email: kosackov@gymvr.cz
.
Krejci
Mgr. Krejčí Jan
Funkce: učitel
Aprobace: M, Čj
Zkratka: Kr
Pracoviště: kabinet fyziky přízemí u západního schodiště č.d.11
Třídní učitel: 8. A
Email: krejcij@gymvr.cz
.
Maria Ignacia Gomara Acuña
Funkce: učitelka
Aprobace: Šj
Zkratka: Go
Pracoviště: kabinet anglického jazyka 2. patro nad hlavním schodištěm č.d.49
.
girl-512
PhDr. Mgr. Macháčková Radka
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, D
Zkratka:
Pracoviště: kabinet ve východní věži č.d. 58/49 “I AM THE ONE WHO KNOKS”
Email: machacko@gymvr.cz
.
Nova
Mgr. Nová Martina Ph.D.
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka: No
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 1. B
Email: novam@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Nýdrlová Jana
Funkce:
učitelka (na MD)
Aprobace: Aj, Bi
Zkratka: Nd
Pracoviště: kabinet u západního schodiště mezi přízemím a 1. patrem č.d.21
Email: nydrlovj@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Pavlasová Zuzana
Funkce: učitel
Aprobace: Fy, M
Zkratka: Pa
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Email: pavlasov@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Pokorná Barbora
Funkce: učitel
Aprobace: Čj, Vv,
Zkratka: Po
Pracoviště: ateliér v přízemí západního křídla
Email: pokornab@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Rychtrová Veronika
Funkce: učitelka, předsedkyně rady školy
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 4. A
Email: rychtrov@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Schubertová Jarmila
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj, Vv,
Zkratka: Sch
Pracoviště: ateliér v přízemí západního křídla
Email: schubert@gymvr.cz
.
Sykorova.jpg
Mgr. Sýkorová Jitka
Funkce: učitelka
Aprobace: Bi, Ch
Zkratka:
Pracoviště: kabinet chemie 1. patro u západního schodiště č.d.23
Třídní učitel: 2. B
Email: sykorovj@gymvr.cz
.
safranek.jpg
Mgr. Šafránek Miroslav
Funkce: učitel
Aprobace: M, F
Zkratka: Šf
Pracoviště: kancelář zástupce ředitele 1. patro
Email: safranek@gymvr.cz
.
girl-512
Ing. Petra Šedivá
Funkce: učitelka
Aprobace: Aj, IVT
Zkratka: Še
Pracoviště: kabinet v přízemí u hlavního vchodu č.d.4
Třídní učitel: 3. A
Email: sedivap@gymvr.cz
.
girl-512
Mgr. Štolfová Lucie
Funkce: učitelka
Aprobace: Čj, Fj
Zkratka: Št
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Email: stolfovl@gymvr.cz
.
Trejbalova
Mgr. Trejbalová Radka
Funkce: učitelka, školní metodička prevence
Aprobace: Čj, Nj
Zkratka: Tr
Pracoviště: kabinet německého jazyka přízemí u hlavního vchodu č.d.20
Třídní učitel: 1. A
Email: trejbalr@gymvr.cz
.
Volfova.jpg
Mgr. Volfová Eva
Funkce: učitelka, předsedkyně komise přírodních věd, koordinátorka enviromentální výchovy
Aprobace: Bi, Tv
Zkratka:
Pracoviště: kabinet biologie přízemí jižní křídlo č.d.79
Třídní učitel: 4. B
Email: volfovae@gymvr.cz
.
Zábrodská Vendula
Mgr. Zábrodská Vendula
Funkce:
učitelka
Aprobace: Čj, Fj
Zkratka: Zb
Pracoviště: kabinet přízemí pod západním schodištěm č.d.16
Třídní učitel: 7. A
Email: zabrod@gymvr.cz
.

Mgr. Zaplatílek Ladislav
Funkce: učitel, předseda společenskovědní komise
Aprobace: Čj, On (Zsv)
Zkratka: Zp
Pracoviště: kabinet 1. patro u hlavního schodiště č.d. 61
Třídní učitel: 2. B
Email: zaplatil@gymvr.cz

Nepedagogičtí pracovníci:

.
Jiranova.jpg
Jiranová Monika
Funkce:
hospodářka školy
Pracoviště: kancelář školy 1. patro
Tel: 601 364734
Email: jiranova@gymvr.cz
.
Vancl Aleš
Funkce: školník
Pracoviště: dílna

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků osmiletého oboru gymnázia

Vážení rodiče budoucích primánů,

zveme Vás na informační schůzku, která se bude konat v úterý 20. 6. 2023 v 16 hodin v budově gymnázia, Komenského 586, Vrchlabí. Budoucí třídní vyučující paní Radka Trejbalová Vám podá veškeré informace týkající se zahájení a průběhu studia Vašich dětí.

Těšíme se na Vás, Luděk Rychtr, zástupce ředitele

 

Výsledky přijímacího řízení 2023

Pokud již víte, že o studium na Krkonošském gymnáziu nemáte zájem, sdělte nám tuto informaci na tel. 499 421 584 nebo 601 364 734.

V následujících odkazech naleznete seznamy s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Do deseti pracovních dnů (do 16. 5. 2023) od zveřejnění tohoto seznamu (28. 4. 2023) musí přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče potvrdit zájem o vzdělávání na naší škole doručením zápisového lístku (ten uchazeči získají na své základní škole). Zápisový lístek je možno uplatnit pouze jednou. Nelze jej vzít zpět. Výjimkou je situace, kdy jiná škola vyhoví odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Pak je možno zápisový lístek ze školy, kam byl umístěn, vzít zpět a přemístit tam, kde byl uchazeč přijat v rámci tohoto odvolání. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na naší škole v 1. kole přijímacího řízení odesláno poštou do vlastních rukou. Nepřijatí uchazeči nebo zákonní zástupci nepřijatých uchazečů pro nedostačující kapacitu oboru mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, a to ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy. Pokud uchazečův zájem o studium na naší škole trvá, odvolání doporučujeme podat.


Výsledky přijímacího řízení do osmiletého oboru

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru


Vzor odvolání pro osmiletý obor

Vzor odvolání pro čtyřletý obor

 

Dne 28. 4. 2023, Luděk Rychtr, zástupce ředitele školy

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Krkonošského gymnázia – pracoviště Vrchlabí, které se budou konat v úterý 15.11.2022 od 16.30 hod. do 18.30 hod. Úvodních 15 minut budou mít v kmenových učebnách třídní učitelé, poté mohou rodiče navštívit jednotlivé pedagogy dle rozpisu. Rodiče žáků maturitních ročníků budou nejprve od 16:15 hod. v aule informováni o maturitní zkoušce a přihlašování na vysoké školy.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Martin Vlášek,  ředitel školy

 

Všeobecné informace o škole

Adresa Krkonošské gymnázium a SOŠ, Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
Telefon 499 421 584, 601 364 734
Fax 499 421 544
Datová schránka dkwzqby
IZO 060153245
REDIZO 600012891
IČO 60153245
e-mail gymnasium@gymvr.cz

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY
Pondělí – pátek      07:30 – 07:45      09:25 – 9:45     11:25 – 11:35 (pro studenty)
Pondělí – pátek      08:00 – 11:30      12:00 – 14:00   (pro veřejnost)

ZVONĚNÍ: 1. 07:45 – 08:30 2. 08:40 – 09:25 3. 09:45 – 10:30 4. 10:40 – 11:25
5. 11:35 – 12:20 6. 12:30 – 13:15 7. 13:15 – 14:00 8. 14:00 – 14:45 9. 14:50 – 15:35

Strategické cíle školy

 • Vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky a zaměstnance
 • Postupné zavádění formativního přístupu ke vzdělávání
 • Podpora jazykového vzdělávání (Erasmus+, program American Academy, nabídka jazykových kurzů k získání certifikátů (FCE), zahraniční zájezdy a výměnné vzdělávací pobyty žáků a pedagogů)
 • Zavádění inovativní forem vyučování (projektové vyučování, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe, sdílení zkušeností, stínování, kolegiální sdílení)
 • Evaluace školy (dotazníky – žáci, zaměstnanci, rodiče, absolventi, veřejnost), hospitační činnost, srovnávací testy
 • Podpora aktivit a tvůrčího myšlení žáků, individuální přístup (zapojení do DoFe)
 • Funkční systém inkluzivního vzdělávání (sociální rovnost, systém podpory pro žáky se SVP, systém vzdělávání nadaných a talentovaných žáků)
 • Podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování žáků i zaměstnanců školy, probouzení/zvyšování zájmu o životní prostředí a způsoby, jak s ním šetrněji nakládat
 • Systematická práce se zaměstnanci (DVPP, činnost předmětových komisí, pravidelné porady, nastavený systém odměňování, poradní sbory vedení školy), podpora jazykových kompetencí pedagogů, modernizace zázemí zaměstnanců
 • Revize ŠVP (ICT do výuky, programování)
 • Podpora kulturních a sportovních aktivit (budování vztahu k regionu, účast v soutěžích, pořádání soutěží, projekty)
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů (+Polsko, Slovensko)
 • Prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ v regionu, podpora firem škole
 • Budování atraktivní tváře školy, vztahu žáků, rodičů i veřejnosti ke škole (komunitní setkávání, projektové dny, DOD, besedy s absolventy, zaměstnavateli atd.)
 • Zajištění školního psychologa a speciálního pedagoga

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

škola začne 1. září v 7:45 v kmenových učebnách. Nejprve proběhne testování na Covid. Žáci, kteří budou mít s sebou potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci během posledních 180 dní nebo oficiální potvrzení o negativním testu, se testovat nemusí.

Otestované děti poté nemusí nosit roušku v prostorách své třídy. Ve společných prostorách roušku nosit musí. Žáci vyššího gymnázia nosí respirátor.

Pokud někdo odmítá testování, nemusí své dítě nechat otestovat. V tomto případě je potřeba napsat písemné prohlášení, ve kterém zákonní zástupci potvrdí, že dítě se nemá ve škole testovat. Dítě, které nebude otestované, však musí nosit roušku celý den bez výjimek.

Všichni žáci by s sebou první den měli mít přezůvky a zámek ke skříňce, případně psací potřeby.

Hezký zbytek prázdnin, Luděk Rychtr

Informace pro žáky prvních ročníků a jejich rodiče

Zevrubné informace o zahájení studia jsou v následujících odkazech. Přijati jsou všichni žáci, kteří nám odevzdali zápisový lístek.

V pondělí 31. 8. se ve 16:00 uskuteční schůzka rodičů žáků budoucího prvního ročníku osmiletého gymnázia ve Vrchlabí. Rodiče budou podrobněji seznámeni s podmínkami a průběhem  studia. Žáci prvního ročníku čtyřletého studia obdrží všechny potřebné informace prvního září.

Základní pokyny
Přihláška na obědy
Pokyny-ISIC
Žádost o ISIC