Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků osmiletého gymnázia – pracoviště Vrchlabí

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků primy na pracovišti ve Vrchlabí se uskuteční ve středu 12.6.2019 od 15:30 hodin v přízemí budovy – Komenského 586, Vrchlabí. Hlavními tématy budou obsah a organizace výuky. Dalšími pak možnost navštěvování kroužků, stravování, odpovědi na dotazy rodičů.

Dne 23.5.2019                                                                       Luděk Rychtr, zástupce ředitele

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení

V následujících odkazech naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Výsledky čtyřletého oboru

Výsledky osmiletého oboru

 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout 3.5 od 8:00 do 10:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Teprve po obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání. Formulář odvolání bude přiložen k rozhodnutí.

 

Dne 30.4.2019                                                       Luděk Rychtr, zástupce ředitele školy

 

Maturitní termíny

Důležité termíny:

3. 12.                   Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

19. 12.                 Ředitel školy nejpozději předá žákovi výpis z přihlášky k MZ (žáci podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených).

2. 1.                      Žáci se mohou začít registrovat na Výsledkový portál žáka.

15. 1.                    MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

1. 3.                      Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

3. – 4. 4.               Konání profilových písemných prací z cizích jazyků

10. – 11. 4.           Konání písemných prací SČ MZ.

2. – 10. 5.             Konání didaktických testů SČ MZ a výběrové zkoušky MA+.

 

Mgr. Luděk Rychtr
zástupce ředitele

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

na doplnění 5 volných míst do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v úterý 5. června 2018 od 8:30 hodin v budově školy.

Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 30. května 2018 do 13 hodin.

Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději ve středu 6.června 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

 

Miroslav Šafránek, ředitel školy