Ošetřovné na dítě do 13 let

Pokud bude ve středu 25.3.2020 schváleno čerpání náhrady za ošetřovné pro děti do 13 let, bude škola formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě zasílat zájemcům pouze elektronicky. Stačí poslat e-mail na gymnasium@gymvr.cz, kde uvedete jméno, příjmení a datum narození žáka a od kdy požadujete ošetřovné. Žadost pošleme na daný e-mail.

Luděk Rychtr, zástupce ředitele

Žákovské samostudium 2

Dobrý den, milí žáci,

doufáme, že jste všichni v pořádku.

Připomínáme, že je vaší povinností komunikovat s vyučujícími prostřednictvím Komens (hlavní komunikační kanál) a vámi uvedených emailových adres. Žáky, kteří ještě nereagovali na žádnou zprávu, vyzývám, aby se nejdéle v úterý 17.3.2020 ozvali svým třídním učitelům a potvrdili, že spojení funguje.
Pokud vám chybí vaše žákovské přihlašovací údaje, kontaktujte Mgr. Luďka Rychtra (rychtrl@gymvr.cz) a požádejte o změnu přístupových údajů .

Práci zadanou učiteli jste povinni plnit. Hodnocení každé práce je na jednotlivých vyučujících. Učitelé vždy stanoví termín, do kdy musíte práci poslat zpět  a zda budou práci známkovat. Pokud nepošlete takovou práci v daném termínu, budete hodnoceni nedostatečně.

Víme, že spousta z vás reaguje rychle a zodpovědně plní své povinnosti. Těm děkujeme. Ostatní žádáme, aby se zapojili.

Opatrujte se.

Mgr. Martin Vlášek a Mgr. Luděk Rychtr

Žákovské samostudium

Vážení žáci,

vzhledem k tomu, že výuka nyní probíhá distanční formou, tj. prostřednictvím Komens a Moodle, je nezbytné, abyste všichni používali denně tyto komunikační kanály. Kdo z vás postrádá heslo do Bakalářů, pošlete mi mailem žádost o nové heslo. Obratem vám ho pošlu mailem zpět.

Luděk Rychtr

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Krkonošského gymnázia – pracoviště Vrchlabí, které se budou konat v úterý 12.11.2019 od 16.30 hod. do 18.30 hod. Úvodních 20 – 30 minut budou mít v kmenových učebnách třídní učitelé, poté mohou rodiče navštívit jednotlivé pedagogy dle rozpisu. Rodiče žáků maturitních ročníků budou nejprve v aule informováni o maturitní zkoušce a přihlašování na vysoké školy.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Martin Vlášek,  ředitel školy

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků osmiletého gymnázia – pracoviště Vrchlabí

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků primy na pracovišti ve Vrchlabí se uskuteční ve středu 12.6.2019 od 15:30 hodin v přízemí budovy – Komenského 586, Vrchlabí. Hlavními tématy budou obsah a organizace výuky. Dalšími pak možnost navštěvování kroužků, stravování, odpovědi na dotazy rodičů.

Dne 23.5.2019                                                                       Luděk Rychtr, zástupce ředitele

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení

V následujících odkazech naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Výsledky čtyřletého oboru

Výsledky osmiletého oboru

 

Rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout 3.5 od 8:00 do 10:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Teprve po obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání. Formulář odvolání bude přiložen k rozhodnutí.

 

Dne 30.4.2019                                                       Luděk Rychtr, zástupce ředitele školy

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

na doplnění 5 volných míst do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v úterý 5. června 2018 od 8:30 hodin v budově školy.

Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 30. května 2018 do 13 hodin.

Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději ve středu 6.června 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

 

Miroslav Šafránek, ředitel školy