Druhé kolo přijímacího řízení do osmiletého oboru

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče ze 6. ročníku ZŠ
na doplnění 1 volného místa do osmiletého gymnázia (obor 79-41-K/81 Gymnázium).
Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu ze čtvrté a páté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka zadávané ředitelem školy. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v pondělí 24. září 2018 od 8:30 hodin v budově školy.
Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám.
Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do čtvrtka 20. září 2018 do 13 hodin.
Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději v úterý 25. září 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

Druhé kolo přijímacího řízení

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ

na doplnění 5 volných míst do čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Kritéria přijímacího řízení budou stejná jako v 1. kole, uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu z osmé a deváté třídy, umístění v soutěžích a olympiádách a výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Přesná kritéria najdete na stránkách školy v položce Chci studovat, Informace o studiu. Uchazeči budou konat písemnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka a literatury v úterý 5. června 2018 od 8:30 hodin v budově školy.

Ve vyplněné, podepsané a potvrzené přihlášce ke vzdělávání, prosím, nezapomeňte uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám. Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Přihlášky s případnými přílohami zasílejte doporučeným dopisem na adresu školy (Gymnázium Vrchlabí, Komenského 586, 543 01, Vrchlabí) nebo odevzdejte osobně v kanceláři školy nejpozději do středy 30. května 2018 do 13 hodin.

Výsledky tohoto 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny na tomto místě a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy nejpozději ve středu 6.června 2018 (bude uvedeno č. j. uchazeče, které najdete v pozvánce k přijímací zkoušce, s pořadím a bodovým hodnocením).

 

Miroslav Šafránek, ředitel školy