Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky Gymnázia Vrchlabí, které se budou konat v úterý 21.11.2017 od 16.30 hod. do 18.00 hod. v kmenových učebnách tříd. Součástí programu budou i volby do třetiny Školské rady Gymnázia Vrchlabí volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

Ing. Věra Mejsnarová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Miroslav Šafránek,  ředitel školy