Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Pracoviště Vrchlabí

Výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Nývltová

Konzultační hodiny: Středa 7.25 – 7.40 a 9.25 – 9.40, Pátek 9.25 – 9.45,

ostatní po domluvě

Kontakt: tel: 499 421 584

mail: nyvltova@gymvr.cz

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Náplň práce výchovného poradce:
Celý příspěvek