2. kolo přijímacího řízení v Hostinném

V Hostinném doplňujeme primu a kvintu gymnázia a vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor sociální činnost a učební obor ošetřovatel. Informace na www.gymhost.cz

Přihlášky posílejte na adresu Krkonošské gymnázium a SOŠ, Horská 309, 543 71 Hostinné. Pro informace volejte na 739079778.

Informace k přijímacímu řízení

Kritéria přijímacího řízení 2022/2023:

(pro žáky nastupující do prvních ročníků ve školním roce 2023/2024)


Místo vzdělávání Vrchlabí:

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia


Místo vzdělávání Hostinné:

Kritéria přijímacího řízení do kvinty gymnázia (přijetí do vyššího ročníku)


Formulář přihlášky


Vzor přihlášky pro 8leté gymnázium, pokud se uchazeč hlásí na obě naše místa vzdělávání (Vrchlabí i Hostinné)


Celý příspěvek