Na pracoviště v Hostinném vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

Šanci studovat na naší škole nabízíme na pracovišti v Hostinném. Uchazeče z 9. tříd ZŠ přijímáme do kvinty gymnázia. 2. kolo vyhlašujeme pro maturitní obor Sociální činnost i učební obor Ošetřovatel. Do obou oborů se ve 2. kole nekonají přijímací zkoušky. Pokud nebude naplněna kapacita primy osmiletého gymnázia, budeme vyhlašovat 2. kolo i pro žáky z 5. tříd ZŠ. Podmínky přijetí naleznete na www.gymhost.cz. Informace obdržíte na tel: 739 079 778.

Účast ostatních žáků při ústní maturitě

I v době opatření a omezení zůstala ústní část maturit zkouškou veřejnou. Z bezpečnostních a organizačních důvodů však účast žáků nižších ročníků při ústní části maturitní zkoušky nedoporučujeme!!! Vstup do budovy bude po předchozí domluvě umožněn pouze žákům 3. ročníků (7.A a 3.B), kteří budou do třídy vpuštěni ve společenském oblečení, v omezeném počtu a za předepsaných bezpečnostních podmínek (ochranné pomůcky, čestné prohlášení, atd).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Červnový harmonogram

V termínech 10. – 12. 6. a 22. – 25. 6. 2020 bude na pracovišti ve Vrchlabí možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol a středních škol (formu a harmonogram upřesníme). Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 vyhlašuji volné dny pro žáky (ředitelské volno). Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. 6. 2020 (formu upřesníme podle situace).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Hodnocení výsledků ve 2. pololetí

Vyhlášku stanovující hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete ZDE.

Pro hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 je pro všechny žáky zásadní § 1 Hodnocení žáků:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Naše škola chápe možné rozdíly v podmínkách vzdělávání jednotlivých žáků a v hodnocení zohlední mimořádnou situaci. Budeme se držet vydané vyhlášky, přihlédneme k dosavadním výsledkům žáků a neuplatníme všechna pravidla hodnocení vyplývajících ze školního řádu. Termín a postup předávání vysvědčení upřesníme.

Pro hodnocení maturantů je důležitý § 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku:

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

Maturity by měly být zahájeny 1. 6. 2020, svatý týden nebude. Od 11. do 29. 5. mají maturanti možnost konzultací z maturitních předmětů (harmonogram bude upřesněn). Výuka v nematuritních předmětech bude ukončena 30. 4. 2020. Vysvědčení za poslední ročník bude maturantům předáno v týdnu 25. – 29. 5. 2020.

Při postupném uvolňování výuky půjdou první do školy maturanti

V pondělí 11. května 2020 se pro žáky opět otevřou dveře školy. Budou však otevřeny pouze pro maturanty, kteří mohou využít bloky konzultací z maturitních předmětů (rozpis bude upřesněn). Ostatní žáci školy se do školy vrátí nejdříve v červnu, a to s největší pravděpodobností pouze formou konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Sledujte stránky a zprávy v systému Komens.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Poděkování

Vážení,

všichni jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo nečekal a na kterou jsme se nikdy nepřipravovali. Je to nezvyklé pro nás pro všechny, a tak bych Vám všem chtěl poděkovat za práci, kterou odvádíte, a za píli, zodpovědnost a trpělivost, se kterou přistupujete k daným povinnostem.

Přeji Vám pevné zdraví

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Zákaz přítomnosti žáků ve škole

Od středy 11. března nejdou až do odvolání žáci do školy

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě se vláda rozhodla k dalším mimořádným opatřením. S účinností od 11. března se do odvolání zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Sledujte internetové stránky školy, kdy bude výuka obnovena. Všem žákům byly zrušeny objednané obědy. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy, místopředseda KS Asociace ředitelů gymnázií