Změny v rozvrzích tříd

Vážení rodiče, milí žáci,

na těžkou studijní dobu reagujeme od 8. 3. 2021 změnami v rozvrzích tříd. Snažili jsme se online hodiny umístit převážně do dopoledních hodin. Do rozvrhů jsme „zkušebně“ přidali třídnické hodiny, které by měly být zpestřením již dlouhé distanční výuky. V několika třídách nižšího gymnázia jsme u Čj a Ma navýšili počet online hodin o jednu hodinu.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Setkání s americkým diplomatem

 

Dne 10.2. měli studenti předposledního ročníku anglické konverzace možnost setkání s americkým diplomatem-kulturním atašé americké ambasády panem Erickem Blackem. Dozvěděli jsme se mnoho o tom, jak se  stát diplomatem, o náplni práce diplomata a také o programech, které umožňují našim studentům pobyt či studium v USA. Apel pana kulturního atašé byl jednoznačný-cestujte a otevřou se Vám nové obzory….Setkání bylo velice motivující a v programu budeme pokračovat.

Americký diplomat při výuce

Dne 8.února měli někteří studenti 6.A a 3.B zpestřenou online hodinu anglického jazyka, při které měli možnost se setkat se zástupcem kulturního atašé americké ambasády, kterým je pan Douglas Morrow. Na začátku hodiny pan Morrow stručně představil, co je náplní práce diplomata. Mile nás překvapil, protože hovořil skoro plynulou češtinou. Následně hovořil už jen anglicky a odpovídal na rozličné dotazy našich studentů. Jeho odpovědi byly většinou podané zajímavou a vtipnou formou a bylo vidět, že ví, o čem mluví. Já osobně to beru jako další kladnou zkušenost, kterou si ráda v budoucnosti se studenty zopakuji.

Pololetí a výuka na začátku 2. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes nám končí 1. pololetí školního roku 2020/2021. Tradiční předávání vysvědčení (výpisů) omezilo epidemiologické opatření, takže se s pololetní klasifikací můžete seznámit v aplikaci Bakaláři (návod byl všem poslán v Komens). Tradiční papírovou podobu žáci obdrží nejdéle do tří dnů od jejich návratu do prezenční výuky.

2. pololetí zahájí všechny třídy výukou v distanční formě (online a samostudium).

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Pololetní hodnocení

Naše škola bude 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnotit na vysvědčení klasifikací (známkou). Hodnocení bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů a může být přihlédnuto i k dalším skutečnostem ovlivňující výsledky vzdělávání. Takovými skutečnostmi podle MŠMT jsou:

 • účast na distanční výuce;
 • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
 • to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;
 • osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Hodnocení žáků je v kompetenci vyučujícího, který na začátku školního roku pro žáky stanovil kritéria a podmínky hodnocení daného předmětu.

Huehuetla tepehua!

Zaklínadlo? Nikoli. Jedná se o jazyk pocházející ze severovýchodní části Mexika. S tímto, ale i s dalšími jazyky (svahilština, rapanuiština, turečtina či malajština) se popasovali účastníci České lingvistické olympiády, mezi nimiž mělo své zástupce i Krkonošské gymnázium. Nejlépe se z našich studentů dařilo Julianu Machotovi ze 4.B. Na pomyslných stupních vítězů gymnázia by stanula ještě Veronika Mejsnarová (4.A) následována Janem Kalenským (rovněž 4.A).

Všem zúčastněným děkujeme za jejich výkony a doufáme, že za rok se řady zájemců o tuto nelehkou soutěž ještě rozšíří.