Učebnice

Na nižším gymnáziu vyberu učebnice v pátek 24.6.2022. Učebnice budou nepopsané a podepsané. Kdo se chystá na dovolenou, učebnice přinese osobně ke mně.
Maturanti mohou své učebnice prodat do nížšího ročníku nebo přinést na burzu, která proběhne v září.
Nebereme: staré zeměpisy, literaturu na 4 roky a staré jazykové učebnice.

V Hostinném máme ještě volná místa

Třídy osmiletého a čtyřletého gymnázia ve Vrchlabí hlásí plný počet přijatých uchazečů. Několik volných míst nám ještě zbývá v Hostinném. Pro obory gymnázia (prima a kvinta), sociální činnosti a ošetřovatele vyhlašujeme další kola přijímacího řízení. Více informací najdete na www.gymhost.cz nebo na tel. 739 079 778.

Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Pohár rozhlasu v atletice – okresní kolo

Dne 12.5.2022 se konalo okresní kolo atletických závodů – Pohár rozhlasu při ČAS. Naši školu reprezentovala výběrová skupina děvčat a chlapců nižšího gymnázia. Stejně jako v okrskovém kole přálo sportovcům i počasí. Všichni podávali skvělé výkony, povzbuzovali i své soupeře. Třešničkou na dortu byl úžasný výkon Filipa Jirouše ze 3.A, který nakonec všechny soupeře ve skoku vysokém porazil a bojoval již sám se sebou, pokořil výšku 170 cm! Gratulujeme a děkujeme všem za reprezentaci školy. Budeme čekat na rozhodnutí o postupu týmů do kola krajského v Hradci Králové. 

SVĚTOVÝ DEN ORIENTAČNÍHO BĚHU

Světový den orientačního běhu letos připadl na 11. 5. 2022. Třída 2. A ho oslavila na akci uspořádané Oddílem orientačních sportů Vrchlabí, kterému tímto moc děkujeme. Akce byla skvěle připravená a zorganizovaná. Studenti si totiž mohli vyzkoušet několik připravených tras s kontrolami. Vybaveni mapou a čipem probíhali Liščí kopec, zejména okolí sportovního hřiště ZŠ Školní. Na dopravním hřišti pak vyzkoušeli „labyrint“. Většina stihla oběhnout všechny trasy, někteří i vícekrát a stále se zlepšovali. Moc děkujeme za tuto možnost, těšíme se příští rok s dalšími třídami!

Na Erasmu v Sasku

Ve dnech 2. až 6. května 2022 si skupina 33 studentů vrchlabského gymnázia (třída 4. A a vybraní studenti 6. A a 7. A) vyzkoušela, jaké je to na Erasmu. V rámci německo-českého projektu s názvem Krušnohorské a krkonošské pohádky a pověsti vyjeli na pětidenní výměnný pobyt do saského Brand-Erbisdorfu. Zde sídlí partnerské gymnázium, se kterým naše škola spolupracuje už od roku 2016.

Během pobytu jsme se v národnostně smíšených týmech věnovali regionálním pověstem, památkám města Freiberg nebo saskému Robinu Hoodovi – Karlu Stülpnerovi. Nezanedbávali jsme ani své tělesné schránky. Ještě na českém území jsme prozkoumali Tiské stěny, v Německu pak v rámci programu zavítali do aquaparku v Marienbergu, sehráli přátelské fotbalové utkání, zatančili si skupinovou choreografii či vyzkoušeli místní kuželnu. Na závěr jsme na sebe nechali dýchnout historii i současnost Drážďan a dopřáli si nevšední gastronomický zážitek v restauraci Bez tíže.

Erasmus můžeme jenom doporučit. Ověřili jsme své znalosti cizích jazyků v praxi, poznali nové přátele a zjistili, že máme společného více, než jsme si mysleli. V polovině června přivítáme zase my naše německé protějšky, kterým se budeme snažit přiblížit Krkonoše, více pak Marii Kubátovou, její život a tvorbu.

Děkuji svým kolegyním, Zuzaně Deváté a Janě Kosáčkové, za příjemnou atmosféru a bezproblémovou spolupráci, a studentům za příkladnou reprezentaci Krkonošského gymnázia i města Vrchlabí.

 

Okrskové kolo Poháru rozhlasu v atletice

V pátek 6.5.2022 se vybrané studentky a studenti nižšího gymnázia zúčastnili okrskového kola Poháru rozhlasu v atletických disciplínách. Počasí bylo ideální, nálada výborná a hl.výkony našich sportovců skvělé. 12.5. se uskuteční Okresní kolo Poháru v Trutnově. Držme našim atletům palce 🙂

prilohy_52092 prilohy_52090 prilohy_52090 prilohy_52092

Exkurze do sídla Americké akademie v Praze

V pondělí 9. 5. se uskutečnila exkurze do Americké akademie v Praze. Tato jednodenní akce pro stávající a potencionální studenty Americké akademie z Vrchlabí a Hostinného proběhla v prostorách akademie v sídle školy.  Na místě jsme viděli, jak probíhá běžná denní výuka a mohli jsme se osobně setkat s vyučujícími, kteří mají studenty na jednotlivé předměty. Rovněž jsme se na dvě vyučovací hodiny stali součástí výuky akademie a byli jsme rozděleni do různých tříd na rozdílné aktivity. Celá akce měla za cíl seznámit studenty se stávajícím a reálným prostředím akademie, jejíž duální program plní (či budou plnit) pouze online. Akce tedy měla vedle motivačního cíle i cíl společenský.

V průběhu akce jsme se rovněž pobavili o připravovaných změnách na školní rok 2022—2023. Se změnami a možnostmi poskytovaných forem vzdělání se budou moci studenti a rodiče již brzy seznámit na stránkách školy a nástěnce AA, kterou se chystáme po obdržení veškerých materiálů, které nám včera byly přislíbeny, umístit na hlavní chodbě školy.

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády 2022

Na konci dubna se v Praze na Albertově konalo dvoudenní celostátní kolo Zeměpisné olympiády 2022. Naši školu reprezentovala studentka Sylvie Algerová ze 4. A. V celostátním kole soutěžili nejlepší studenti z ČR (vítězové krajských kol) v několika disciplínách. Jednalo se například o terénní cvičení s úkoly (počítání hustoty obyvatel v bloku domů dle bytových jednotek, zakreslení plánu místa, SWOT analýza) a práci s teodolitem. Druhý den na soutěžící  čekal test geografických znalostí a praktická část spojená s prací s atlasem.

Celou akcí provázeli vyučující z PřF UK a také zástupci České geografické společnosti.

Sylvie ve velké konkurenci obsadila vynikající 5. místo v ČR. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu (nejen) geografie.