Návštěva Poslanecké sněmovny a Divadla Na Fidlovačce

Ve středu 27. 3. 2024 zavítaly třídy 2.B, 6.A a část 7.A do Prahy do Poslanecké sněmovny. Nejprve museli studenti projít bezpečnostním rámem na detektory kovů, aby poté mohli být vpuštěni do prostranství budov Poslanecké sněmovny. Již zde vystoupal nečekaný adrenalin, zvláště u těch, kteří si nesundali kovové pásky nebo jim byly zabaveny kovové předměty. Následovala první zastávka, a to v poslaneckému klubu STAN. Výběr byl zcela náhodný, nesouvisel s preferencemi průvodce. Zde jsme se dozvěděli něco o činnosti těchto klubů i o práci českého poslance. Z budovy Šternberského paláce jsme prošli spojovacím můstkem do paláce Thunovského, kde jsme již byli všichni natěšeni na samotnou prohlídku Jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Obohatili jsme se nejen o historii sálu, ale také o možnost vyfotit se přímo u hlavního řečnického pultu našich poslanců. Měli jsme také příležitost vidět zblízka originální dokument slibu věrnosti České republice podepsaný naším prezidentem Petrem Pavlem. Zaujal nás i velmi nenápadný kus papíru, který vypadá spíše jako výňatek ze studentských zápisků, avšak jeho hodnota je nevyčíslitelná. Jedná se o zakládající a prvotní dokument naší Ústavy ČR, který během jedné noci nastínil Alois Rašín. Prohlídku jsme zakončili v prostorech tiskového střediska, jež je zřízeno pro setkávání politiků a veřejnosti.

Olympiáda z německého jazyka

Dne 12.12. a 19.12. proběhla ústní kola olympiády německého jazyka nižšího a vyššího gymnázia. Těmto částem předcházely v předešlých dnech testy zaměřené na poslech, čtení s porozuměním a na gramatické dovednosti.

Nejúspěšnější studenti postoupili do ústní části, v níž měli prokázat plynulý projev na vylosované téma a pohotové reakce na dotazy zkoušejících. Všichni obstáli velmi dobře, postoupit do okresního kola mohou ale z každé kategorie pouze 2 studenti. Za kategorii VG II.B (nižší gymnázium) postupují do okresního kola Maruška Janovská z gymnázia v Hostinném a Pavla Kutlvašrová ze 4. A. Za kategorii SŠ (vyšší gymnázium) postupují Terezka Kůželová z 6. A a Kamča Hůlková z 5. A. Všem účastníkům velmi děkujeme a postupujícím přejeme do okresního kola v Trutnově hodně štěstí!

Euro vs. koruna

Ve čtvrtek 23. 2. 2023 proběhla na naší škole přednáška s tématem Euro vs. koruna, kterou přednesl Ing. Jan Mačí, Ph.D., z Katedry ekonomie UHK. První část byla teoretická a velmi odborná, zároveň však odhalila hlubší oblasti ekonomického pohledu. Studenti byli seznámeni s ekonomickými pojmy, které se týkají tohoto tématu, jako např. euroizace, OCAS, teorie asymetrických šoků podle Roberta Mundella a teorie Vlaku či Korunovace dle De Grauweho. V další části jsme se věnovali eurobankovkám i v praktické podobě. Byly zmíněny podmínky přijetí eura, jeho plusy a minusy pro ekonomické subjekty (domácnosti, firmy a stát). V neposlední řadě jsme si povídali o eurozóně, o náladě přijetí eura v ČR a o naší měně, která v poslední době velmi posiluje. Pevně věřím, že tato přednáška posílila i naše znalosti ohledně měnové politiky a byla tak i ochutnávkou vysokoškolského učiva.

Výsledky Studentských prezidentských voleb

Milí studenti,

děkujeme všem, kteří se zúčastnili Studentských prezidentských voleb. Níže zveřejňujeme výsledky za naši školu a gratulujeme Danuši Nerudové k 1. místu!

Níže můžete porovnat naše výsledky s celorepublikovými, ve kterých své prvenství také získala Danuše Nerudová. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 504 škol, z toho 233 gymnázií, 209 středních odborných škol (SOŠ) a 62 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 76 136 platných hlasovacích lístků.

Na tomto odkaze si můžete přečíst podrobné zpracování celorepublikových výsledků:

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

Zároveň bych chtěla poděkovat Míše Place, Viki Huberové, Adélce Cermanové, Ondrovi Stránskému, Danu Dvořákovi a v neposlední řadě panu učiteli Zaplatílkovi za pomoc při konání voleb. 2. kolo se konat nebude, protože z 1. kola vzešla vítězná kandidátka s 54,11 % hlasů. Ještě jednou velká gratulace DANUŠI NERUDOVÉ!

Studentské prezidentské volby

Milí studenti,

v pondělí 12. 12. budou na naší škole probíhat Studentské prezidentské volby. Vybraní studenti Vás s volební urnou i hlasovacími lístky navštíví 2. vyučovací hodinu. Na hlasovacím lístku je uvedeno 9 kandidátů a zakroužkováním jednoho z nich udělíte svůj hlas. Hlasování je anonymní a zcela dobrovolné. Pokud by se někdo nemohl 2. vyučovací hodinu účastnit tohoto hlasování, může svůj hlas odevzdat v kabinetě p. Deváté do 15:30. Výsledky Studentských prezidentských voleb budou zaslány sociologické agentuře pod unikátním kódem, který škola obdržela od pořadatele Studentských voleb JSNS, vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni. Do tohoto programu se zapojily i další střední školy v České republice. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50 % hlasů, bude se v lednu konat 2. kolo s dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Po vyhodnocení výsledků všech zapojených škol se dozvíte, jak by dopadla volba prezidenta mezi studenty SŠ v naší zemi.

Výsledky, které budou sečteny pouze za naši školu, se dozvíte na našich stránkách v následujících dnech.

Těšíme se na Vás při pondělním hlasování!

Fokus Václava Moravce

V úterý 26. 4. 2022 dostala naše škola nezapomenutelnou možnost účastnit se živého natáčení Fokusu Václava Moravce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Na místě jsme museli být už hodinu a půl před samotným vysíláním. Režisér a jeho štáb nás usadili, proběhla zvuková zkouška a naši odvážní studenti dostali instrukce, jak a kdy se budou v živém vysílání ptát. Nervozita byla obrovská. Ve 20:05 začalo živé vysílání a na řadu přišli první dva hosté – vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a bývalý velvyslanec při EU a NATO Martin Povejšil. Po otázkách Václava Moravce 😊 následovaly otázky od našich studentů.

Celý příspěvek

Školní kolo německé olympiády

Školní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie III.A | GYMCL.CZ

Dne 14. 2. 2022 proběhlo ústní kolo olympiády z německého jazyka, kterému předcházel v předešlých dnech test zaměřený na poslech, čtení s porozuměním a na gramatické dovednosti. Nejúspěšnější studenti postoupili do ústní části, v níž měli prokázat plynulý projev na vylosované téma a pohotové reakce na dotazy zkoušejících. Všichni studenti obstáli velmi dobře, postoupit do okresního kola mohou ale z každé kategorie pouze 2 studenti. Za kategorii VG II. B (nižší gymnázium) se na 3. místě umístil Petr Straka (4. A), na 2. místě Anna Jindrová (4. A) a 1. místo obsadil s jasnou převahou Marek Rieger (4. A). V kategorii SŠ III. A (vyšší gymnázium) se na 3. místě umístila Viktorie Havlíčková (6. A), na 2. místě Vít Sixta ze sexty z Hostinného a 1. místo získal Ondřej Stránský (7. A). Všem účastníkům velmi děkujeme a postupujícím přejeme v okresním kole v Trutnově hodně štěstí!

Výlet na Kněžice

23. 9. jsme absolvovali s třídou 4. A miniadaptační kurz. Společně jsme vyrazili na pěší výlet směr Kněžice. Během našeho sportovního výkonu do kopce a z kopce jsme samozřejmě měli i zasloužené odpočinkové zastávky, které sloužily nejen k občerstvení, ale i k různým společenským hrám. Velký úspěch sklidily hry Ze hřbetu na hřbet, Živé pexeso a Hra na rychlovrahy. Cílem této akce bylo utužování kolektivu a užít si dopoledne jen sami pro sebe! Děkujeme Krakonošovi za pěkné počasí a v neposlední řadě také paní učitelce Zábrodské, která vše zdokumentovala. Do budoucna si můžeme přát jen více takovýchto akcí!

Obrázek

DFG článek - DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: DVĚ TŘETINY ÚSPOR Č...

V pátek 17. 9. se konal Den finanční gramotnosti pro třídu 5. A. Navštívila nás paní Ing. Michaela Martincová, která studenty nejdříve seznámila se základními pojmy týkajícími se financí. Poté měli všichni možnost nejen diskutovat, ale vyzkoušet si i praktické úkoly sami na sobě. Ve skupinkách dostali studenti modelovou situaci rodinného rozpočtu, ve které měli určit příjmy, výdaje a zapřemýšlet, jak by mohli investovat či spořit, aby dosáhli na hypotéku či si naspořili potřebné peníze na studium v zahraničí. Byla procvičena matematika i zdravý selský rozum.
Cílem tohoto dne byla nejen představa o fungování finančního trhu a běžných výdajích v rodinách, ale i varování před nebezpečnými půjčkami či dluhovou pastí.

Odborník ve výuce – webinář s panem Lukášem Hánou

V pátek 7. 5. jsme přivítali na online výuce ZSV odborníka a lektora kritického myšlení. Lukáš Hána se v GrowJOB Institutu specializuje na rozvoj a školení kritického myšlení a s ním spojených témat jako je práce s informacemi či předcházení chybám při jejich vyhodnocování. Založil a vede projekt #krimyš, v rámci kterého pořádá od roku 2014 největší konferenci o kritickém myšlení v ČR. Přednáší a školí v Evropě a Spojených státech pro firmy, univerzity, veřejnost, ale třeba i zpravodajské služby.

Byli jsme nadšeni, že si udělal čas i na nás. Studenti 6. A byli seznámeni s tím, proč je důležité umět pracovat s informacemi, jak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací potřebných v našem životě. Pan Hána poukázal na časté klamy a iluze, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování. Výuka byla vedena interaktivní formou. Ze začátku si studenti sami na sobě vyzkoušeli, zda se umějí rozhodovat správně, či podléhají svým okamžitým úsudkům nebo intuicím. Atraktivitu tématu i jeho zprostředkování nejlépe dokazuje fakt, že většina studentů se zájmem využila i následnou diskuzi. Když se chýlil konec výuky, téměř nikdo nechtěl odcházet. Webinář se protáhl o dalších 25 minut a stále by bylo o čem povídat i delší dobu. Děkujeme panu Hánovi za jeho energii a čas, které nám věnoval. Velký dík patří také studentům za jejich spolupráci. 😊

Olympiáda z německého jazyka

I v této složité době, která nepřeje osobním setkáním, se naše studentky zúčastnily v pátek 12. 3. 2021 olympiády z německého jazyka. Okresní kolo proběhlo pouze ústní formou přes aplikaci Teams. Naši školu reprezentovaly studentky Iva Vaníčková (7. A) a Valentina Michlová (6. A). Velkého úspěchu dosáhla Valentinka, která obsadila krásné 3. místo. Touto cestou jí gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! Oběma šikovným studentkám také děkujeme za odvahu, kterou v této době svou účastí prokázaly.

Soutěž v německém jazyce – okresní kolo

Dne 6. 2. 2020 se v Trutnově konala soutěž v německém jazyce ve vyšší kategorii. Náš student Josef Mejsnar podal excelentní výkon a vyhrál s jasnou převahou 1. místo. Postupuje tímto do kola krajského, kde nás bude 20. 3. reprezentovat. Velké díky patří i Markétě Balogové, která se umístila na 7. místě. Oběma účastníkům gratulujeme a v březnu budeme Pepovi přát „viel Glück“.

Exkurze do České národní banky

Ve čtvrtek 30. 5. jsme se třídami 3. B a 7. A absolvovali exkurzi do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva České národní banky. Než jsme k ní ale zavítali, prošli jsme si areál Pražského hradu, včetně jeho Královských zahrad. V pravé poledne jsme viděli střídání Hradní stráže. Královskou cestou jsme se vydali přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu až na Staroměstské náměstí směrem k Prašné bráně. V ČNB nás očekával objednaný průvodce, aby nás provedl expozicí Lidé a peníze. Přes bezpečnostní terminály jsme se dostali do banky a měli jsme tu čest vidět na vlastní oči prostory bývalého trezoru s dominantními bezpečnostními dveřmi. Studenti se dozvěděli informace ohledně historie platidel od pazourků až po moderní digitální peníze. V sejfu se nachází 65 vitrín s unikátními exponáty, mincemi a dalšími platidly. Nechybějí tu ani nejrůznější padělky české měny a ukázky způsobů, jak český stát svou měnu chrání proti zneužití. Téměř každý měl také možnost obtěžkat si zlatou cihlu vážící okolo 12,5 kg. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků jsme byli rádi, že jsme se do těchto prostor mohli podívat. Celý den nám počasí přálo, a až na nezdary s porouchaným autobusem se exkurze velmi vydařila.

Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo

Dne 12. 2. proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce ve vyšší kategorii. Za naši školu vybojoval Pepa Mejsnar krásné 3. místo a Aleš Mühlbach se umístil na 6. místě. O den později se konala olympiáda v nižší kategorii. Valentinka Michlová zde jednoznačně zvítězila, získala 1. místo a postupuje do krajského kola v Hradci Králové, kde nás bude 21. 3. reprezentovat. Káťa Hanušová se s úsměvem na tváři umístila na 5. místě. Všem studentům děkujeme nejen za účast, ale i za krásná umístění a reprezentaci naší školy.

Výsledky Školních prezidentských voleb 2018

Děkuji všem za účast na Školních prezidentských volbách 2018 a zde jsou výsledky:

volby 2018

Zde jsou podrobnější výsledky – rozklikněte odkaz:

Výsledky Školních prezidentských voleb 2018

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu (více než 50% hlasů), bude se konat 2. kolo Školních prezidentských voleb.  Termín je stanoven na středu 24. 1. 2018 první vyučovací hodinu. Volit se bude tentokrát už pouze ze dvou kandidátů, kteří měli v první volbě nejvíce hlasů. Rozhodnete, zda se prezidentem za naše gymnázium stane buď prof. Jiří Drahoš či MUDr. Marek Hilšer.

Školní prezidentské volby 2018

23897699_1671643972899960_1975974339_n-850x480Naše škola se rozhodla uspořádat Školní prezidentské volby. Každý student si může vybrat jednoho kandidáta, kterého může zvolit. Školní kolo prezidentských voleb bude probíhat dva dny před skutečnými volbami, a to ve středu 10. 1. 2018 první vyučovací hodinu. Učitel s pomocí žáků obejde třídy s hlasovací urnou a každý student může vhodit 1 hlasovací lístek. Hlasování se zúčastní pouze studenti. Na hlasovacích lístcích budou vypsaní všichni kandidáti. Za platný hlasovací lístek se počítá ten, který bude mít zakroužkovaného pouze jednoho kandidáta. Ostatní lístky budou neplatné.

Pro ty, kteří se nezúčastní hlasování 10. 1. 2018, bude připraveno dodatečné hlasování 11. 1. 2018 o velké přestávce v kabinetu Mgr. Zuzany Deváté.

Výsledky školních prezidentských voleb budou zveřejněny až po výsledcích oficiálních prezidentských voleb ČR. Pokud jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, bude ve škole probíhat druhé kolo prezidentských voleb. Termín je stanoven na středu 24. 1. 2018 první vyučovací hodinu. (Dodatečné hlasování proběhne 25. 1. 2018 opět o velké přestávce.)