Výlet na Kněžice

23. 9. jsme absolvovali s třídou 4. A miniadaptační kurz. Společně jsme vyrazili na pěší výlet směr Kněžice. Během našeho sportovního výkonu do kopce a z kopce jsme samozřejmě měli i zasloužené odpočinkové zastávky, které sloužily nejen k občerstvení, ale i k různým společenským hrám. Velký úspěch sklidily hry Ze hřbetu na hřbet, Živé pexeso a Hra na rychlovrahy. Cílem této akce bylo utužování kolektivu a užít si dopoledne jen sami pro sebe! Děkujeme Krakonošovi za pěkné počasí a v neposlední řadě také paní učitelce Zábrodské, která vše zdokumentovala. Do budoucna si můžeme přát jen více takovýchto akcí!

Obrázek

DFG článek - DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI: DVĚ TŘETINY ÚSPOR Č...

V pátek 17. 9. se konal Den finanční gramotnosti pro třídu 5. A. Navštívila nás paní Ing. Michaela Martincová, která studenty nejdříve seznámila se základními pojmy týkajícími se financí. Poté měli všichni možnost nejen diskutovat, ale vyzkoušet si i praktické úkoly sami na sobě. Ve skupinkách dostali studenti modelovou situaci rodinného rozpočtu, ve které měli určit příjmy, výdaje a zapřemýšlet, jak by mohli investovat či spořit, aby dosáhli na hypotéku či si naspořili potřebné peníze na studium v zahraničí. Byla procvičena matematika i zdravý selský rozum.
Cílem tohoto dne byla nejen představa o fungování finančního trhu a běžných výdajích v rodinách, ale i varování před nebezpečnými půjčkami či dluhovou pastí.

Odborník ve výuce – webinář s panem Lukášem Hánou

V pátek 7. 5. jsme přivítali na online výuce ZSV odborníka a lektora kritického myšlení. Lukáš Hána se v GrowJOB Institutu specializuje na rozvoj a školení kritického myšlení a s ním spojených témat jako je práce s informacemi či předcházení chybám při jejich vyhodnocování. Založil a vede projekt #krimyš, v rámci kterého pořádá od roku 2014 největší konferenci o kritickém myšlení v ČR. Přednáší a školí v Evropě a Spojených státech pro firmy, univerzity, veřejnost, ale třeba i zpravodajské služby.

Byli jsme nadšeni, že si udělal čas i na nás. Studenti 6. A byli seznámeni s tím, proč je důležité umět pracovat s informacemi, jak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací potřebných v našem životě. Pan Hána poukázal na časté klamy a iluze, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování. Výuka byla vedena interaktivní formou. Ze začátku si studenti sami na sobě vyzkoušeli, zda se umějí rozhodovat správně, či podléhají svým okamžitým úsudkům nebo intuicím. Atraktivitu tématu i jeho zprostředkování nejlépe dokazuje fakt, že většina studentů se zájmem využila i následnou diskuzi. Když se chýlil konec výuky, téměř nikdo nechtěl odcházet. Webinář se protáhl o dalších 25 minut a stále by bylo o čem povídat i delší dobu. Děkujeme panu Hánovi za jeho energii a čas, které nám věnoval. Velký dík patří také studentům za jejich spolupráci. 😊

Olympiáda z německého jazyka

I v této složité době, která nepřeje osobním setkáním, se naše studentky zúčastnily v pátek 12. 3. 2021 olympiády z německého jazyka. Okresní kolo proběhlo pouze ústní formou přes aplikaci Teams. Naši školu reprezentovaly studentky Iva Vaníčková (7. A) a Valentina Michlová (6. A). Velkého úspěchu dosáhla Valentinka, která obsadila krásné 3. místo. Touto cestou jí gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy! Oběma šikovným studentkám také děkujeme za odvahu, kterou v této době svou účastí prokázaly.

Soutěž v německém jazyce – okresní kolo

Dne 6. 2. 2020 se v Trutnově konala soutěž v německém jazyce ve vyšší kategorii. Náš student Josef Mejsnar podal excelentní výkon a vyhrál s jasnou převahou 1. místo. Postupuje tímto do kola krajského, kde nás bude 20. 3. reprezentovat. Velké díky patří i Markétě Balogové, která se umístila na 7. místě. Oběma účastníkům gratulujeme a v březnu budeme Pepovi přát „viel Glück“.

Exkurze do České národní banky

Ve čtvrtek 30. 5. jsme se třídami 3. B a 7. A absolvovali exkurzi do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva České národní banky. Než jsme k ní ale zavítali, prošli jsme si areál Pražského hradu, včetně jeho Královských zahrad. V pravé poledne jsme viděli střídání Hradní stráže. Královskou cestou jsme se vydali přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu až na Staroměstské náměstí směrem k Prašné bráně. V ČNB nás očekával objednaný průvodce, aby nás provedl expozicí Lidé a peníze. Přes bezpečnostní terminály jsme se dostali do banky a měli jsme tu čest vidět na vlastní oči prostory bývalého trezoru s dominantními bezpečnostními dveřmi. Studenti se dozvěděli informace ohledně historie platidel od pazourků až po moderní digitální peníze. V sejfu se nachází 65 vitrín s unikátními exponáty, mincemi a dalšími platidly. Nechybějí tu ani nejrůznější padělky české měny a ukázky způsobů, jak český stát svou měnu chrání proti zneužití. Téměř každý měl také možnost obtěžkat si zlatou cihlu vážící okolo 12,5 kg. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků jsme byli rádi, že jsme se do těchto prostor mohli podívat. Celý den nám počasí přálo, a až na nezdary s porouchaným autobusem se exkurze velmi vydařila.

Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo

Dne 12. 2. proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce ve vyšší kategorii. Za naši školu vybojoval Pepa Mejsnar krásné 3. místo a Aleš Mühlbach se umístil na 6. místě. O den později se konala olympiáda v nižší kategorii. Valentinka Michlová zde jednoznačně zvítězila, získala 1. místo a postupuje do krajského kola v Hradci Králové, kde nás bude 21. 3. reprezentovat. Káťa Hanušová se s úsměvem na tváři umístila na 5. místě. Všem studentům děkujeme nejen za účast, ale i za krásná umístění a reprezentaci naší školy.

Výsledky Školních prezidentských voleb 2018

Děkuji všem za účast na Školních prezidentských volbách 2018 a zde jsou výsledky:

volby 2018

Zde jsou podrobnější výsledky – rozklikněte odkaz:

Výsledky Školních prezidentských voleb 2018

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu (více než 50% hlasů), bude se konat 2. kolo Školních prezidentských voleb.  Termín je stanoven na středu 24. 1. 2018 první vyučovací hodinu. Volit se bude tentokrát už pouze ze dvou kandidátů, kteří měli v první volbě nejvíce hlasů. Rozhodnete, zda se prezidentem za naše gymnázium stane buď prof. Jiří Drahoš či MUDr. Marek Hilšer.