Úterní kroužek „Informatika+“

Od 19. 9. 2023 se každé úterý, nultou hodinu, tedy v 7:00, v učebně informatiky (Pasadeně, uč. č. 23) scházejí zájemci o tvůrčí činnost nejen v oblasti informatiky. Minitým Sylvie Algerové se začal věnovat tvorbě grafických informačních listů o aktivitách školy.
Chlapci svoji volnočasovou organizační strukturu ještě hledají. Už nyní to ale vypadá, že se skupina programátorů v čele s Matějem Munzarem zaměří na webdesign, HTML, CSS, Javascript a možná i trochu PHP.
Dalšími aktivitami jsou inovace školních webových stránek, optimalizace wifi signálu v budově školy a vylepšení žákovské studovny. Aktivity jsou pojaty projektově, minitýmy mohou průběžně spolupracovat.

 

Výsledky měření síly a kvality signálu wifi z úterý 26. 9.

23. března se konala učitelská exkurze do IK+EMu


Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je české zdravotnické zařízení, nacházející se v Praze-Krči, specializující se v rámci oborů kardiologie a kardiochirurgie na léčbu kardiovaskulárních onemocnění, transplantaci orgánů, dále diabetologii, nefrologii a léčbu poruch metabolismu.

K roku 2021 se skládá ze tří specializovaných center – kardiocentrum, centrum diabetologie a transplantcentrum. V čele každého centra stojí přednosta centra, pod nějž spadají přednostové jednotlivých klinik. Je zde 8 oddělení, 15 specializovaných oddělení, několik dalších pracovišť a laboratoří. Má 910 zaměstnanců a nachází se zde 312 lůžek pro pacienty, z čehož jich 83 je na jednotce intenzivní péče.

Ke svému provozu používá vyspělý informační systém Zlatokop.