Maturitní témata z IVT 2021/22

 • 1. Základní editace, formátování v tabulkovém kalkulátoru
 • 2. Matematické funkce v tabulkovém kalkulátoru
 • 3. Logické funkce v tabulkovém kalkulátoru
 • 4. Textové funkce v tabulkovém kalkulátoru
 • 5. Třídění, vytváření řad a grafů v tabulkovém kalkulátoru
 • 6. Online aplikace MS Excel 365
 • 7. Prezentace v PowerPointu
 • 8. Soubor, Schránka, Písmo v textovém editoru
 • 9. Odstavec, Styly v textovém editoru
 • 10. Vložení, Návrh v textovém editoru
 • 11. Rozložení, Reference v textovém editoru
 • 12. Korespondence, třídění dat v textovém editoru
 • 13. Revize, Zobrazení v textovém editoru
 • 14. Typografické zásady pro psaní dokumentu v textovém editoru
 • 15. Počítačová grafika
 • 16. Hardware
 • 17. Hypertext
 • 18. Makroprogramování
 • 19. Blokové programování
 • 20. Paradigma OP, objekt, třída, knihovna, typy
 • 21. Metody v objektovém programování
 • 22. Podmínka v objektovém programování
 • 23. Cykly v objektovém programování
 • 24. Knihovna math, knihovna random v objektovém programování
 • 25. Strukturované programování, struktura zdrojového kódu, deklarační část, blok programu, přiřazení, typy proměnných
 • 26. Podmínka IF ve strukturovaném programování
 • 27. Cyklus WHILE, cyklus REPEAT ve strukturovaném programování
 • 28. FOR cyklus, třídění pole proměnných ve strukturovaném programování
 • 29. Procedury, funkce ve strukturovaném programování

Kroužek fyziky, biologie a robotiky

Ve čtvrtek 10. 9. proběhl první kroužek zaměřený na fyziku. Vyrobili jsme si vrtulku imitující semeno stromu a foukací origami raketu. Potom jsme si postavili jednoduché Lego roboty ovládané počítači.

Ve čtvrtek 17. září za nás zaskočí pan Blažek, který studentům v učebně č. 02 ukáže něco z Office 365 a potom se bude pracovat s roboty. Ve čtvrtek 24. září proběhne kroužek zaměřený na biologii s paní Volfovou. Při pěkném počasí se půjde asi ven 🙂

Nové pomůcky pro informatiku

Obtížný a zároveň velmi úspěšný projekt IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004933 dospěl ke svému zdárnému konci. Podařilo se zrenovovat zadní vchod budovy školy a rozšířit bezbariérovost do celého zvýšeného přízemí budovy školy ve Vrchlabí.

Stavební úpravy byly nejsložitější částí projektu – půl roku se nedařilo vysoutěžit stavitele a projekt tak nabral velké zpoždění. Viditelné výsledky se začaly objevovat teprve po příchodu Ing. Vítové do vedení projektu v lednu 2019.

V okamžiku, kdy byly zajištěny stavební práce, jsme se mohli zaměřit na učební pomůcky. Pořídit například stacionární 3D skener pro skenování prostorových objektů a kvalitní tiskárnu pro bezhlučný 3D tisk s potřebnými programy už nebylo složité.

Zdroj: http://www.easy3d.co.il/en/products/3d-scanners/david-sls-2

Novobydžovská klávesnice

klaDne 22. listopadu se konala soutěž ve psaní všemi deseti. Zúčastnily se jí čtyři žákyně třídy 3. A pod vedením paní profesorky Jany Havlíkové. Vyrazily časně ráno a kolem půl deváté přijely do Nového Bydžova, místa konání soutěže. I přes menší potíže s připojením k internetu a nejistotou v doplňkových hrách reprezentovaly naši školu přímo ukázkově. V jedné z hlavních soutěží, v 30 minutovém plnění cvičných úkolů v ZAVu, se devátá umístila Marie Diblíčková, na šesté příčce byla Kateřina Hanušová, čtvrté místo zaujala Dominika Svatoňová a na druhém místě byla Veronika Johnová. Díky paní profesorce a kávě dívky touto soutěží prošly bez většího stresu. Odnesly si cenu, dobrý pocit ze skvělého výsledku a šunkovou pizzu. Doufáme, že příští soutěž dopadne stejně dobře, nebo třeba i lépe a moc se na ni těšíme.

Děvčata ze 3.A zazářila v psaní na klávesnici

DSCF9429V pondělí 25.1.2016 se v Trutnově konala soutěž talentované mládeže v psaní na klávesnici. V této soutěži nás reprezentovala děvčata ze 3.A a podala vynikající výkon. Podařilo se jim obsadit všechna medailová místa. Nejvíce cvičení ze 41 startujících napsala Bára Středová, druhé místo obsadila Káťa Středová, bronzovou medaili si vypsala Natálie Farská a hezké sedmé místo vybojovala Anička Pejchová.
Našemu čtyřlístku dívek gratulujeme a věříme, že se do soutěže příště zapojíi chlapci.

Psaní na klávesnici – talentová soutěž na OA v Trutnově

V pondělí 26. ledna 2015 odjeli studenti ze 3.A na talentovou soutěž v psaní na klávesnici do Trutnova, kde obsadili:

Vlastimil Cerman – 1. místo
Marie Wondráčková – 3. místo
Michal Klečka – 4. místo
Jonáš Erlebach – 5.- 6. místo.

Všichni vysoutěžili diplom, sladkou odměnu a např. flash disk a jiné hodnotné ceny.
K dosaženým výsledkům g r a t u l u j e m e!