Tematické okruhy z nové informatikyTabulka

 •  1. Hardware
  1. Hardware (technologický vývoj hardwaru, servery, ECC, NUMA, iLO, osobní počítač, BIOS/UEFI, firmware, základní jednotka osobního počítače, počítačová skříň, napájecí zdroj, základní deska, rozhraní a konektory, procesor CPU, operační paměť RAM, pevný disk HDD/SSD, optické mechaniky, grafická karta, zvuková karta, napájení a chlazení, chlazení malého PC, mobilní a vestavěné (embeded) systémy, IoT. “Je možná na daném HW vytvořit vlastní aplokaci?”: zde, zde) + (vstupní: klávesnice, myš, dotykový panel, skener, webkamera, mikrofon, herní ovladače; výstupní: monitor, ikoustová/laserová/multifunkční tiskárna, projektor; vstupně-výstupní: externí diskové jednotky, USB flash paměti a páskové knihovny; síťové periferie: modem, router, síťová karta, firmware, USB-C, útočné flešky, Thundertbolt = PCIe: zde, zde, zde)
 •  2. Architektura počítače
  2. Architektura počítače(1. Registry: Registry jsou malé úložiště dat uvnitř procesoru, které mohou být rychle přístupné. Používají se k uložení dočasných dat během vykonávání instrukcí. Například, když CPU provádí matematickou operaci, výsledek může být dočasně uložen v registru. 2.Latence: Je to doba mezi vysláním požadavku a jeho vyřízením. Například latence paměti je doba mezi odesláním požadavku procesorem a získáním dat z paměti. 3. Propustnost: Označuje množství dat, která mohou být přenesena nebo zpracována za určitý časový úsek. Například, propustnost disku by ukazovala, kolik dat může být přečteno nebo zapsáno za sekundu. 4. Paměť: Paměť (RAM – Random Access Memory) je místo, kde počítač uchovává data a programy, které právě používá. Je mnohem rychlejší než pevný disk nebo SSD. 5. Přerušení: Mechanismus, který umožňuje hardware nebo software informovat procesor o potřebě zpracování určité události. 6. Přerušení může být například způsobeno vstupním zařízením, které potřebuje zpracovat data. 7. Cache: Malá, rychlá úložiště dat, která slouží k zrychlení přístupu k často používaným datům. CPU může mít několik úrovní cache (L1, L2, L3) různých velikostí a rychlostí. 8. Paměťová složitost: V informatice odkazuje na množství paměti, kterou algoritmus potřebuje v závislosti na velikosti vstupních dat. Je to důležitý ukazatel toho, jak efektivně algoritmus využívá paměť.
 •  3. Operační systém MS Windows
  3. Operační systém MS Windows (1. Základy operačního systému: uživatelské rozhraní, multitasking, soubory, složky; 2. Kompatibilita a správa systému: kompatibilita, aktualizace a podpora, verze, programové licence; COM a OLE 3. Bezpečnost: firewall, Defender a alternativy, Sandbox, malware, ransomware 4. Síťové funkce: síťové funkce; 5. Souborové systémy: NTFS, FAT32, exFAT; 6. Správa systému: správa souborů, správa uživatelů, správa fontů a tiskáren; 7. Zálohování: zálohování a obnovení systému; 8. Doplňkové nástroje a funkce: registr systému Windows, Správce úloh, instalace, winget a odstraňování aplikací, příkazový řádek CMD/PowerShell: zde)
 •  4. Svobodný kancelářský balík LibreOffice a Microsoft365
  4. Svobodný kancelářský balík LibreOffice a Microsoft365 (1. LibreOffice Writer: Textový procesor srovnatelný s MS Word,  funkce, formátování, šablony a rozšíření. ◘2. Calc: Tabulkový procesor podobný MS Excel,  funkce, grafy, vzorce a makra. ◘3. Impress: Nástroj pro prezentace srovnatelný s MS PowerPoint,  vytváření slideů, animace a prezentace. ◘4. Draw: Grafický editor pro vytváření diagramů a jednoduchých ilustrací. ◘5. Microsoft365 Word: Pokročilý textový procesor,  funkce, formátování, integrace s cloudem a šablony. ◘6. Excel: Tabulkový procesor pro analýzu dat. Vzorce, grafy, pivot tabulky a integrace s dalšími aplikacemi. ◘7. PowerPoint: Nástroj pro vytváření prezentací. Funkce, šablony, přechody a animace. ◘8. Outlook: Aplikace pro e-maily a kalendář. Integrace s kontakty, plánováním a cloudem. ◘9. Teams: Platforma pro týmovou spolupráci. Video hovory, sdílení dokumentů a integrace s ostatními aplikacemi Microsoft365. 10. OneDrive: Cloudové úložiště pro ukládání a sdílení dokumentů. 11. OneNote: Nástroj pro poznámky s možností synchronizace mezi zařízeními. 12. Forms: Aplikace pro vytváření formulářů a sběr odpovědí. ◘13. Kompatibilita s formáty souborů: Formáty souborů podporované LibreOffice a Microsoft365, možné problémy při otevírání a ukládání souborů mezi různými aplikacemi a jak je řešit. zde)
 •  5. Blokové programování MAKECODE
  5. Blokové programování MAKECODE (1. Prostředí Tinkercad: 3D návrh, Obvod a Bloky kódu. ◘2. Makecode: souřadný systém XYZ, krokování a spouštění programu, limit na počet iterací, export.  ◘3. Tvary: kvádr, válec, …, paraboloid, hvězda. ◘4. Upravit: vybrat vše, přesunout, otočit, měřítko… ◘5. Řídit: opakovat, počet, pozastavit if, if-else ◘6. Matematické: funkce, podmínky… ◘7. Proměnné: nastavení a změna ◘8. Šablony, připomínkování a starší. A dovednosti z výuky zde, zde, zde, zde2)
 •  6. Textový editor MS Word
  6. Textový editor MS Word (nastavení programu, práce s okraji, konzistence písma a stylů, záhlaví a zápatí, dvojité mezery, prázdné odstavce, lorem ipsum, kurz “Wordprocessing” v Moodlu a dovednosti z výuky: zde)
 •  7. Textové pole, oddíly
  7. Textové pole, oddíly, číslování stránek, poznámka pod čarou, generování obsahu, seznamy,  práce s obrázky v textovém editoru, kurz “Wordprocessing” v Moodlu a dovednosti z výuky: zde
 •  8. Tabulka, nahrazování
  8. Tabulka, nahrazování a třídění, režim sledování změn, hromadná korespondence, pole, šablony, formáty v textovém editoru, kurz “Wordprocessing” v Moodlu a dovednosti z výuky: zde
 •  9. Makroprogramování
  9. Makroprogramování (účel, hromadná úprava textu pomocí maker a klávesové zkratky, kurz v Moodlu, Word/Far, VBA+rizika (nevěřte cizím makrům) a dovednosti z výuky: zde, zde)
 • 10. Počítačová typografie
  10. Počítačová typografie (historický vývoj, typografické zásady pro psaní dokumentu v textovém editoru, kompozice dokumentu, formát A, kurz “Počítačová typografie” v Moodlu, norma ČSN 01 6910 a dovednosti z výuky: zde)
 • 11. Prezentace v MS PowerPointu
  11. Prezentace v MS PowerPointu (stanovení cíle, upřesňující informace, shromáždění podkladů, stanovení hl. bodů, vizuální koncepce, zásady prezentování informací a textu, verbální a nonverbální projev, správná struktura prezentace, kompozice snímku, text, tabulka, obrázek, graf, časování, šablony, pozadí, grafický vzhled, odkazy, přechody, animace, efekty, export/uložení prezentace a dovednosti z výuky: zde, zde2, zde, zde, zde2
  Příklad: Vytvořte prezentaci v PowerPointu na téma “Význam ekologie v 21. století”. Při tvorbě a prezentování své práce vezměte v úvahu následující body:
  1. Stanovení cíle prezentace: Co chce vyučující/já? Chceme informovat, přesvědčit, motivovat své publikum nebo předvést, jak jsme zvládli nastudovat nový (neznámý) text?
  2. Upřesňující informace: Jaká je vaše cílová skupina? Jakou hloubku informací je potřeba zahrnout? Je potřeba předem rozdat vytištěnou prezentaci?
  3. Shromáždění podkladů: Jaké zdroje jste použili? Ujistěte se, že jsou důvěryhodné.
  4. Stanovení hlavních bodů: Co jsou klíčové myšlenky, které chcete svému publiku sdělit?
  5. Vizuální koncepce: Jaký bude vzhled vaší prezentace? Jaké barvy, fonty a grafické prvky budete používat? Jaký zvolíte aspekt snímku? (16:9, 16:10, 16:12 = 4:3) Uvažujete o tom, že budete obsah prezentace tisknout? Uvědomujete si rizika promítání za denního světla? Kontrast barev?
  6. Zásady prezentování informací a textu: Ujistěte se, že text je čitelný a informace jsou uspořádány logicky.
  7. Verbální a nonverbální projev: Jak budete prezentovat své myšlenky? Budete využívat gesta, pohled nebo tón hlasu?
  8. Správná struktura prezentace: Jaká bude struktura vaší prezentace (úvod, hlavní část, závěr)? Budete používat poznámky/komentáře?
  9. Kompozice snímku: Jak budou jednotlivé snímky uspořádány? Jaký obsah bude na každém snímku?
  10. Text, tabulka, obrázek, graf: Jak efektivně využijete tyto prvky ve své prezentaci?
  11. Časování: Jak dlouho bude trvat každý snímek? Jak dlouho bude trvat celá prezentace?
  12. Šablony, pozadí, grafický vzhled: Budete používat předdefinované šablony nebo vytvoříte vlastní design?
  13. Odkazy, přechody, animace, efekty: Jaké efekty budete používat pro zvýšení zapamatovatelnosti a zaujetí publika?
  14. Export/uložení prezentace: Jaký formát vyberete pro uložení a sdílení vaší prezentace? PDF?)
 • 12. Počítačová grafika
  12. Počítačová grafika ((1. Definice a základní charakteristiky: Co je to rastrová /bitmapová grafika. Rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou. 2. Struktura rastrového obrázku: Pixely a jejich role ve tvorbě obrazu.Barevná hloubka a vliv na kvalitu a velikost souboru. 3. Rozlišení a jeho význam:Definice DPI (dots per inch) a PPI (pixels per inch).Vliv rozlišení na kvalitu tisku a zobrazení na obrazovce. 4. Barevné modely v rastrové grafice: RGB, CMYK, Grayscale atd.Význam a aplikace různých barevných modelů. 5. Formáty rastrových souborů: Populární formáty: JPEG, PNG, BMP, GIF atd. Vlastnosti, výhody a nevýhody jednotlivých formátů. 6. Komprese: Ztrátová versus neztrátová komprese. Vliv komprese na kvalitu a velikost souboru. 7. Úpravy rastrové grafiky: Základní nástroje a techniky – ořez, rotace, barevná korekce atd. Použití vrstev a maskování. 8. Výzvy a omezení rastrové grafiky:Problémy s škálováním a ztrátou kvality. Možná řešení a návrhy pro zachování kvality. Photopea/Pixlr ◘9. Vektorová grafika: Vectr/Janvas/MDV, Canva, škálovatelnost, body, čáry, křivky, polygony, role matematiky, grafický design, logo, ikony, typografie, mapy, schémata, technické kresby a dovednosti z výuky: zde, zde2, zde, zde2)
 • 13. Digitální fotografie
  13. Digitální fotografie (1. Úvod: historie digitální fotografie, srovnání s analogovou fotografií, 2. Základní složky digitálního fotoaparátu: tělo,objektiv,snímač obrazu (senzor),procesor obrazu,displej a hledáček, 3. Typy digitálních fotoaparátů: kompaktní, zrcadlovky (DSLR), bez zrcadla (mirrorless),středoformátové, telefonní kamery, 4. Základy expozice: clonové číslo (f-hodnota), expoziční čas (rychlost závěrky), ISO hodnota, vztah mezi clonou, časem a ISO (trojúhelník expozice), 5. Kompozice a základní pravidla: pravidlo třetin, vedení pohledu, hrátky s perspektivou, balanc mezi předměty, 6. Bílá barva a vyvážení bílé: teorie barev, nastavení vyvážení bílé na digitálním fotoaparátu, jak ovlivní bílá barva výsledný obraz, 7. Formáty souborů a úprava obrazu: JPEG vs. RAW, základy postprodukce, software pro úpravu fotografií, 8. Použití různých objektivů: širokoúhlé objektivy, teleobjektivy, makro objektivy, portrétní objektivy, stabilizace a zkreslení objektivů 9. Pokročilé techniky: hloubka ostrosti, fotografie za špatných světelných podmínek, techniky dlouhé expozice 10. Udržování a péče o fototechniku: čištění a údržba, skladování a přeprava 11. Doporučené příslušenství 12. Portrétní, krajinná, noční, reportážní fotografie a makrofotografie 13. Exif, DPI, barevný model CMYK, tisk a DOVEDNOSTI&ZKUŠENOSTI Z VÝUKY: zde, zde, zde2, zde2)
 • 14. Digitální video
  14. Digitální video (1. Úvod: Co je digitální video – binární reprezentace obrazových a zvukových informací. Analogové vs. digitální video – klíčové rozdíly a výhody digitalizace (lepší kvalita, snadná editace, distribuce a archivace). 2. Historie a vývoj digitálního videa: První pokusy o digitalizaci obrazu a zvuku. Vývoj digitálních médií: Od prvních digitálních kamer až po dnešní pokročilé DSLRs a smartphony. Evoluce úložišť: Od magnetických pásek až po SD karty a cloudové úložiště. ◘3. Základní terminologie: Pixel – základní jednotka obrazu v digitálním videu, rozlišení – počet pixelů v obrazu, např. 1920×1080 pro Full HD, Frame rate (snímková frekvence) – počet snímků zobrazených za sekundu (fps – frames per second), Bitrate – množství dat zpracovaných za sekundu, měřeno v bps (bits per second). Kompresní kodeky: Software nebo algoritmy používané k redukci velikosti souboru, např. H.264, H.265, VP9 + licencování. ◘4. Kompozice záběru: Pravidlo třetin – rozdělení obrazu na devět stejných částí pomocí dvou vodorovných a dvou svislých čar; objekty umisťovány do průsečíků nebo podél čar pro esteticky přitažlivý záběr, vedení pohledu – použití elementů ve scéně k řízení pozornosti diváka, hloubka záběru – jak velká část scény, od předního do zadního plánu, je ostrá, zlatý řez – estetický princip založený na poměru, který je často považován za esteticky přitažlivý, rámování a vyplnění rámu – umístění subjektů uvnitř záběru a využití prostoru obrazu. ◘5. Světlo: Základy světelné teorie – Jak světlo interaguje s objekty, stíny a odrazy, hlavní světlo – primární světelný zdroj ve scéně, doplňkové světlo – světlo použité k vyplnění stínů způsobených hlavním světlem, zadní světlo – světlo umístěné za subjektem, často k oddělení subjektu od pozadí, přirozené vs. umělé osvětlení – výhody a nevýhody slunečního světla oproti studiovým světlům, tříbodové osvětlení – kombinace hlavního, doplňkového a zadního světla pro komplexní osvětlení subjektu. 6. Pohyb kamery: Statický vs. dynamický záběr – záběr bez pohybu vs. záběr s pohybem kamery, použití stabilizátorů – zařízení jako steadicam, gimbal a další pro hladké videozáznamy, drony – vzdušné snímky a specifika práce s drony, Panoramatický záběr – horizontální pohyb kamery kolem její osy, záběr z ruky – pohyb kamery držené bez stabilizátoru; často používán pro “dokumentární” nebo “akční” pocit, sledování objektu – kamera se pohybuje, aby sledovala pohybující se subjekt. ◘7. Editace videa: střih – pojetí střihu jako způsobu vytváření plynulosti mezi záběry nebo naopak vytváření kontrastu; kontinuita střihu – sekvence záběrů vypadá plynule a srozumitelně pro diváka; změna rytmu – rychlost střihu může ovlivnit pocit a tempo scény. ◘8. Editace videa: přechody – střih, prolínání, ztmavnutí, rozjasnění, přechody: Whip pan (rychlý panoramatický přechod), zoom transition, maskovací přechody, vhodné situace pro různé typy přechodů, aby nedošlo k jejich ‘přeplácání’ a zachování stylistické koherence. ◘9. Efekty: Textové efekty, popisky, animovaný text, Chroma key (zelená obrazovka), slow-motion, rychlý pohyb, stabilizace záběru, zvukové efekty, efektové vrstvy a pluginy. ◘10. Barevná korekce: teorie barev – porozumění barevnému kruhu a kontrastu, primární a sekundární korekce – korekce celého obrazu vs. specifických oblastí, gradace barev – vytváření určité atmosféry nebo stylu prostřednictvím barvy, SW DaVinci Resolve. ◘11. Export videa: formáty MP4, AVI, MOV, MKV a jejich charakteristika, kodeky H.264, H.265 ProRes a jejich charakteristika, rozlišení SD (720×480), HD (1280×720), Full HD (1920×1080), 4K (3840×2160), 8K (7680×4320) a frame rate 24fps (filmový standard), 30fps (televizní standard v USA), 50fps (televizní standard v Evropě), 60fps (často používán pro hry a sport). ◘12. Platformy pro sdílení videa: YouTube, Vimeo, Facebook & Instagram:  ◘13. Zařízení pro záznam: videokamery, DSLRs, mirrorless fotoaparáty. Specifikace kamery: senzor, rozlišení, snímková frekvence, konektivita, vstupy/výstupy. Objektivy: pevné ohniskové vzdálenosti vs. zoom, světelnost, hloubka ostrosti. Fotoaparáty (DSLRs a mirrorless) – výhody pro videozáznam: větší senzory pro nižší šum, výměnné objektivy, často nižší cena v porovnání s profesionálními kamerami. Omezení: časová omezení záznamu, omezení na bitrate, méně audio možností. Mobilní telefony: portabilita, možnost rychlého sdílení, pokročilé funkce jako 4K, slow-motion, time-lapse. Omezení: menší senzory, omezení na optiku, méně manuálních nastavení. ◘14. Zvuk: Význam kvalitního zvuku: proč je dobrý zvuk často důležitější než obraz. Typy mikrofonů: Směrové mikrofony, lavalier (klipové) mikrofony, střední směrové mikrofony. Nahrávání zvuku: Použití externích nahrávacích zařízení vs. nahrávání přímo do kamery. Synchronizace zvuku: Techniky pro sladění externě nahrávaného zvuku s obrazem. Bezdrátové mikrofony: flexibilita pohybu, ideální pro rozhovory nebo reportáže, frekvence a dosah, výdrž baterie, interference. Praktické tipy: umístění mikrofonu na subjekt, minimalizace šumu oděvu, zajištění čistého signálu. Základy akustiky: Jak místnost a materiály ovlivňují zvuk. Odstranění nežádoucího šumu: Techniky pro minimalizaci šumu během nahrávání a postprodukce. Význam dobrého monitoringu: Použití kvalitních sluchátek pro sledování zvuku během nahrávání. A DOVEDNOSTI&ZKUŠENOSTI Z VÝUKY: zde, zde, zde2)
 • 15. Tabulkový kalkulátor MS Excel
  15. Tabulkový kalkulátor MS Excel (základní principy, buňky, listy, relativní odkazy, absolutní odkazy, třídění, podmíněné formátování a filtry, grafy, daň z přidané hodnoty, přímá a nepřímá úměra, funkce sinus, řady a funkce CONVERT, RANK, SVYHLEDAT, VBA a dovednosti z výuky: zde, zde)
 • 16. Excel v matematice
  16. Excel v matematice (ABS, CELÁ.ČÁST, MOD, ODMOCNINA, PI, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SUMA, SUMIF, QUOTIENT, USEKNOUT, ZAOKROUHLIT) a grafické znázornění průběhů funkcí (y=x; y=−x; y=ABS(x); y=x^2; y=x^3; y=odmocnina(x); y=ln(x); y=sin(x); definiční obor; úpravy grafu a dovednosti z výuky: )
 • 17. Časové a logické funkce v Excelu
  17. Časové a logické funkce v Excelu (ČAS, DATUM, DENTÝDNE, DNES, NYNÍ, A, KDYŽ, NEBO a dovednosti z výuky: )
 • 18. Využití textových funkcí v Excelu
  18. Využití textových funkcí v Excelu (CONCAT, ČÁST, DÉLKA, HODNOTA, MALÁ, VELKÁ, ZLEVA, ZNAK, ZPRAVA a dovednosti z výuky: )
 • 19. Excel ve finančnictví
  19. Excel ve finančnictví (procenta, úrok, úroková míra, úročení vkladů, anuitní splátka, jistina, úvěrové kalkulačky, vyplňování daňového přiznání, finanční funkce BUDHODNOTA a dovednosti z výuky: )
 • 20. Práce se statistickými daty v Excelu
 • 21. Algoritmizace
  21. Algoritmizace a základy programování (◘2. Vlastnosti algoritmů: základní vlastnosti: obecnost/hromadnost, determinovanost, konečnost, rezultativnost; druhy algoritmů na základě různých kritérií. ◘3. Postup algoritmizace: kroky v procesu tvorby algoritmu, význam trasovací tabulky a krokování. ◘4. Reprezentace algoritmů: vývojový diagram: popis a symboly základních prvků, strukturogram. Kurz “Algoritmizace a vývoj programování” v Moodle + zde)
 • 22. Základy a vývoj programování
  22. Základy a vývoj programování (◘1. Základy programování: Co je to proměnná a jak se používá. Přehled datových typů a jejich význam. ◘2. Programovací jazyky: Historie a význam více než 700 programovacích jazyků, klasifikace programovacích jazyků: vyšší/nižší, kompilované/interpretované, objektově orientované, blokové vizuální programovací jazyky. ◘3. Ukázka programovacího jazyka: základní popis vybraného jazyka. Syntax, možnosti, vytváření proměnných, základní větvení a další klíčové aspekty. Kurz “Algoritmizace a vývoj programování” v Moodle + zde)
 • 23. Imperativní/strukturovaný programovací jazyk Pascal
  23. Imperativní/strukturovaný programovací jazyk Pascal (◘1. Úvod: historie a význam jazyka Pascal, charakteristika jazyka. ◘2. Struktura programu: hlavní části programu (hlavička, deklarace, hlavní tělo programu); správné pořadí a organizace prvků. ◘3. Základní syntaxe jazyka: jak je organizován zápis, význam odsazení, středníků a dalších syntaktických prvků. ◘4. Datové typy a proměnné: popis základních datových typů (integer, real, char atd.); deklarace a inicializace proměnných. ◘5. Funkce a procedury: rozdíl mezi funkcí a procedurou, jak definovat a volat funkce/procedury. ◘6. Komentáře v kódu: význam a pravidla pro vkládání komentářů do kódu, různé způsoby zápisu komentářů. ◘7. Rezervovaná slova:přehled klíčových rezervovaných slov v Pascalu a jejich význam, ◘8. Konstanty: definice a použití konstant, význam a výhody používání konstant v kódu. ◘9. Operátory v Pascalu: přehled aritmetických, relačních a logických operátorů, priorita operátorů a způsoby jejich použití v kódu. zde)
 • 24. Třídění pole proměnných v Pascalu
  24. Třídění pole proměnných v Pascalu (◘1. Východisko: Význam a účel třídění dat. Co je to pole v kontextu programování. ◘2. Podmínka if: Syntaxe a použití podmínky if v Pascalu, větvení kódu na základě splnění/nebo nesplnění podmínky. ◘3. Cykly v Pascalu: představení různých typů cyklů: for, while, repeat. Rozdíly mezi jednotlivými cykly a kdy je vhodné který použít. ◘4. Jednorozměrné pole: Definice a deklarace jednorozměrného pole. Práce s prvkami pole: přístup, modifikace a čtení hodnot. ◘5. Hledání maxima/minima v poli: Algoritmus pro nalezení největšího a nejmenšího prvku v poli, implementace hledání maxima/minima pomocí jednoduchého for cyklu. ◘6. Třídění pole: Základní myšlenka třídění pole, implementace třídění pole pomocí vnořeného for cyklu. ◘7. Generování náhodných čísel: Funkce random (a randomize + knihovna CRT), jak je používat a k čemu slouží, generování náhodných čísel v určitém rozsahu. ◘8. Zaokrouhlení čísel: Význam a použití funkce round. ◘9. Analýza zdrojového kódu. zde)
 • 25. Dynamický interpretovaný programovací jazyk Python
  25. Dynamický interpretovaný programovací jazyk Python (◘1. Základní charakteristika: Historie a vývoj Pythonu, specifika Pythonu jako dynamického a interpretovaného jazyka. ◘2. Datové typy v Pythonu:Základní datové typy: int, float, str, list, tuple, dict, set, bool; mutabilita versus nemutabilita (např. rozdíl mezi list a tuple). ◘3. Převody mezi datovými typy: jak konvertovat hodnoty mezi různými datovými typy (např. int() pro konverzi na celé číslo), kdy a proč je potřeba provádět konverze. ◘4. Klíčové výhody: čitelnost, univerzalita, bohatá standardní knihovna, velká komunita. ◘5. Potenciální nevýhody: rychlost provádění, výkon v některých aplikacích.
  ◘6. Operace a operátory v Pythonu:

  Aritmetické operátory: +, -, *, /, //, %, **.
  Relační operátory: ==, !=, <, >, <=, >=.
  Logické operátory: and, or, not.
  Operátory pro práci s kolekcemi: in, not in 
  ◘7. Funkce v Pythonu: Co je to funkce a jaká je její úloha v programování, definice a volání funkcí v Pythonu, parametry, návratové hodnoty a lokální proměnné, vestavěné funkce a importování knihoven. zde, zde)
 • 26. Vybrané knihovny a výpočty v Pythonu
  26. Vybrané knihovny a výpočty v Pythonu (200 000 knihoven, knihovny math a random, generování náhodného čísla, matematické výpočty: zde)
 • 27. Podmíněné příkazy a cykly v Pythonu
  27. Podmíněné příkazy a cykly v Pythonu (if, else, for cyklus, while cyklus, funkce range, sorted: zde)
 • 28. Funkce a práce se souborem v Pythonu
  28. Funkce a práce se souborem v Pythonu (metody bez návratové a s návratovou hodnotou, vytvoření nového souboru, zápis do souboru: zde, zde)
 • 29. Grafický výstup v Pythonu
  29. Grafický výstup v Pythonu (knihovny Turtle, Tkinter a MathPlotLib: zde, zde, zde)
 • 30. Python a skriptování v Blenderu
  30. Python a skriptování v Blenderu (◘1. Python: analýza zdrojového kódu, algoritmy třídění… ◘2. Blender 3D: viewport, typy editace, manipulace s objekty, rendering, skriptování pomocí jazyka Python a dovednosti ze školy: zde, zde)
 • 31. Webdesign
  31. Webdesign (◘1. Co je to webdesign?  ◘2. Rozvržení webových stránek – zásady, optický střed, zlatý řez. . Záhlaví  Navigace: Účely a podmínky navigace  Hlavní obsah stránky  Zápatí ◘3. Prvky webových stránek: Barva a barevné modely, obrázky, tlačítka, ikony, textury, typografie  ◘4. Písmo: Font, rodiny písem, základní písmo, řez písma, velikost písma, druhy písma, základní typografická pravidla ◘5. Trendy ve tvorbě webu: Plochý flat design, Google material design, responzivní web ◘6. Nástroje pro tvorbu webové grafiky ◘7. Průběh realizace webových stránek: Téma, rešerše, webdesign, logo a dovednosti z výuky: zde, zde2)
 • 32. Značkovací jazyk HTML
  32. Značkovací jazyk HTML (historie www, tvorba www stránky, editory, redakční systém, hypertextový odkaz, struktura kódu, tagy: html, head, title, body, i, b, font, p, br, center, hr, h, div, ul, li, a, img, table, tr, td: zde)
 • 33. Stylovací/značkovací jazyk CSS
  33. Stylovací/značkovací jazyk CSS (způsoby připojení kaskádových stylů – výhody a nevýhody, základní syntaxe, selektory/vlastnosti/hodnoty, třída a identifikátor, pseudotřídy, funkce a matematické funkce, formátování vzhledu stránky pomocí CSS, dynamické prvky CSS: zde)
 • 34. Skriptovací programovací jazyk Javascript
  34. Skriptovací programovací jazyk Javascript (proměnné, dialogová okna, větvení, funkce, pole, matematické funkce: zde, zde, zde)
 • 35. Procedurální programovací jazyk PHP
  35. Procedurální programovací jazyk PHP (proměnné, datové typy, větvení, cykly, funkce, knihovny: zde)
 • 36. Počítačové sítě
  36. Počítačové sítě (Síťové topologie: hvězda, sběrnice, kruh; Bezdrátové sítě: Wi-Fi a mobilní datové sítě; DNS, IoT, služby a význam počítačových sítí, fungování sítě – klient/server/switch, IPv4/IPv6 adresa, model OSI, struktura a principy internetu, fungování webu, URL a vyhledávače, princip cloudových aplikací, metody zabezpečení přístupu k datům, role a přístupová práva, VPN a znalosti z výuky: zde, zde, zde2)
 • 37. Kybernetická bezpečnost
  37. Kybernetická bezpečnost (ochrana soukromí, hlavní zásady, dvoufaktorová autentizace, správce hesel, kryptografie, certifikáty, tvorba bezpečného hesla, biometrická ochrana, uživatelské účty, automatické uzamčení, antivirus, firewall, instalace programů, aktualizace sw, řízený přístup ke složkám, šifrování dat na disku, mazání/skartace dat, správné zásady zálohování dat a znalosti z výuky: zde, zde)
 • 38. Digitální identita
  38. Digitální identita (anonymita na webu, digitální stopa – obsah a metadata, sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, cookies, sledování komunikace, informace v souboru; sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat, fungování a algoritmy vyhledávačů a sociálních sítí, Open Source Intelligence, web scraping, dark web a deep web a znalosti z výuky: zde, zde, zde, zde2)
 • 39. Informační etika
  39. Informační etika (z čeho vychází a co posuzuje, dělení podle úrovně kontaktu s informací, netiketa, citační etika, ochrana osobních údajů – GDPR, DSA základní pravidla informační etiky, užití pro osobní potřebu, bibliografická citace, falešné zprávy – satira, parodie, fabrikace, manipulace, propaganda, reklama a konspiritualita. Video od 14:10 a od 27:03, zde a zde)
 • 40. Autorské právo
  40. Autorské právo (autorské dílo, autor, vznik a obsah autorského práva, užití díla, volné užití a zákonná licence, licenční smlouva, výkon majetkových a autorských práv, trvání majetkových práv, volné dílo, Creative Commons: zde, zde2)
 • 41. Teorie jazyků a gramatik
  41. Teorie jazyků a gramatik (1. Význam a použití: Co je formální jazyk a jak se liší od přirozeného jazyka? Jaké jsou hlavní aplikace teorie jazyků v informatice? 2. Chomského hierarchie: Popište Chomského hierarchii a uveďte příklad pro každou úroveň. Jaký je vztah mezi typy gramatik v Chomského hierarchii a výpočetními modely, které jsou schopny rozpoznat/pracovat s jazyky definovanými těmito gramatikami? 3. Výpočetní modely: Co je konečný automat? V jakých situacích je typicky používán? Co je zásobníkový automat? Jaký druh jazyků je schopen rozpoznat? Jaký je vztah mezi Turingovým strojem a teorií jazyků?)
 • 42. Základy teorie složitosti
  42. Základy teorie složitosti (1. Zjištění složitosti programu: Co je to časová složitost algoritmu a proč je důležitá? Jaký je rozdíl mezi nejhorší (worst-case), průměrnou (average-case) a nejlepší (best-case) časovou složitostí algoritmu? 2. Asymptotický růst funkcí: Co znamenají označení O, o, Θ, Ω a o v kontextu asymptotické notace? Proč se při analýze složitosti obvykle zaměřujeme na chování algoritmů pro velké vstupy? 3. Složitost základních algoritmů: Uveďte příklad algoritmu, jehož časová složitost je O(n2)O(n2) a vysvětlete, proč má tuto složitost. Uveďte příklad algoritmu, jehož časová složitost je O(nlog⁡n)O(nlogn) a vysvětlete, proč má tuto složitost. 4.Třídy složitosti P a NP: Co je třída PP? Uveďte příklad problému, který patří do třídy PP. Co je třída NPNP? Uveďte příklad problému, který patří do třídy NPNP. Co znamená tvrzení, že problém PP je NP-úplný?)
 • 43. Datové struktury
  43. Datové struktury (1. Pole: Co je to pole a jakou má výhodu oproti ostatním datovým strukturám? Uveďte příklad využití pole v programování. 2. Fronta: Vysvětlete princip FIFO (First-In-First-Out) na příkladu fronty.Jaké jsou běžné operace prováděné s frontou? 3. Zásobník: Co je charakteristické pro zásobník (LIFO – Last-In-First-Out)? V jakých situacích se typicky používá zásobník? 4. Množina: Jak se liší množina od pole nebo seznamu?Jaké operace můžeme provádět s množinami? 5. Spojový seznam: Popište základní principy jednosměrného a obousměrného spojového seznamu. V čem spočívají hlavní výhody a nevýhody spojových seznamů oproti polím? 6. Stromové struktury: Vysvětlete základní charakteristiky stromové struktury. Jaký je rozdíl mezi binárním stromem a B-stromem? Uveďte příklad, kde by stromová struktura byla vhodná k řešení problému.)
 • 44. Třídění a rekurze
  44. Třídění a rekurze (1. Insert sort – vkládací třídění: Popište základní princip vkládacího třídění. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody tohoto algoritmu? V jakých situacích je nejefektivnější? 2. Select sort – výběrové třídění: Jaký je základní mechanismus výběrového třídění? Kdy byste doporučil tento algoritmus pro třídění dat? 3. Bubble sort – bublinkové třídění: Vysvětlete, jak funguje bublinkové třídění. Proč je tento algoritmus často považován za méně efektivní? 4. Merge sort – slučovací třídění: Popište princip slučovacího třídění a jakým způsobem dochází k třídění dat.Jaké jsou hlavní výhody tohoto třídícího algoritmu? 5. Quick sort – rychlé třídění: Jaký je základní princip rychlého třídění? Výhody a potenciální problémy tohoto algoritmu. 6. Heap sort – halda): Vysvětlete, jak halda funguje a jak je používána v algoritmu třídění. Jaké jsou klíčové výhody a nevýhody tohoto třídícího algoritmu?, Přímá a nepřímá rekurze: 7. Základní definice rekurze: Co je rekurze v kontextu programování? Jaký je hlavní rozdíl mezi iterací a rekurzí? 8. Přímá rekurze: Co je charakteristické pro přímou rekurzi? Uveďte příklad funkce, která využívá přímou rekurzi. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody využívání přímé rekurze v algoritmech? 9. Nepřímá rekurze: Vysvětlete, co je nepřímá rekurze a jak se liší od přímé rekurze. Uveďte příklad. V jakých situacích může být nepřímá rekurze vhodná nebo nevhodná? 10. Analýza a optimalizace: Jaké problémy můžou nastat při nadměrném využívání rekurze? Jak se dají tyto problémy řešit? Co je to rekurzivní hloubka a jak ovlivňuje výkon algoritmu? 11. Praktická aplikace: Uveďte příklad problému, kde je rekurze výhodnější oproti iteraci. Jaký druh rekurze je v tomto příkladu využit?) zde
 • 45. Grafové algoritmy
  45. Grafové algoritmy (1.Teorie grafů: Co je to graf a jaké má základní složky? Rozlište mezi orientovaným a neorientovaným grafem. Co je stupněm vrcholu a jak se liší mezi orientovanými a neorientovanými grafy? 2. Náhodný průchod grafem: Popište, co je náhodný průchod grafem a k jakým účelům může být v informatice využíván. Jaký je vztah mezi náhodným průchodem a pravděpodobností? 3. Prohledávání do hloubky (DFS – Depth-First Search): Jaký je základní princip prohledávání do hloubky a jak se liší od ostatních metod prohledávání grafu? V jakých situacích je DFS vhodnější než BFS? 4. Prohledávání do šířky (BFS – Breadth-First Search): Popište základní mechanismus prohledávání do šířky. Jaké datové struktury jsou při tomto prohledávání často využívány? V jakých aplikacích nebo problémech je BFS často využíván?)
 • 46. Paradigma objektového programování
  46. Paradigma objektového programování (Pascal vs. C#, Visual Studio, 4,5hodinové vysvětlující video od Radka Vystavěla je v Pasadeně – autor si nepřeje zveřejnění na internetu, objekt, třída, dědičnost, polymorfismus, použití, SOLID principy) zde, zde
 • 47. Objektové programovací jazyky
  47. Objektové programovací jazyky (C, C++, Java, C#, Visual Basic / VBA, konzolová aplikace, kalkulačka, úprava makra)  
 • 48. Funkcionální programovací jazyk Scala 3
  48. Funkcionální programovací jazyk Scala 3 (1. Paradigma funkcionálního programování – přednáška zde 2. Datové typy a operátory 3.Cykly a pole 4. Metody, objekty a instance: zde, zde, 5. Vlastnosti jazyka Scala: dědičnost, abstrakce, zapouzdření, polymorfismus 6. Deklarace funkce: zde, zde)  
 • 49. Databázové systémy a jazyk SQL
  49. Databázové systémy a jazyk SQL (1. Příkazy pro dotazování dat DQL – Data Query Language 2. Příkazy pro manipulaci s daty DML – Data Manipulation Language 3. Příkazy pro definici a modifikaci struktury databáze DDL – Data Definition Language 4. Příkazy pro řízení přístupu k datům a správu práv DCL – Data Control Language 5. Příkazy pro řízení transakcí TCL – Transaction Control Language zde)
 • 50. Umělá inteligence
  50. Umělá inteligence (1. Definice a historie AI: rozdíl mezi slabou AI (narrow AI) a silnou AI (general AI), hlavní subdomény AI: robotika, zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání obrazu a zvuku, expertní systémy atd. 2. Strojové učení (Machine Learning, ML): definice a význam strojového učení, typy učení: učení s učitelem (supervised learning), učení bez učitele (unsupervised learning), zpětnovazební učení (reinforcement learning), základní algoritmy strojového učení: rozhodovací stromy, k-means, neuronové sítě, lineární regrese atd. 3. Hluboké učení (Deep Learning): co je hluboké učení a jak se liší od tradičního ML, základy neuronových sítí a jejich vrstvy, konvoluční neuronové sítě (CNN) pro zpracování obrazu, rekurentní neuronové sítě (RNN) pro sekvenční data, transfer learning a fine-tuning 4. Prompt Engineering a modely jako ChatGPT: co je prompt engineering a jeho význam pro modely založené na jazyce, představení modelu GPT (Generative Pre-trained Transformer), jak modely jako ChatGPT pracují a jak se trénují, aplikace a využití v praxi 5. výzvy a etika v AI: problematika zkreslených dat a biasů v AI, diskuze o etických dilematech: autonomní vozidla, vojenská AI atd., výzva transparentnosti a interpretovatelnosti modelů, dopady na pracovní trh a společnost)
 • 51. Neuronové sítě
  51. Neuronové sítě (1. Historie a vývoj 2. Základní koncepty: Neurony a jejich funkce, aktivační funkce, architektury neuronových sítí – feedforward, konvoluční sítě, rekurentní sítě…, váhy a biasy, proces učení a zpětné šíření chyby. 3. Učení a optimalizace: Co je trénovací, validační a testovací množina dat, funkce ztráty (cost function), optimalizační algoritmy – gradient descent, stochastický gradient descent, atd., overfitting, underfitting a regularizace. 4. Aplikace neuronových sítí: Obrazové rozpoznávání, analýza přirozeného jazyka, rozpoznávání řeči, doporučovací systémy, ostatní pokročilé aplikace – generativní sítě, autoenkodéry atd. 5. Výzvy a problémy: Proč jsou neuronové sítě často považovány za “černou skříňku”? Výpočetní náročnost a hardwarové požadavky, etičnost a zkreslení v datech, budoucnost neuronových sítí a aktuální trendy v oboru)
 • 52. Základy kryptografie
  52. Základy kryptografie (1. Úvod: Definice kryptografie, důležitost kryptografie v historii a v dnešním digitálním světě. 2. Historický kontext: Historické metody šifrování (Caesarova šifra, Enigma…), vývoj kryptografie od starověku po moderní dobu. 3. Základní pojmy a principy: Otevřený text vs. šifrovaný text, klíč (šifrovací, dešifrovací), symetrická vs. asymetrická kryptografie 4. Základní metody a algoritmy: Symetrické algoritmy (DES, AES), asymetrické algoritmy (RSA, DSA), hashovací funkce (MD5, SHA-256) 5. Aplikace kryptografie: Digitální podpisy a certifikáty VPN a zabezpečené komunikační protokoly (SSL/TLS), kryptoměny a blockchain 6. Výzvy a problémy: Brute-force útoky a výpočetní bezpečnost, kvantnová kryptografie a vývoj v oblasti kvantových počítačů, etické a právní aspekty kryptografie – šifrovaná komunikace a právo na soukromí.)
 • 53. Historie výpočetní techniky
  53. Historie výpočetní techniky (1. Starověk a středověk: Abakus a primitivní počítací nástroje, astronomické mechanismy, např. antický mechanismus z Antikythery, algoritmy a matematika v období středověku (Al-Khwārizmī a počátky algebry). 2. Rané mechanické výpočetní stroje: Pascalova kalkulačka a Leibnizův počítací stroj, Charles Babbage a jeho analytický stroj, Ada Lovelace – první “programátorka”. 3. Elektronický věk a počátky moderního počítače: Elektromechanické počítače, např. Z1, Z3 od Konrada Zuse, ENIAC, první plně elektronický počítač, koncept univerzálního počítače a výzkum Alana Turinga. 4. Generace sálových počítačů: elektronky, tranzistory, integrované obvody, VLSI. ◘5. Přenosná a osobní výpočetní technika: Počátky mikroprocesorů a vznik Intelu, Apple, IBM a vzestup osobních počítačů, Vývoj mobilních zařízení a význam firmy Microsoft. ◘6. Internetová revoluce: ARPANET a počátky internetu, vývoj WWW, Tim Berners-Lee a první webové prohlížeče, vývoj vyhledávačů, sociálních médií a cloudových technologií. ◘7. Současné trendy a budoucnost: Umělá inteligence a strojové učení, kvantové počítače a nová výpočetní paradigmata, význam velkých dat a IoT (internet věcí).)
 • 54. Příkazová řádka a dávkový příkaz BATCH
  21. Příkazová řádka a dávkový příkaz BATCH (◘1. Interní příkazy: cd, dir, cls, copy, del, type, md, rd, ren, sort, echo, exit, date, time, rem; ◘2. Externí příkazy: attrib, chkdsk, cmd, comp, ipconfig, net, ping, reg, systeminfo, taskkill, tasklist, tracert, xcopy; ◘3. Další interní příkazy pro dávkové soubory BATCH: if, for, goto, pause, exit, call: zde, zde, zde)
  (přesměrování vstupu a výstupu, type,
 • 55. Skriptovací jazyk PowerShell
  55. Skriptovací jazyk PowerShell (◘1. Základy PowerShellu: Co je PowerShell? Rozdíl mezi PowerShell a Command Prompt (CMD), koncept cmdletů a jejich struktura (např. Get-Help, Get-Process atd.), základní syntaxe a struktura skriptů v PowerShellu. Práce s proměnnými a datovými typy: ◘2. Deklarace a inicializace proměnných, základní datové typy a objekty, manipulace s řetězci a čísly. Pokročilé funkce a skriptování: ◘3. Podmínky (if, else, switch), cykly (for, foreach, while), práce s funkcemi a moduly. Práce s externími zdroji a automatizace: ◘4. Přístup k souborům a složkám, automatizace úloh a plánování skriptů, vzdálený přístup a správa s PowerShell Remoting. Bezpečnost v PowerShellu: ◘5. Execution policies a jejich nastavení, digitální podpisy skriptů, bezpečné skriptování a odstraňování potenciálních hrozeb. ◘6. Rozšíření a integrace s dalšími technologiemi: Moduly a jejich import, PowerShell v Azure a AWS, integrace s Active Directory a dalšími Windows službami.)
 • 56. 3D modelování v Blenderu
  56. 3D modelování v Blenderu (◘1. Nastavení: výchozí rozhraním, preferované jednotky, mřížka a zobrazovací režim. ◘2. Navigace ve scéně: Pohyb – stiskněte prostřední tlačítko a táhněte myší, Přiblížení/Oddálení – kolečkem myši nebo kombinací kláves Ctrl + Middle Mouse Button, Posun: Shift + Middle Mouse Button. ◘3. Základní modelování: Vytvoření objektu: Shift + A pro menu s možností vložení nového objektu, Vybrání objektu: Left Mouse Button, Přesun objektu: G klávesa (Grab), Rotace: R klávesa, Změna měřítka: S klávesa. ◘4. Práce s editačním režimem: Z objektového do editačního režimu se přepíná pomocí klávesy Tab. Výběr vrcholů, hran a ploch: Vrcholy: 1, Hrany: 2, Plochy: 3, Extruze: E klávesa, Řezání ploch: K klávesa pro nástroj “Knife”, Hladké křivky: Použijte nástroj “Subdivision Surface” v panelu modifikátorů. ◘5. Materiály a textury: V pravém panelu přejděte na kartu ‘Material’. Klikněte na ‘New’ a přidejte nový materiál. Aplikujte barvy, odlesky a další vlastnosti. Pro detailnější texturování použijte kartu ‘Texture’. ◘6. Osvětlení a kamera: Přidejte světelné zdroje pomocí Shift + A > Lights. Nastavte intenzitu, barvu a směr světla. Přidejte kameru a nastavte její pozici a směr. ◘7. Renderování: V pravém panelu přejděte na kartu ‘Render’. Nastavte výstupní formát, rozlišení a další nastavení. Klikněte na ‘Render’ pro finální zpracování obrazu. ◘8. Ukládání a export: Uložte svůj projekt: File > Save. Pro export v jiných formátech: File > Export a vyberte preferovaný formát.)
 • 57. 3D modelování ve Fusion 360
  57. 3D modelování ve Fusion 360 (◘1. Vytváření nového návrhu: Klikněte na File > New Design. Zvolte pracovní plochu v levém horním rohu (např. Model, Patch, Render atd.). ◘2. 2D kreslení a náčrtování: Klikněte na Create Sketch a vyberte rovinu, na které chcete kreslit. Použijte nástroje, jako jsou Line, Circle, Rectangle atd., pro kreslení 2D tvarů. Pro přesné rozměry a vztahy mezi prvky využijte Dimensions a Constraints. ◘3. 3D modelování: Vyberte 2D náčrt a klikněte na Extrude k vytvoření 3D tělesa. Pro další modelovací operace využijte nástroje jako Revolve, Sweep, Loft atd. Modifikujte a upravujte tělesa pomocí Fillet, Chamfer a dalších nástrojů. ◘4. Spojování a montáže: Importujte další komponenty pomocí Insert > Insert Component. Vytvářejte spoje a vazby mezi komponentami pomocí Assemble > Joint. ◘5. Materiály a vzhled: V levém panelu vyberte těleso nebo komponentu a klikněte pravým tlačítkem myši. Vyberte Physical Material nebo Appearance a aplikujte vhodný materiál nebo vzhled. ◘6. Simulace a analýza: Přepněte se do režimu Simulation v levém horním rohu. Nastavte pevnostní analýzu, tepelnou simulaci atd. podle potřeby. ◘7. Renderování a vizualizace: Přepněte se do režimu Render a nastavte osvětlení, pozadí a kamery. Klikněte na Render pro vytvoření finálního snímku nebo animace. ◘8. Ukládání a export: Uložte svůj projekt kliknutím na ikonu diskety v horním pruhu. Pro export v jiných formátech, přejděte na File > Export a vyberte preferovaný formát.)
 • 58. Modelování v CADu
  58. Modelování v CADu (◘1. Diferenciace mezi 2D kreslením a 3D modelováním ◘2. Základní nástroje a funkce pro modelování ◘3. Uživatelské rozhraní a workflow ◘4. Podrobné detaily a textury ◘5. Vytvoření jednoduchého 2D plánu (např. půdorys domu nebo místnosti) ◘6. Vytvoření základního 3D modelu (např. stůl, židle nebo jiný nábytek) ◘7. Demonstrační projekt: kompletní model budovy, stroje nebo jiného složitějšího předmětu, který demonstruje vaše dovednosti ◘8. Optimalizace a úpravy modelu ◘9. Výstup a prezentace modelu)
 • 59. Linux
  59. Linux (◘1. Instalace a nastavení: Vyberte distribuci: Existuje mnoho variant Linuxu (např. Ubuntu, Fedora, Debian). Pro začátečníky je často doporučováno Ubuntu. Instalace: Sledujte průvodce instalací na oficiálních stránkách vybrané distribuce. ◘2. Práce s rozhraním: Seznámení s pracovní plochou, lištami a hlavním menu. Otevření a práce s aplikacemi. Přizpůsobení vzhledu a chování systému pomocí nastavení. ◘3. Práce s terminálem: Spuštění terminálu (obvykle Ctrl + Alt + T). Základní příkazy: ls (výpis obsahu složky) cd (změna složky) pwd (zobrazuje aktuální složku) mkdir (vytvoření složky) rm (smazání souboru nebo složky) ◘4. Správa balíčků: Instalace software pomocí balíčkového managera (např. apt pro Debian/Ubuntu). sudo apt update (aktualizace seznamu balíčků) sudo apt install [název balíčku] (instalace balíčku) sudo apt remove [název balíčku] (odstranění balíčku) ◘5. Správa uživatelů a skupin: adduser [jméno] (přidání uživatele) deluser [jméno] (smazání uživatele) passwd [jméno] (změna hesla uživatele) addgroup [název skupiny] (přidání skupiny) delgroup [název skupiny] (smazání skupiny) ◘6. Správa souborového systému: Naučte se práci s právy souborů a složek (chmod, chown). Zálohování dat (např. pomocí rsync). Použití nástrojů pro monitorování diskového prostoru (df, du). ◘7. Nastavení a služby: Správa služeb pomocí systemd (systemctl start [služba], systemctl stop [služba], systemctl enable [služba]). Konfigurace systému pomocí konfiguračních souborů v /etc. ◘8. Zabezpečení: Nastavení firewallu (např. pomocí ufw nebo firewalld). Aktualizace systému pro zachování bezpečnostních aktualizací (sudo apt update && sudo apt upgrade). Používání sudo místo přihlašování jako root. ◘9. Ukládání a vypínání: Vypnutí systému: sudo shutdown -h now Restartování: sudo reboot ◘10. Hledání pomoci a řešení problémů: Příkaz man pro přístup k manuálovým stránkám (např. man ls).Využití online komunit a fór pro vyhledávání řešení.)
 • 60. Péče o zdraví při práci na počítači
  60. Péče o zdraví při práci na počítači (◘1. Správné sezení: Zvolte ergonomickou židli s podporou bederní páteře. Nastavte výšku židle tak, aby vaše nohy byly na podlaze a kolena v úhlu 90 stupňů. Ujistěte se, že vaše zápěstí je v neutrální poloze při psaní nebo používání myši. ◘2. Správné nastavení monitoru: Monitor by měl být umístěn přibližně na úrovni očí nebo mírně níže. Držte monitor ve vzdálenosti natažené ruky. Nastavte jas a kontrast monitoru tak, aby byl příjemný pro vaše oči. ◘3. Pravidelné přestávky: Použijte techniku 20-20-20: Každých 20 minut se na 20 sekund dívejte na něco ve vzdálenosti 20 stop (cca 6 metrů). Vstaňte a protáhněte se minimálně jednou za hodinu. ◘4. Osvětlení pracovního prostoru: Ujistěte se, že máte dostatečné osvětlení, aby se předešlo namáhání očí. Pokud je to možné, pracujte s přirozeným světlem. Umístěte stůl tak, aby světlo padalo z boku. ◘5. Cvičení pro oči: Pravidelně mrkejte, aby se zabránilo vysychání očí. Dělejte cviky pro oči, jako je kruhové pohyby, zaměření na blízké a vzdálené objekty. ◘6. Fyzická aktivita: Zařaďte do dne krátké cvičební rutiny pro protažení a posílení. Procházejte se, kdykoli je to možné, zejména během přestávek. Zvažte střídání sezení a stání, pokud máte stojaný stůl. ◘7. Správná strava a hydratace: Pijte dostatek vody během dne. Vyvarujte se přílišnému konzumování kofeinu. Mějte zdravé svačiny na dosah ruky a vyvarujte se neustálému snackování. ◘8. Ochrana zraku: Zvažte použití brýlí s modrým filtrem, pokud trávíte mnoho hodin před obrazovkou. Aktivujte noční režim na počítači v pozdních hodinách, aby se snížilo modré světlo. ◘9. Správné držení těla: Držte hlavu v neutrální poloze, ramena uvolněná a dolů. Zachovávejte přirozenou křivku páteře, neprohýbejte se. ◘10. Mentální zdraví: Dělejte krátké meditace nebo dechová cvičení pro relaxaci. Omezte množství času stráveného na sociálních médiích. Pracujte ve specifických časových intervalech a stanovte si jasné hranice mezi prací a odpočinkem.
  Cviky na kancelářské židli: ◘1. Rotace krku: Posaďte se rovně, hlavu držte v neutrální poloze. Pomalu otáčejte hlavu doprava, dokud nepocítíte mírné protažení. Držte 5 sekund. Opakujte na levou stranu. ◘2. Zvedání ramen: Zvedněte ramena k uším, jako byste je chtěli “zakousnout”. Držte 3–5 sekund a poté je pomalu spusťte dolů. ◘3. Rotace ramen: Kružte rameny směrem dopředu 5-10krát, poté směrem dozadu 5-10krát. ◘4. Protažení páteře: Položte ruce na boky židle a protáhněte se co nejvíce dozadu, dokud nepocítíte mírné protažení v hrudní páteři. ◘5. Protažení kvadricepsů: Posaďte se rovně na židli. Chyťte si pravou kotník a přitáhněte ji k hýždím. Držte 15-30 sekund. Opakujte na levé noze. ◘6. Protažení hamstringů: Posadíte se na okraj židle. Natáhněte pravou nohu před sebe s patou na podlaze a špičkou směřující vzhůru. Nakloňte se pomalu dopředu, dokud nepocítíte protažení na zadní straně stehna. Držte 15-30 sekund. Opakujte na levé noze. ◘7. Otočení trupu: Posaďte se rovně a položte pravou ruku na vnější stranu levého kolena. Pomalu se otáčejte doleva a podívejte se přes levé rameno. Držte 10-15 sekund. Opakujte na druhou stranu. ◘8. Zvedání nohou: Posaďte se rovně s nohama na podlaze. Zvedněte jednu nohu do výše kolene a držte ji několik sekund, pak ji pomalu spusťte zpět. Opakujte na druhou nohu. ◘9. Kroužení kotníkem: Zvedněte jednu nohu a kružte kotníkem směrem hodinových ručiček a poté proti směru hodinových ručiček. Opakujte na druhou nohu. ◘10. Prohnutí chodidel: Stlačte prsty na nohou co nejvíce dolů, poté je zvedněte co nejvýše nahoru. Opakujte několikrát.)
 • 61. Mobilní technologie a vývoj
  61. Mobilní technologie a vývoj (1. Úvod: Co jsou mobilní zařízení a technologie? Krátký přehled jejich významu v každodenním životě. 2. Počátky mobilních technologií (1970s – 1980s): První mobilní telefony a jejich omezení (např. Motorola DynaTAC), vývoj mobilních sítí: 1G. 3. Vývoj mobilních zařízení (1990s): Zmenšení velikosti, větší výdrž baterie, první zařízení s textovými zprávami (SMS), vznik 2G sítě a začátek mobilního internetu (GPRS). 4. Nástup chytrých telefonů (2000s): První PDA a smartphony (např. BlackBerry, Nokia Communicator), příchod iPhone v roce 2007 a revoluce v designu a funkčnosti mobilních telefonů, rozvoj 3G sítě a větší rychlosti mobilního internetu. 5. Era aplikací a ekosystémů (2010s): Nástup operačních systémů jako Android a iOS, význam a růst aplikací a App Store, 4G sítě a LTE pro ještě rychlejší mobilní internet, vývoj nositelných zařízení (smartwatches, fitness náramky). 6. Současné trendy a inovace (2020s): Skládací telefony, technologie 5G, augmentovaná a virtuální realita v mobilních zařízeních, význam umělé inteligence a strojového učení v mobilních aplikacích, bezdrátové nabíjení, kamery s vysokým rozlišením a další hardware inovace. 7. Budoucnost mobilních technologií: Předpovědi a očekávání pro technologie 6G, vývoj v oblasti baterií a energetické efektivnosti, bezdrátové a autonomní technologie.)
 • 62. Databázové systémy a jazyk SQL
  62. Databázové systémy a jazyk SQL (1. Příkazy pro dotazování dat DQL – Data Query Language 2. Příkazy pro manipulaci s daty DML – Data Manipulation Language 3. Příkazy pro definici a modifikaci struktury databáze DDL – Data Definition Language 4. Příkazy pro řízení přístupu k datům a správu práv DCL – Data Control Language 5. Příkazy pro řízení transakcí TCL – Transaction Control Language zde)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *